Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z GuadalupeCzesław Ryszka: BUDŻETOWA ZAPAŚĆ KSIĘGOWEGO Z LONDYNU

Sejm znowelizował ustawę o finansach publicznych, zawieszając 50-procentowy próg ostrożnościowy. W debacie tak premier D. Tusk jak i minister finansów J. Rostowski bagatelizowali problem, mówili jedynie o niewystarczających wpływach do budżetu z podatków, jednak pośpiech w Sejmie, aby zawiesić obowiązywanie 50-proc. progu ostrożnościowego jako reguły wydatkowej wskazuje, że sytuacja finansowa państwa jest absolutnie podbramkowa (Senat zapewne w pierwszym tygodniu sierpnia przyjmie nowelizację bez poprawek, a prezydent B. Komorowski natychmiast po tym ją podpisze). Przepychane tej ustawy w sposób absolutnie niedemokratyczny, bez konsultacji społecznych, bez ekspertyz ekonomistów, z uzasadnieniem, że przyjęcie takich rozwiązań zaleca Polsce Komisja Europejska oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jest typowym zamulaniem prawdy przez ekipę PO-PSL.

Redakcja | 01/08/2013 | Komentarze [0]
Wraca sprawa zabudowy ostatniej enklawy zieleni przy Alei Zwycięstwa w Sosnowcu

Jak informuje portal Twoje Zagłębie wkrótce wystar­tuje prze­targ na sprze­daż tere­nów przy Alei Zwy­cię­stwa w Sosnowcu. W tym miej­scu miałby powstać biu­ro­wiec. Będzie to kolejne podej­ście to zago­spo­da­ro­wa­nia terenu. W 2008r. planowano m.in. powstanie w tym miejscu hotelu. Sprawa ta wywołała wtedy gorącą dyskusję w necie. Ja również zabrałem głos w tej sprawie. Przypomnę mój artykuł "Hotel na Zwycięstwa - jestem przeciw!" z 26 października 2008r., opublikowany w serwisie sosnowiefakty.pl. Sądzę, że zawarte w nim argumenty, również w odniesieniu do biurowca zlokalizowanego w tym właśnie miejscu, w dużym stopniu wciąż pozostają aktualne.

Piotr Dudała | 26/07/2013 | Komentarze [0]
Jak wymyślić, stworzyć, uruchomić i zoptymalizować własnego bloga

Jak wymyślić, stworzyć, uruchomić i zoptymalizować własnego bloga? Stworzyć na jego bazie Cały Mechanizm Marketingowy. Co zrobić żeby on dla nas zarabiał pieniądze? Stosunkowo prosty (chociaż pewnie nie najszybszy na świecie) sposób na stworzenie źródła dodatkowego dochodu proponuje Krzysiek Wróbel: J@k w prosty sposób zarabiać kilka$et złotych miesięcznie na blogu i Programach Partnerskich? Polecamy!.

Redakcja | 25/07/2013 | Komentarze [2]
Zmiany w funkcjonowaniu Kolei Śląskich na terenie Zagłębia

Od 22 do 29 lipca na odcinku Będzin – Dąbrowa Gór­ni­cza – Dąbrowa Gór­ni­cza Ząb­ko­wice będą pro­wa­dzone prace zwią­zane z rewi­ta­li­za­cją sieci trakcyjnej.

Ruch będzie reali­zo­wany jed­no­to­rowo, rela­cje czę­ści pocią­gów zostaną skró­cone. Dwa pociągi, kur­su­jące codzien­nie, zostaną odwo­łane na odcinku Gliwice-Sosnowiec Główny (i z powro­tem), bez wpro­wa­dze­nia komu­ni­ka­cji zastęp­czej (ze względu na bar­dzo długi czas prze­jazdu auto­bu­sów na odwo­ły­wa­nym odcinku). Poni­żej skró­cone rela­cje wraz z godzi­nami. Pociąg nr 40615 (odjazd z Czę­sto­chowy 5:44, przy­jazd do Sosnowca 7:39), Pociąg nr 40616 (odjazd z Sosnowca 7:57, przy­jazd do Czę­sto­chowy 9:25).

Redakcja | 22/07/2013 | Komentarze [0]
Bez komentarza

Na parterze w Sezamie

Redakcja | 20/06/2013 | Komentarze [3]
Będą nowe schody!

Przychodnia Zdrowia przy ul. Niepodległości na osiedlu Rudna 1 w Sosnowcu.

Piotr Dudała | 17/06/2013 | Komentarze [1]
Analiza taryf przewozowych na trasie Koluszki - Łódź Widzew/Łódź Kaliska z uwzględnieniem biletów pracowniczych PKP

Między Koluszkami a Łodzią istnieją spore potoki podróżnych z uwagi na dojazdy do szkół i pracy. Analizie poddano ceny biletów ogólnodostępnych jednorazowych oraz miesięcznych imiennych, jak i też kolejowych biletów pracowniczych. W przypadku dojazdu busem należy doliczyć koszt przejazdu tramwajem MPK w Łodzi z uwagi na położenie końcowego przystanku busa przy skrzyżowaniu Piłsudzkiego/Kościuszki.

Redakcja | 07/06/2013 | Komentarze [1]


Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney