Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Poznań, 16.02.2012

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie narastania elementów autorytaryzmu w życiu publicznym w Polsce

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie zaniepokojenie narastaniem przejawów autorytaryzmu w funkcjonowaniu państwa polskiego. W państwie, które rządzi się zasadami i regułami demokratycznymi jest to zjawisko groźne, bowiem prowadzi do zerwania więzi, które winny łączyć władze państwa pochodzące z demokratycznych wyborów z ogółem obywateli. Zerwanie tych więzi powoduje destrukcję reguł demokratycznego sprawowania władzy. Przejawy tego niebezpiecznego trendu obserwujemy od dłuższego czasu w wielu sferach życia publicznego w Polsce.W sferze politycznej szczególnie groźne jest ograniczanie praw opozycji do kontrolowania instytucji państwa, jego funkcjonariuszy, a zwłaszcza do informowania opinii publicznej o nieprawidłowościach i naruszeniach prawa, między innymi przez:
- odebranie partiom opozycyjnym możliwości swobodnego delegowania swoich posłów do ważnych komisji sejmowych stałych i nadzwyczajnych, a zwłaszcza odmowa wyznaczania przez najsilniejszą partię opozycyjną przewodniczącego Komisji d. s. służb specjalnych, co w krajach demokratycznych jest normą , a i do niedawna było normą w Polsce,
- uniemożliwianie powołania sejmowych komisji śledczych w ważnych sprawach społecznych i państwowych, np. dotyczących katastrofy smoleńskiej, a w komisjach powołanych takie kształtowanie ich składu i przewodnictwa, by opozycja nie miała realnej możliwości wpływania na ustalanie wyników ich prac,
- przemilczanie wyników badań katastrofy smoleńskiej niezależnych od komisji rządowej ekspertów, uniemożliwianie polskim uczonym prowadzenia badań przyczyn tej katastrofy poprzez odmowę ich finansowania, zaniechanie uzyskania wsparcia w tej sprawie sojuszniczych rządów, a wręcz szykanowanie osób, które tego wsparcia szukały, bojkotowanie przez prokuraturę i instytucje państwowe prac i ustaleń sejmowej Komisji d. s. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej,
- nękanie procesami lub groźbami ich wytoczenia posłów i dziennikarzy starających się wyjaśnić różnorodne patologie życia publicznego w Polsce,
- obsadzanie kadr kierowniczych instytucji państwowych oraz spółek i zakładów pracy należących do państwa przez osoby należące do partii sprawujących władzę, co zakłóca ich merytoryczne funkcjonowanie i wytwarza stany napięcia i zastraszenia osób pracujących w tych instytucjach i zakładach pracy,
- osłabianie pozycji i możliwości realnego kontrolowania instytucji i wyższych urzędników państwowych przez CBA i NIK.
Niezwykle groźne dla normalnego funkcjonowania państwa demokratycznego jest takie kształtowanie ładu medialnego i sposobu komunikowania się władzy i opozycji ze społeczeństwem, które zniekształca i zafałszowuje rzeczywiste relacje, a propagowany obraz funkcjonowania państwa i życia publicznego jest nieprawdziwy. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której:
- wyrzuca się z publicznych mediów (telewizji i radia) wszystkich dziennikarzy krytycznie oceniających działania rządu lub „tylko” promujących tradycyjny system wartości w życiu publicznym – doprowadziło to do skrajnego upartyjnienia tych mediów znanego wcześniej z czasów PRL-u,
- administracyjnie wyklucza się z rynku medialnego katolickie media: Radio Maryja i telewizję TRWAM,
- pojawia się ponownie i narasta zjawisko „drugiego obiegu” medialnego i kulturalnego; nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której znaczna część produkcji artystycznej i dokumentalnej może być udostępniana społeczeństwu tylko drogą pokazów w domach prywatnych i kościołach (jak w stanie wojennym) – przykładem są filmy „półkowniki” związane z katastrofą smoleńską i manifestacjami na Krakowskim Przedmieściu, takie jak Mgła, Krzyż, Przebudzenie czy film o „Roju”,
- ogranicza się wolność wypowiedzi w Internecie poprzez wprowadzanie administracyjnej cenzury,
- zdecydowanej katolickiej większości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ogranicza się w przestrzeni publicznej manifestowanie swojej przynależności religijnej (incydent w LOT traktujemy jako swego rodzaju test władzy jak daleko można się w tej sprawie posunąć),
- nastąpiło realne upolitycznienie rynku reklamy – czasopisma prawicowe praktycznie zostały pozbawione możliwości pozyskiwania reklamodawców, co zdecydowanie utrudnia im ekonomiczne przetrwanie na rynku medialnym; finansowego wsparcia pozbawione zostały „niszowe”, kulturowe, ale ważne dla kształtowania myśli politycznej i obywatelskiej, zespoły redakcyjne i środowiska prawicowe, przy równoczesnym silnym wsparciu środowisk lewicowych, lewackich i liberalnych.
Wszystkie te – tylko przykładowo wymienione – aspekty funkcjonowania państwa, jego instytucji, obiegu informacji, sposobu traktowania różnych grup obywateli i środowisk bardzo poważnie osłabiają polskie państwo, uniemożliwiają milionom obywateli identyfikowanie się z nim. Dystansowanie się dużych grup Polaków od własnego państwa jest dla kraju i narodu polskiego destrukcyjne i potencjalnie bardzo groźne.
Wzywamy aktualne władze Rzeczypospolitej Polskiej do radykalnej zmiany postawy wobec ogółu obywateli, do przywrócenia prawdziwie demokratycznych reguł rządzenia i sprawowania władzy. Tylko władza realnie kontrolowana przez opozycję i obywateli jest w stanie uczciwie i praworządnie organizować życie państwa i rządzić w interesie narodu.

1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
7. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
8. dr Roman Andrzejewski
9. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
10. dr Róża Antkowiak – UAM
11. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
12. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN
13. dr Adam Babula – UAM
14. dr Lidia Banowska – UAM
15. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
17. mgr Janina Błaszak – PP
18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
20. dr Paweł Binek – UP Kraków
21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
25. dr inż. Krzysztof Borowiak
26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
29. dr Krystyna Celichowska – lekarz
30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
32. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
33. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
34. dr Ewa Ciosek – UAM
35. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
36. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
37. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
38. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
39. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
40. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
41. dr Mirosława Dabert – UAM
42. mgr Jan Dasiewicz – UAM
43. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
44. mgr inż. Maria Dolata – architekt
45. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
46. inż. Józef Drausowski
47. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
48. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
49. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
50. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
51. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
52. mgr Agata Fischbach
53. dr Jerzy Fischbach
54. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Pol. Rzeszowska
55. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
56. mgr inż. Wojciech Foltyn - rolnik
57. mgr Bogdan Freytag
58. dr hab. Jerzy Galina – PAN
59. mgr Witold Gedymin – UE
60. dr Grzegorz Gertig – U Med
61. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
62. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski
63. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
64. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk
65. dr Michał Haake – UAM
66. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .
67. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
68. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
69. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
70. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
71. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
72. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
73. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
74. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
75. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
76. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
77. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
78. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
79. mgr inż. Andrzej Judek
80. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
81. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
82. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
83. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
84. dr Zofia Karaszkiewicz
85. dr Anna Kasprzyk – UAM
86. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
87. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
88. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
89. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
90. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
91. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
92. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM
93. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP
94. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
95. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
96. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
97. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
98. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
99. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
100. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
101. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
102. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
103. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
104. inż. Julian Kulczyński – rolnik
105. mgr Ewa Kuleczka - Drausowska
106. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
107. dr Katarzyna Kulińska – PAN
108. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
109. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.
110. dr Przemysław Lehmann – PAN
111. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
112. dr Maria Leśniewicz – PP
113. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
114. dr Jarosław Liberek – UAM
115. mgr Jolanta Lisiak – architekt
116. mgr Rafał Lisiak – architekt
117. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
118. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
119. dr Eryk Łon – UE
120. mgr Małgorzata Łośko – UAM
121. dr Piotr Łukasiak – PP
122. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
123. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
124. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
125. ks. inż. Jan Majchrzak
126. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
127. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
128. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
129. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
130. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
131. mgr Jan Martini – artysta muzyk
132. mgr Helena Materny – nauczyciel
133. mgr Ryszard Materny
134. mgr Maria Matysiak – UAM
135. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
136. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM
137. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Pol. Gdańska
138. dr Jerzy Michalik – UAM
139. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
140. dr Bożena Mikołajczak – UAM
141. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
142. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
143. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
144. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
145. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
146. mgr Danuta Namysłowska
147. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
148. mgr Wilhelmina Nowak
149. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
150. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
151. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
152. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
153. Włodzimiera Pajewska – UAM
154. inż. Ryszard Paprzycki
155. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
156. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
157. dr Andrzej Pawuła – UAM
158. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
159. dr Barbara Peplińska – UAM
160. dr Ryszard Piasek – reżyser
161. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
162. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
163. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
164. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
165. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
166. mgr Maria Przybylska – UAM
167. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
168. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
169. dr Jacek Radomski – UAM
170. dr Wiesław Ratajczak – UAM
171. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
172. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
173. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
174. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
175. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
176. dr Lech Różański
177. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
178. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
179. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
180. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
181. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
182. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
183. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
184. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
185. mgr Janusz Smólski
186. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
187. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
188. mgr Zygmunt Sporny – UAM
189. dr Teresa Stanek – UAM
190. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
191. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
192. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
193. mgr Gabriela Stępczak
194. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
195. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
196. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
197. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
198. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
199. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
200. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
201. dr Anna Szukalska – PP
202. mgr inż. Edwin Szukalski
203. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
204. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
205. dr Mirosław Szulczyński – UAM
206. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
207. dr Hanna Szweycer
208. prof. dr hab. Michał Szweycer
209. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
210. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
211. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
212. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
213. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
214. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
215. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
216. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
217. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - UAM
218. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
219. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
220. mgr Jacek Tuchołka
221. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM
222. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
223. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
224. dr Marek Wedemann – UAM
225. dr Maria Wejchan-Judek – PP
226. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP
227. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
228. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
229. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
230. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
231. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
232. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
233. prof. dr hab. Andrzej Wybrański
234. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
235. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
236. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
237. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
238. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
239. dr Franciszek Zerbe – lekarz
240. dr Jerzy Zerbe – UAM
241. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
242. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
243. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
244. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
245. Jerzy Żarnowski – em. HCP
246. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
247. dr Jakub Żmidziński – UAPAutor: Jerzy Jarosz | 18/02/2012
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney