Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Zwracamy się do wszystkich Radnych o poparcie wniosku mieszkańców Sosnowca o obniżenie uchwalonych stawek za odbiór odpadów!

Sosnowiec dnia 10 lipca 2015

Stowarzyszenie Aktywnego Społeczeństwa
Nasza Rodzina
ul. K. Makuszyńskiego 47
41-218 Sosnowiec
Do Przewodniczącego i Radnych
Radny Miasta Sosnowca

PROTEST

Zarząd S A S Nasza Rodzina oraz mieszkańcy Sosnowca mając na celu dobro wspólne przy coraz bardziej ubożejącym społeczeństwie i pogarszającym się rynku pracy, sprzeciwiają się tak drastycznym opłatom za wywóz śmieci.

Jesteśmy świadomi tego, że ustawodawca nałożył na gminy obowiązek organizacji odbioru odpadów na swoim terenie, pozbawiając obywateli prawa wyboru, wprowadził monopol na wywóz śmieci co grozi w przyszłości możliwością narzucania cen oraz warunków przez monopolistę.Za sprawą tejże uchwały wszyscy mieszkańcy zostali obłożeni bardzo wysokim nowym „podatkiem śmieciowym”, a dotknęło to najbardziej rodziny wielodzietne, gdyż rodziny te zostały „ukarane” za posiadanie dzieci, co jest sprzeczne z polityką prorodzinną, która ma wspierać takie rodziny.
Od 1 lipca 2012 płacimy 100% więcej za tę usługę porównując z poprzednimi latami, a opłata powiększa się w zależności od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.
Stawki za odbiór śmieci w Sosnowcu w obecnej postaci są jedne z najwyższych w naszym regionie. Miasto nasze staje się coraz mniej przyjazne mieszkańcom i znajduje się w niechlubnej czołówce miast najbardziej wyludniających się w Polsce.

Zwracamy się zatem do wszystkich Radnych o poparcie wniosku mieszkańców Sosnowca o obniżenie uchwalonych stawek za odbiór odpadów.
Pragniemy przypomnieć, że nadrzędnym celem każdego Radnego jest reprezentowanie mieszkańców /wyborców/ i dbanie o ich interesy, a nie „interesy grup”.
Pragniemy zwrócić uwagę na to, że Radni sprzeciwiający się obniżeniu stawek za odbiór odpadów występują przeciwko osobom, przez które zostali wybrani do Rady Miasta i przestają oni reprezentować swoich wyborców, którzy nie zgadzają się z tak drastycznymi podwyżkami.

Radni naszego miasta potrafili znaleźć pieniądze na dofinansowanie in vitro, które rzekomo ma pomóc rodzinie, a nie potrafią dostrzec prawdziwych problemów rodzin, które nie mają za co utrzymać swoich dzieci.

Uzasadnienie projektów uchwał

Zmiana powodowana jest faktem przyjęcia na mocy uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu stawek za gospodarowanie odpadami od każdego mieszkańca gospodarstwa domowego, których wysokość jest zbyt drastyczna dla mieszkańców a w szczególny sposób dotyka ona rodziny wielodzietne. Ilość odpadów jakie powstają w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie jest wprost zwielokrotniona w stosunku do ilości odpadów powstających w gospodarstwie jednoosobowym. Zatem dotychczasowa uchwała nie uwzględniająca tej prawidłowości jest niesprawiedliwa. Zmiana wpisuję się również w przyjęty uchwałą nr 387/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2012 program skierowany do rodzin wielodzietnych „Miej więcej”.


Prezes Zarządu
S A S Nasza Rodzina

Paweł Szopa


Uchwała Nr ……………
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia …………… 2015r.

w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr 529/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sosnowiec.

Na podstawie art.18ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1i art.41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia z dnia 19 grudnia 2012 r., Nr 529/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sosnowiec wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:
1 osoba 14 złotych miesięcznie
2 osoby 25 złotych miesięcznie
3 osoby 29 złotych miesięcznie
4 osoby 32 złotych miesięcznie
5 osoby 35 złotych miesięcznie
6 osób 37 złotych miesięcznie
każda następna osoba 2 złote miesięcznie;

2) Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym :
1 osoba 10 złotych miesięcznie
2 osoby 18 złotych miesięcznie
3 osoby 21 złotych miesięcznie
4 osoby 23 złotych miesięcznie
5 osoby 25 złotych miesięcznie
6 osób 26 złotych miesięcznie
każda następna osoba 1 złoty miesięcznie;

3) Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w niniejszej uchwale, rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.Autor: Redakcja | 10/07/2015
Komentarze
#1 | jon dnia 19.07.2015 19:17
chcieliście prezydenta z partii oszustów to macie!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney