Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Zobowiązujemy się chronić dziedzictwo historyczne i dbać o rozwój kulturalny naszego miasta

Kampania wyborcza do sosnowieckiego samorządu trwa. Miasto jest zasypane różnego rodzaju ulotkami, listami, obklejone plakatami i bilboardami, z których spoglądają na nas uśmiechnięte, zadowolone twarze. Politycy pokazują się na imprezach, spotykają się z mieszkańcami, ściskają dłonie, rozdawane są balony, długopisy, cukierki. Mało jest natomiast prawdziwej rozmowy o mieście, o jego kondycji, potrzebach, czy planach. Proponuję więc zacząć dzisiaj rozmowę o Sosnowcu. Przedstawiam fragment programu PO, dotyczący kultury. Myślę, że jego lektura może być punktem wyjścia do dyskusji o sosnowieckiej kulturze. Zapraszam!.KulturaSosnowiec jest miastem młodym, o zaledwie 100 letniej tradycji. W związku z tym zachodzi naturalna potrzeba dbałości o dziedzictwo historyczne i kulturalne, które jest najsilniejszą podstawą rozwoju każdego Miasta. Bez tego dorobku Sosnowiec przestałby być miejscem przyciągającym uwagę, wartym osiedlenia się lub inwestowania. Bez niego także utracilibyśmy tak cenną naszą lokalną zagłębiowską tożsamość.Zobowiązujemy się chronić dziedzictwo historyczne i dbać o rozwój kulturalny naszego miasta.
Naszym celem jest umocnienie wśród mieszkańców poczucia przynależności do społeczności lokalnej Sosnowca i Zagłębia oraz kształtowanie świadomości "małej ojczyzny". Dlatego szczególną troską otoczymy to, co się kryje pod pojęciem dziedzictwa historyczno-kulturowego miasta.W sferze kultury chcemy by Sosnowiec stał się stolicą Zagłębia Dąbrowskiego i znaczącym ośrodkiem w całej Aglomeracji Górnośląskiej. Ostatnie lata przyniosły w tym zakresie spory regres, co przyczyniło się do obniżenia zainteresowania mieszkańców ofertą kulturalną naszego miasta.W Sosnowcu działa obecnie kilkanaście miejskich instytucji kultury. Należą do nich: Teatr Zagłębia, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego, Muzeum, Miejski Klub im. J. Kiepury, Miejski Klub "Maczki" oraz Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki. Pomimo wielkiego zaangażowania większości zatrudnionych w nich pracowników, tylko nieliczne osiągają sukcesy na miarę swojego potencjału. Główną barierą stają się warunki lokalowe w jakich funkcjonują, bądź też niedostateczny poziom środków finansowych. My nie zamierzamy oszczędzać na kulturze. Mamy świadomość, że wszelkie wydatki w tym zakresie przynoszą jedynie korzyści dla miasta, tak materialne - poprzez promocję miasta, jak i niematerialne- poprzez większe zainteresowanie mieszkańców kulturą.W zakresie programu budowy infrastruktury kulturalnej, w oparciu o fundusze Unii Europejskiej, podejmiemy działania zmierzające do budowy nowego gmachu Teatru Zagłębia, przeprowadzając wcześniejsze konsultacje społeczne zmierzające do wskazania najlepszego miejsca jego lokalizacji. Dążąc do rozwoju szkolnictwa muzycznego zbudujemy także od podstaw salę koncertową przy Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia.Wraz ze wzrostem nakładów finansowych wprowadzimy zmiany organizacyjne, polegające na przekształceniu i rozszerzeniu kompetencji obecnych dyrektorów instytucji kulturalnych, zbliżających ich do roli menedżerów kultury. W swojej działalności nie pominiemy znaczącej roli środowisk twórczych. Będziemy je wspierać poprzez stworzenie warunków dla rozwoju działalności profesjonalnych i amatorskich grup, prezentacji oraz promocji ich dorobku.Istotnym ogniwem naszego działania na rzecz rozwoju zainteresowania mieszkańców dziedzictwem historyczno-kulturowym naszego miasta będzie stworzenie programu finansowania ochrony zabytków Sosnowca, w ramach którego pieczą otoczymy miejsca dzisiaj szczególnie zaniedbane (np. Mały Pałac Schoena, niszczejące kamienice).Aby odzyskać stracony czas, w miejskim muzeum lub w innym odpowiednim obiekcie, wprowadzimy stałą ekspozycję poświęconą historii miasta i regionu Ponadto wstęp na ekspozycje i wystawy o szczególnym znaczeniu historyczno-kulturalnym dla Sosnowca będzie nieodpłatny, a w każdej jednostce kulturalnej wprowadzimy, co najmniej raz w roku, tzw. darmowy weekend.W swojej pracy nie zapomnimy także o miejscach pamięci narodowej, otaczają je należytą troską. Będziemy wspierać działania - prowadzone obecnie przez Fundację im. Jana Kiepury - związane z promocją sławnych Sosnowiczan. Stworzymy galerię wybitnych mieszkańców naszego miasta. W ramach promowania tożsamości zagłębiowskiej w kraju i w województwie śląskim zainicjujemy Festiwal Trzech Kultur. Zamierzamy kontynuować realizację przedsięwzięcia trójprzymierza Kraków-Krynica-Sosnowiec. Podejmiemy także działania zmierzające do powołania w mieście orkiestry kameralnej.Ponadto będziemy dążyć do nadania naszemu miastu - na miarę możliwości - walorów atrakcyjności turystycznej. Szczególną nacisk położymy na udostępnienie mieszkańcom istniejących obiektów zabytkowych, atrakcji przyrodniczych i turystycznych. Zainicjujemy aktywną promocję turystyczną, prowadzoną we współpracy z innymi gminami Zagłębia Dąbrowskiego oraz z wykorzystaniem olbrzymiego dorobku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sosnowcu. Do jej instrumentów będzie m.in. należeć stworzenie przewodnika po Sosnowcu, którego celem będzie nie tylko promocja miasta na zewnątrz, ale także ukazanie jego walorów turystycznych mieszkańcom.Chcemy by jedną z największych atrakcji turystycznych Sosnowca stał się Trójkąt Trzech Cesarzy - jedyne takie miejsce w Europie, w którym od połowy XVIII w. stykały się granice zaborów rosyjskiego, pruskiego i austryjackiego. W tym celu zamierzamy zagospodarować ten obszar w sposób umożliwiający nadanie mu waloru turystycznego, odpowiedniego do znaczenia historycznego tego miejsca.(...)Autor: Piotr Dudała | 27/10/2006
Komentarze
#11 | Waśniewski dnia 28.10.2006 21:07
Kulturę i zabytki to postanowiono zniszczyć w majestacie prawa. W poniedziałek ma być podpisany dokument na podstawie którego ma zostać zniszczony jeden z najstarszych budynków Sosnowca. Szpital dający świadectwo pozytywistycznym działaniom naszych przodków. Piszę o tym na stronie sosnowiec.info niestety dostęp do niej został zablokowany. Artykuł można przeczytać wchodząc na stronę administracyjną.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney