Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak


Zmiany w funkcjonowaniu Kolei Śląskich na terenie Zagłębia

Od 22 do 29 lipca na odcinku Będzin – Dąbrowa Gór­ni­cza – Dąbrowa Gór­ni­cza Ząb­ko­wice będą pro­wa­dzone prace zwią­zane z rewi­ta­li­za­cją sieci trakcyjnej.

Ruch będzie reali­zo­wany jed­no­to­rowo, rela­cje czę­ści pocią­gów zostaną skró­cone. Dwa pociągi, kur­su­jące codzien­nie, zostaną odwo­łane na odcinku Gliwice-Sosnowiec Główny (i z powro­tem), bez wpro­wa­dze­nia komu­ni­ka­cji zastęp­czej (ze względu na bar­dzo długi czas prze­jazdu auto­bu­sów na odwo­ły­wa­nym odcinku). Poni­żej skró­cone rela­cje wraz z godzi­nami. Pociąg nr 40615 (odjazd z Czę­sto­chowy 5:44, przy­jazd do Sosnowca 7:39), Pociąg nr 40616 (odjazd z Sosnowca 7:57, przy­jazd do Czę­sto­chowy 9:25).Dwa pociągi, kur­su­jące w dni robo­cze, będą kur­so­wały w rela­cji skró­co­nej na odcinku Katowice-Dabrowa Gór­ni­cza Ząb­ko­wice, z wpro­wa­dze­niem zastęp­czej komu­ni­ka­cji auto­bu­so­wej, sko­re­lo­wa­nej z pocią­giem na sta­cji Dąbrowa Gór­ni­cza Ząb­ko­wice. Poni­żej skró­cone rela­cje wraz z godzi­nami. Pociąg nr 40029 (odjazd z Czę­sto­chowy 16:14, przy­jazd do Kato­wic 18:10), Pociąg nr 40030 (odjazd z Kato­wic 17:20, przy­jazd do Czę­sto­chowy 19:12).

Dwa pociągi, kur­su­jące codzien­nie, zostaną odwo­łane na odcinku Sosnowiec-Dąbrowa Gór­ni­cza Ząb­ko­wice, z wpro­wa­dze­niem zastęp­czej komu­ni­ka­cji auto­bu­so­wej, sko­re­lo­wa­nej z pocią­gami, zapew­nia­jąc dowóz i odwóz do sta­cji pośred­nich na odwo­ła­nym odcinku oraz bez­po­średni prze­jazd pomię­dzy Sosnow­cem a Dąbrową Gór­ni­czą Ząb­ko­wice. Poni­żej skró­cone rela­cje wraz z godzi­nami. Pociąg nr 40642 (odjazd z Gli­wic 18:53, przy­jazd do Czę­sto­chowy 21:34), Pociąg nr 40643 (odjazd z Czę­sto­chowy 18:47, przy­jazd do Gli­wic 21:13).

źródło: www.twojezaglebie.plAutor: Redakcja | 22/07/2013
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?