Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Nie stało się nic?

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Prezydenta Miasta Sosnowca Kazimierza Górskiego na list sosnowieckiej PO RP w sprawie niejasności dotyczących przebiegu wyłonienia oferty koncepcji prowadzenia Klubu Artystycznego w dawnym kinie „Muza”. Ocenę otrzymanej informacji pozostawiamy Państwu.Sosnowiec, dnia 15 września 2006 r.Szanowny Pan
Tomasz Jamrozy
Sekretarz Zarządu Powiatu
Platformy Obywatelskiej RP
w Sosnowcu

Odpowiadając na pismo opatrzone znakami PO/S/ZP/05/06, uprzejmie informuję, że w związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami odnoszącymi się do procedury konkursowej mającej na celu wyłonienie przyszłego użytkownika części pomieszczeń po byłym Kinie Muza, przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające.Opierając się na wynikach tego postępowania stwierdzam, iż nie potwierdziły się zarzuty, o których jest mowa w Pana wystąpieniu.Powiadamiając o powyższym, zaznaczam że organizatorem przedmiotowego konkursu był Miejski Klub im. Jana Kiepury. Do niniejszego pisma załączam notatkę sporządzoną przez reprezentującą wyżej wymienioną placówkę, Panią Dyrektor Jolantę Szczurek, w której przedstawiono pełną informację dotyczącą przeprowadzonego postępowania konkursowego.W nawiązaniu do ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego uznałem ten dokument za w pełni wiarygodny.Ustosunkowując się do przedstawionego przez Pana poglądu, iż „oferta kulturalnego Sosnowca znacząco odbiega od oczekiwań jego mieszkańców”, pozwalam sobie wyrazić zdanie, iż w tej dziedzinie pomimo istniejących ograniczeń, między innymi finansowych, sytuacja nie jest taka, jaką przedstawiają niektórzy krytycy działań podejmowanych przez sosnowiecki samorząd. W tym kontekście chciałbym wskazać tylko na osiągnięcia artystyczne takich placówek jak: Teatr Zagłębia, Muzeum, Miejski Klub im. Jana Kiepury, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Miejski Klub „Maczki”.Wyrażając nadzieję, iż moja odpowiedź zostanie przyjęta ze zrozumieniem,Przekazuję wyrazy szacunkuKazimierz Górski

Załącznik:
Informacja Miejskiego Klubu im. Jana KiepuryInformacja Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury

W kwietniu br. otrzymaliśmy lokal po b. kinie MUZA. Ze względu na ogrom prac związanych z modernizacją i przystosowaniem obiektu do pełnienia roli sali widowiskowo-koncertowej, zakres prac rozłożyliśmy na etapy. Zleciliśmy (po przeprowadzonej procedurze przetargowej) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego całości obiektu oraz wykonanie prac remontowych w hollu, który do momentu zakończenia całej inwestycji (ok. 3 lata) zostałby przystosowany do pełnienia funkcji klubu artystycznego. Ogłosiliśmy konkurs na projekt działania i prowadzenie Klubu Artystycznego MUZA. W regulaminie konkursu szczegółowo zostały wyartykułowane:Założenia programowe do opracowania projektuZałożenia organizacyjne do opracowania projektuKryteria oceny projektu
Został także podany imienny skład Komisji Konkursowej.Regulamin został opublikowany na stronach internetowych Klubu i Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w naszej placówce. Ponadto regulaminy te, w formie pisemnej wraz z projektem architektonicznym, każdy z zainteresowanych podmiotów odebrał osobiście w naszej placówce. Nikt nie zgłaszał żadnych uwag odnośnie kryteriów ocen czy składu komisji mimo, że z każdym z podmiotów kilkakrotnie na temat oczekiwań artystycznych organizatora, czyli Klubu J. Kiepury, miałem przyjemność rozmawiać.Na zaproszenie do konkursu odpowiedziały 4 firmy tj:
1) AGENCJA ARTYSTYCZNA „GAMA” 41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa, działająca od marca 1995 roku
2) „BIESIADECCY ART” 41-200 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich, działająca od sierpnia 2006r.
3) P.H.U.P. „RAFIK” 41-200 sosnowiec ul. Asnyka, działająca od kwietnia 2005 r.
4) FUNDACJA ZAGŁĘBIA KULTURY, 41-200 Sosnowiec ul. M. C. Skłodowskiej, działająca od czerwca 2006 r.Wszystkie złożone oferty odpowiadał wymogom regulaminowym konkursu. Oficjalne wyniki komisji konkursowej to: 8 głosów na AA GAMA i 2 na PHUP RAFIK. Głosowanie było tajne. Po zapoznaniu się z wybraną ofertą zatwierdziłam werdykt jury, o czym poinformowałam na naszej stronach internetowych Klubu i Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.Pan Grzegorz Winczewski reprezentujący Zagłębie Kultury, jako jedyny, już w dniu 23.08.2006 r. (tj dniu ogłoszenia werdyktu JURY) zapoznał się z ofertą A.A. GAMA.W dniu 5 września br. z inicjatywy Fundacji „Zagłębie Kultury” doszło w Klubie J. Kiepury do spotkania oferentów, których projekty nie zostały wybrane do realizacji.Zebrani zapoznali się ze wszystkimi ofertami, odczytali protokół, a w dyskusji na temat złożonych projektów, wszyscy jednogłośnie uznali, że projekt AA GAMA jest najlepszy.Podczas tego spotkania, ustosunkowując się do składu jury dodałam, że skład jury był ogłoszony w regulaminie i nikt do niego nie zgłaszał uwag. Odniosłam się także do internetowych wypowiedzi, dotyczących zaproszenia do jury znamienitych sosnowieckich artystów, wyjaśniając że takie Jury to byłby mój subiektywny dobór i dopiero mnożyłyby się wszelkiego rodzaju spekulacje. Gdyby w Sosnowcu działały związki twórcze to sprawa byłaby o wiele prostsza, bo to oni na naszą prośbę – desygnowaliby swoich przedstawicieli. Moim zdanie Jury, składające się z osób piastujących prestiżowe stanowiska w mieście, jest bardziej obiektywne, gdyż jako osoby na odpowiednich stanowiskach, zdają sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności i presji społecznej. Zebrani do takiej argumentacji odnieśli się pozytywnie.Z uwagi na ochronę praw autorskich, bez zgody poszczególnych podmiotów Organizator nie będzie mógł ujawnić przedłożonych projektów. Tylko AA GAMA potwierdziła, że w dniu otwarcia klubu artystycznego opublikuje na wszystkich portalach internetowych (które na to wyrażą zgodę) swój projekt. Firma „BIESIADECCY.ART” nie wyraża zgody na publikację swego projektu, gdyż zamierza go zrealizować w innym miejscu. Pozostałe dwa podmioty do dnia dzisiejszego (mimo osobistej i telefonicznej prośby) nie złożyły pisemnej zgody na publikację. Zgoda taka jest wymagana przy ochronie praw autorskich.


Wszystkie powyższe wyjaśnienia opublikowałam na portalach internetowych, deklarując chęć rozwiania (gdyby się takie pojawiły) wszelkich wątpliwości.Niezależnie od wyboru takiej czy innej oferty, czas zweryfikuje decyzję Jury, a Klub J. Kiepury jako organizator konkursu i podmiot wydzierżawiając lokal deklaruje, iż będzie bacznie czuwał nad realizacją projektu artystycznego AA GAMA. Liczę także, że Firmy biorące udział w konkursie zechcą się włączyć w działania kulturotwórcze inicjowane w nowej placówce.Sosnowiec, dnia 12 września 2006 r.
Dyrektor
Miejskiego Klubu im. J. KiepuryJolanta Szczurek


źródło: www.sosnowiec,platforma.org.plAutor: Redakcja | 30/09/2006
Komentarze
#1 | andy dnia 12.03.2007 20:11
czy sa tam jeszcze te drewniane krzesla
#2 | anonim dnia 03.10.2006 17:53
"Liczę także, że Firmy biorące udział w konkursie zechcą się włączyć w działania kulturotwórcze inicjowane w nowej placówce." - taka wola musi być z obu stron...
#3 | Jolanta Szczurek dnia 02.10.2006 21:39
Proszę nie posądzać mnie o kłamstwo. Przedstawicielem klubu w komisji konkursowej był specjalista d.s. plastycznych - pracownik placówki ( który zastąpił desygnowanego wcześniej pracownika klubu piastującego stanowisko specjalisty d.s. muzyki, który w tym okresie przebywał na urlopie).
#4 | Krzyś dnia 02.10.2006 19:42
A czy ktoś myślał że Pajace powiedzą coś wiążącego. Precz z Górskim, Równickimi i Jaskiernią specjaliści ok kultury Smile
#5 | Jan dnia 02.10.2006 07:02
Pani Jolu,przedstawiciela klubu Kiepury nie było na konkursie!!!!!jak można kłamać!!!Pani przedstawiciel był w tym czasie za granicą!!!!!
#6 | [!] dnia 01.10.2006 14:11
Resortowe rozumienie kultury miasta jest błędem, podobnie ocenianie jej kondycji!
#7 | Pytanie za 100. dnia 01.10.2006 14:00
A jaka jest strategia rozwoju kultury, zgodnie z wizją rozwoju miasta? Same ogólniki...
#8 | gogo dnia 01.10.2006 13:05
takiemu plują w twarz a on mówi że deszcz pada.Sad.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney