Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


W regio­nie pamięć o Żołnier­zach Wyklę­tych nie ginie. Ich pamięć zosta­nie uczczone w Sosnowcu oraz w Dąbro­wie Gór­ni­czej.

Żołnie­rze Wyklęci to żołnie­rze pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­wego i anty­ko­mu­ni­stycz­nego, któ­rzy po oswo­bo­dze­niu się spod nie­miec­kiego jarzma, sta­wili czoło sowiec­kiemu oku­pan­towi. Na 1 marca przy­pada Naro­dowy Dzień Pamięci Żołnie­rzy Wyklę­tych i będzie także obcho­dzony w Zagłębiu.

Wła­śnie 1 marca 1951 roku w pod­zie­miach wię­zie­nia Urzędu Bez­pie­czeń­stwa przy Rako­wiec­kiej w War­sza­wie od strzału w tył głowy zgi­nął ppłk Łukasz Cie­pliń­ski ps. „Pług”, ostatni dowódca IV Zarządu Zrze­sze­nia Wol­ność i Nie­za­wi­słość. Data śmierci Łuka­sza Cie­pliń­skiego i jego współ­pra­cow­ni­ków została w 2011 roku wybrana na święto – Naro­dowy Dzień Pamięci Żołnie­rzy Wyklę­tych. Rocz­ni­cowe wyda­rze­nia mają przy­po­mnieć tra­giczne losy dzia­ła­czy niepodległościowych.

W Sosnowcu kibice Zagłę­bia, a także wszy­scy, któ­rzy chcą oddać hołd lokal­nym boha­te­rom, zamor­do­wa­nym przez komu­ni­stycz­nych zbrod­nia­rzy, zapra­szają o godzi­nie 18:00 (1.08) pod Pomnik Męczeń­stwa Kobiet (obok kościoła u zbiegu ulicy Orlej i Nowopogońskiej).

W Dąbro­wie Gór­ni­czej pią­tek o godz. 10, dla upa­mięt­nie­nia Żołnie­rzy Wyklę­tych zostaną zło­żone kwiaty przed Dębem Wol­no­ści (skwer przed „Szty­garką”). O godz. 10.30 w muzeum roz­pocz­nie się pro­jek­cja filmu poświę­co­nego nie­pod­le­gło­ścio­wemu ruchowi oporu w latach 1944 – 1963.

źródło: www.twojezaglebieAutor: Redakcja | 01/03/2013
Komentarze
#1 | Polak Patriota dnia 04.03.2013 07:09
Myślę że internauta podpisujący sie ,,Zagłębianin" to człowiek niespełna rozumu. Tak wydrenowali mu mózg ,,elity" GW i PO. Nic nie rozumie. Na naukę nigdy nie jest za późno Lemingu.
#2 | @Zagłebianin dnia 01.03.2013 17:08
Amen, amen!
#3 | Zagłębianin dnia 01.03.2013 12:38
Prezydent Lech Kaczyński i elita patriotyczna Polski, zabici w Smoleńsku, to Żołnierze Wyklęci. Cześć Ich pamięci !
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney