Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


"Świadomy Lokator" o prezesie Adamcu i spółdzielni "Hutnik"

- Sytuacja w wielu Spółdzielniach Mieszkaniowych jest tragiczna. Znane są przypadki, gdzie Prezesi lekceważą wyroki sądowe, czy nie ujawniają wysokości swoich zarobków. Próbujemy z tym walczyć. Staramy się uzmysłowić członkom spółdzielni mieszkaniowych, że to oni są właścicielami swojej spółdzielni i muszą zacząć interesować się swoim majątkiem. Próbujemy nagłaśniać nieprawidłowości w spółdzielniach i uaktywniać członków spółdzielni mieszkaniowych – mówi w wywiadzie dla SosnowieckiegoPortalu.pl - Zbigniew Muszyński ze Stowarzyszenia Świadomy Lokator.Jarosław Bolek: Nie jest tak źle z naszą lokalną demokracją skoro działają takie stowarzyszenia, jak Stowarzyszenie Świadomy Lokator?

Zbigniew Muszyński (Stowarzyszenie Świadomy Lokator): Z lokalną demokracją jest bardzo źle. Wystarczy przyjść na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Hutnik, gdzie wiele z obecnych na sali osób to osoby przyjęte w poczet członków oczekujących, kilka dni przed Walnym. Wieloletnich członków Spółdzielni była "garstka", przez co np. pierwsza część Walnego została zdominowana przez członków oczekujących. Zresztą część z tych osób pracuje w firmach zewnętrznych świadczących usługi na rzecz spółdzielni. W Walnych zgromadzeniach udział biorą również pracownicy spółdzielni Hutnik i trudno się spodziewać, aby podczas głosowań mieli odmienne zdanie niż Zarząd, czyli ich pracodawca. Bierna postawa członków spółdzielni jest przerażająca.

Powstanie stowarzyszenia jest następstwem działań podjętych przez obecny zarząd S.M. Hutnik. Będąc członkami tej S.M. zauważyliśmy, że od pewnego czasu tematy związane z działaniami obecnego Zarządu są tematem numer jeden w rozmowach z mieszkańcami tej Spółdzielni Mieszkaniowej. Hutnik podjął w ostatnim okresie wiele kontrowersyjnych działań wielokrotnie balansując na granicy prawa. Niestety nadal daleko nam do norm europejskich i społeczeństwa obywatelskiego, gdzie rządzących rozlicza się na bieżąco ze swoich działań eliminując ich z życia publicznego w przypadku nie dotrzymania obietnic wyborczych bądź w przypadku przekraczania ogólnych norm społecznych. Dobrym przykładem jest postawa członków S.M. Hutnik, którzy wiedząc, że w ich Spółdzielni nie wszystko jest tak jak należy, biernie przypatrują się obecnej sytuacji i nie uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach członków swojej spółdzielni.

- Nie do końca jednak mieszkańcy konkretnych spółdzielni mieszkaniowych wiedzą, że mają wiele praw wobec zarządów, które przecież sami wybierają i że są de facto ich współwłaścicielami?

- Członkowie spółdzielni nie tylko są ich współwłaścicielami, ale również są pracodawcami Zarządu i Rady Nadzorczej. Przecież to członkowie wybrali Radę Nadzorczą i powinni bacznie przyglądać się jej pracy. Przypomnijmy, że nadrzędną rolą Rady Nadzorczej jest kontrola poczynań Zarządu Spółdzielni, a nie współpraca z Zarządem, jak to na Walnym przedstawiał Prezes Maciej Adamiec. Zresztą podczas Walnego Zebrania członków S.M. Hutnik Prezes czytał z ulotki (którą Spółdzielnia przygotowała) nazwiska osób, które mają trafić do Rady Nadzorczej. Czy słowne dyskryminowanie i publiczne poniżanie przez Prezesa Adamca na Walnym pozostałych kandydatów do Rady Nadzorczej to demokracja ?

- Od kiedy działa Wasze stowarzyszenie i jakie są Wasze cele?

- Stowarzyszenie powstało na początku 2013 roku i próbuje wprowadzić normalność do sosnowieckich Spółdzielni Mieszkaniowych. Sytuacja w wielu Spółdzielniach mieszkaniowych jest tragiczna. Znane są przypadki, gdzie Prezesi lekceważą wyroki sądowe, czy nie ujawniają wysokości swoich zarobków. Próbujemy z tym walczyć. Staramy się uzmysłowić członkom spółdzielni mieszkaniowych, że to oni są właścicielami swojej spółdzielni i muszą zacząć interesować się swoim majątkiem. Próbujemy nagłaśniać nieprawidłowości w spółdzielniach i uaktywniać członków spółdzielni mieszkaniowych.

- Kontrola społeczna zarządów spółdzielni to prawo każdego członka, ale i jego obowiązek. Podobnie zresztą jak mieszkańcy mają prawo kontrolować tych, co wybierają w wyborach do rad miasta, czy do parlamentu?

- Niestety, ale ludzie często nie korzystają ze swoich praw, a trzeba wiedzieć, że każdy członek Spółdzielni ma ich sporo. Teoretycznie spółdzielnia powinna np. udostępnić swoim członkom wszystkie umowy czy faktury VAT. Jednakże w praktyce tak się nie dzieje i spotykamy się często z odmową wglądu do tych dokumentów. Przykłady można mnożyć, część z nich przedstawiamy na swojej stronie internetowej. Procedura w przypadku odmowy udostępnienia wglądu do protokołów z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej oraz wglądu do protokołu z lustracji jest bardzo prosta. Wystarczy w takim przypadku zgłosić się na najbliższy posterunek Policji i powołując się na odpowiedni zapis w ustawie zgłosić popełnienie przestępstwa, czy wykroczenia. Chętnie w tym pomożemy.

- Z Waszego doświadczenia i pracy dla dobra lokatorów SM Hutnika, jak oceniacie, jakie są największe bolączki w Waszej spółdzielni?

- Największą bolączką S.M. Hutnik jest brak przejrzystości. Członkom spółdzielni odmawia się prawa wglądu do umów, czy faktur, nie ujawnia się faktycznie ponoszonych kosztów np. termomodernizacji. Spółdzielnia Hutnik po zmianie regulaminu przetargowego (dodano - lub negocjacje z wykonawcami) może odstąpić zupełnie od ogłoszenia przetargu i negocjować z wybranym wykonawcą. Czy upublicznienie prac do wykonania, dotarcie z informacją do jak największej ilości wykonawców ( czyli ogłoszenie przetargu) nie powinno spowodować obniżenie kosztów wykonania prac ? Sama organizacja przetargu budzi kontrowersje, ponieważ np. zdarzyło się, że aby ktoś chciał się dowiedzieć co S.M. Hutnik sprzedaje, najpierw musi za to zapłacić. Przecież, jeśli chce Pan sprzedać np. samochód daje Pan ogłoszenie, aby dotrzeć do jak największej ilości potencjalnych chętnych do zakupu.

Przykładem niech będzie przetarg na wymianę wind. Spółdzielnia we wrześniu ogłosiła przetarg na wymianę wind. Do walki o łakomy wielomilionowy kontrakt wystartowały firmy z całej Polski, w tym światowi giganci, jak firma Otis, czy Kone. A kto wygrał ? Firma mająca siedzibę w jednym z sosnowieckich mieszkań, na dodatek od dawna współpracująca z tutejszą SM Hutnik. Wszystkie oferty pozostałych firm zostały odrzucone np. z powodu błędnie wypełnionej oferty lub braku kadry.

Kolejnym przykładem jest przetarg na termomodernizację trzech budynków. Do przetargu zostały dopuszczone tylko trzy firmy, a każda z nich złożyła najkorzystniejszą ofertę na odrębny blok. Firmy te prowadzą modernizację kolejnych budynków. Czy nie należało sprawdzić czy inne firmy nie złożą korzystniejszej oferty, to znaczy ogłosić przetarg na pozostałe budynki ?

Co dziwne S.M. Hutnik często nie organizuje przetargów, gdzie wartość wykonanych prac często przekracza milion złotych. Na naszej stronie internetowej opisujemy przykład kobiety, która po powrocie z Walnego Zgromadzenia członków otrzymała od Spółdzielni pismo z żądaniem wyburzenia budynku, który postawiła na działce dzierżawionej od S.M. Hutnik. O tyle dziwna sytuacja, że ta kobieta na Walnym zadała pytanie – Kto będzie spłacał kredyty zaciągane przez Spółdzielnię ? Innym przykładem niech będzie działka przy ulicy Bora-Komorowskiego, którą Hutnik kupił od miasta za około 1,1 mln złotych, a następnie sprzedał (ze stojącymi tam budynkami) za 820 tys. złotych. Prezes tę cenę tłumaczył wysoką wyceną miasta po jakiej poprzedni Zarząd ją kupił. To dość dziwne tłumaczenie zważywszy na fakt, iż jeden z banków pod hipotekę tej działki przyznał nowemu właścicielowi kredyt w wysokości 1,7 mln złotych. Do tych dokumentów udało nam się dotrzeć, kiedy Spółdzielnia udostępniała protokoły z Rady Nadzorczej, czy z zebrania Zarządu. Obecnie odmówiono członkowi spółdzielni wglądu do tych dokumentów. Można więc przypuszczać, że nadal trwa sprzedaż majątku członków Spółdzielni Hutnik po cenach budzących wątpliwości i póki co nie można tego powstrzymać. Boimy się również jak będzie wyglądała przyszłość SM Hutnik. Wielomilionowe kredyty zaciągnięte przez obecny Zarząd i systematyczna sprzedaż majątku mogą, naszym zdaniem spowodować destabilizację ekonomiczną Spółdzielni.

- Działacie również w internecie. Na waszych stronach można na bieżąco czytać o różnych większych lub mniejszych nieprawidłowościach w działaniach SM Hutnik?

- Dzięki Internetowi udaje nam się dotrzeć do osób, które szukają pomocy w korelacjach ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi, a także możemy na bieżąco informować o sytuacji w Spółdzielni. Sporym zainteresowaniem spotkały się relacje z Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w czerwcu 2013 r. Ilość odwiedzin i komentarzy przerosło nasze oczekiwanie. Na stronie: http://lokator.manifo.com/ staramy się na bieżąco ujawniać i pokazywać nieprawidłowości w spółdzielni.

- Co możecie powiedzieć o sposobie zarządzania Waszą spółdzielnią od kiedy na fotelu prezesa zasiadł Maciej Adamiec będący sosnowieckim radnym?

- Prezes Maciej Adamiec, gdy objął swoje stanowisko zatrudnił na najważniejsze, decyzyjne stanowiska w Spółdzielni członków ze swojego ugrupowania Niezależni. Spółdzielnia przez to stała się trampoliną polityczną dla tego Stowarzyszenia. Wiele się zmienia w naszej Spółdzielni, rozpoczęto np. proces termomodernizacji. Tyle, że jej koszty w S.M. Hutnik są oszałamiające. Na naszej stronie zrobiliśmy porównanie najdroższego bloku, który ma być termo modernizowany w bliźniaczej Spółdzielni Zagórze. Jest to budynek znajdujący się przy ulicy Lenartowicza 90. Koszt termomodernizacji tego budynku S.M. Zagórze oszacowała na 1,6 mln zł .Tymczasem o wiele mniejszy blok przy ulicy Gwiezdnej kosztował członków Hutnika ponad 3 mln złotych , a więc prawie dwukrotnie więcej. Spółdzielnia stawia na nowoczesność w tym celu zakupiła np. tablet za ponad 4 tys. złotych, czy 50 komputerów, każdy za 4,5 tys. złotych. Aby członkowie spółdzielni mogli stronę Spółdzielni Hutnik odnaleźć w Internecie za jej wypozycjonowanie zapłacono w 2011 roku ponad 12 000 zł .Wypożyczano także laptopy, za bagatela prawie 6 000 zł. O podobnych kosztownych zakupach informujemy na naszej stronie.

Nowy Zarząd skutecznie zamyka drzwi do spółdzielni swoim członkom utajniając informacje ze swoich poczynań. Czy ta polityka ma za zadanie zatuszować jakieś nieprawidłowości ? Czy chcieliby Państwo mieć pracownika, który nie informuje Was o swojej pracy ? Czy np. sprzedając samochód nie dajecie ogłoszenia, żeby zwiększyć zainteresowanie swoją ofertą ?

Wiele działań Zarządu S.M Hutnik jest co najmniej kontrowersyjna i niedopuszczalna, ale niestety tolerowana przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik. Przykładem mogą być działki, które Hutnik otrzymał od miasta w celu użytkowania przez członków spółdzielni (np. parkingi przy ul. Gwiezdnej, Koszalińskiej, Lubelskiej i ul. Bora-Komorowskiego), a obecnie planuje ich sprzedaż. Dodajmy, że podobna sytuacja miała niedawno miejsce w Łodzi. W tamtejszej Spółdzielni Zarząd został zatrzymany przez Policję, dzięki temu, że członkowie spółdzielni poinformowali o zaistniałej sytuacji odpowiednie organy ścigania.

Mamy nadzieję, jako członkowie Stowarzyszenia Świadomy Lokator, że członkowie swoich spółdzielni zaczną interesować się swoim mieniem powierzonym Zarządowi.- Dziękuję za rozmowę.

źródło: http://sosnowieckiportal.plAutor: Redakcja | 02/02/2014
Komentarze
#1 | ja dnia 16.11.2016 13:17
proponuje wziac sie za MZBM Dąbrowa Gornicza jedno zlodziejstwo czynsze przekraczaja granice jedna szajka z UM kolesiostwo jak ktos ma klopoty to czekaja az ktos sie zadluzy nie informuja za ludziom naleza sie dotacje wywalaja ludzi z mieszkan a potem spzedaja za kupe pieniedzy
#2 | Lokatorka SMH dnia 09.05.2015 17:06
Jeszcze opiszcie zastępce prezesika kaczmarczyka, zauważcie że wszystkie roboty zlecane są firmie z Jaworzna. Widocznie według kaczmarczyka nie ma w Sosnowcu firm które coś potrafią zrobić. Niech prezes Adamiec otworzy oczy bo w pewnym momencie, kaczmaczyk podkuli ogon i zwinie się do jaworzna a problemy i wrogów zostawi Adamcowi.
#3 | szarak dnia 27.03.2015 19:05
Prezesi narzucają aby umowę notarialną podpisywać z ich notariuszem który bierze maksymalne stawki, jak lokator neguje że znajdzie notariusza tańszego Pan Karaś koordynator w dziale prawnym /pokój 45/ informuje że to jest niemożliwe i wymyśla sto urojonych powodów więc tu ktoś działa na czyjąś niekorzyść,
lokatorzy bierzcie swoich notariuszy to ok. 300zł taniej
#4 | szarak dnia 27.03.2015 13:38
Prezesi narzucają aby umowę notarialną podpisywać z ich notariuszem który bierze maksymalne stawki, jak lokator neguje że znajdzie notariusza tańszego Pan Karaś koordynator w dziale prawnym /pokój 45/ informuje że to jest niemożliwe i wymyśla sto urojonych powodów więc tu ktoś działa na czyjąś niekorzyść,
lokatorzy bierzcie swoich notariuszy to ok. 300zł taniej
#5 | STANISLAW dnia 12.03.2015 07:04
UWAGA - PARKING STRZEŻONY PRZY UL. KOSZALIŃSKIEJ ZOSTAŁ SPRZEDANY FIRMIE ''Trading Bean'' Z KATOWIC , KTÓREJ WARTOŚĆ JEST KILKA RAZY MNIEJSZA OD CENY PARKINGU.(przekręt)/???
#6 | mieszkaniec SM Hutnik dnia 24.10.2014 07:37
Ciekawe na jakich zasadach Klub Bakcyl należący do SM Hutnik udostępnia swój sprzęt nagłaśniający do obsługi kampanii wyborczej byłego prezesa SM, obecnie kandydata na prezydenta Sosnowca, Macieja Adamca?
#7 | Wiktor dnia 03.02.2014 06:48
Oby tylko urząd nie stał się taką jedną wielką spółdzielnią...
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney