Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


WĘGIEL KAMIENNY NASZYM BOGACTWEM

Wielu znanych ekonomistów wygłasza swoje opinie o konieczności likwidacji polskiego górnictwa węgla kamiennego.
Moim zdaniem te opinie wygłaszane przez pseudo autorytety są tyle powierzchowne co szkodliwe - ponieważ węgiel kamienny jest podstawowym nośnikiem energii w kraju. Można i należy sukcesywnie zmniejszać udział węgla kamiennego w strukturze produkcji energii elektrycznej poprzez np. zwiększenie wydobycia gazu ziemnego wykorzystanie: złóż wód termalnych, energii odnawialnej itd. Niemniej nie da się zastąpić węgla kamiennego całkowicie w krótkiej perspektywie czasu z powodu bariery inwestycyjnej a kopalnie już są trzeba je tylko usprawnić. Budowa natomiast od podstaw nowych szybów gazowych i nowej infrastruktury z nimi związanej wymaga znacznie większych nakładów inwestycyjnych nie mówiąc już o posiadaniu nowych technologii oraz know how, na co w obecnej sytuacji finansowej i społecznej nie możemy sobie pozwolić ale byłby to plan na sukcesywne działania w następnych latach. Kluczowym dla Polski staje się renegocjowanie pakietu klimatycznego, jednakże zgodnie z przysłowiem „Umiesz liczyć – licz na siebie” należy stworzyć kompleksowy plan naprawy polskiego górnictwa.Cząstkowe działania z góry skazane są na niepowodzenie a pieniądze wydane na tzw. reformy będą zmarnowane. Tylko kompleksowe i zdecydowane działania mogą stworzyć nową jakość górnictwa polskiego. Jakość , która przełoży się na niską cenę węgla i i tym samym energii elektrycznej, co da podstawę do szybkiego rozwoju przemysłu i kraju. Poniżej przedstawiam jakie moim zdaniem należy podjąć kompleksowe działania. Z całą świadomością używam słów „Kompleksowe działania” a nie słowa „reforma”, gdyż to słowo zostało skompromitowane przez pozorne działania udające reformy. A więc nie pozoracja tylko faktyczne działania realizowane przez rzetelnych uczciwych fachowców a mianowicie:

1. Zmniejszenie okresowe podatków oraz innych opłat obciążających polskie górnictwo węgla kamiennego
W związku z tym, że jest niezbędna bezpośrednia okresowa pomoc finansowa państwa dla górnictwa węgla kamiennego w okresie restrukturyzacji - byłaby ukarana finansowo przez UE - to koniecznym jest takie obniżenie okresowe podatków i opłat aby górnictwo dysponowało porównywalną kwotą pieniędzy jaką dostałoby z dotacji państwa.

2. Ustanowienie nie cła, tylko manipulacyjnej opłaty granicznej na importowany do Polski węgiel
Graniczna opłata manipulacyjna jest konieczna aby ograniczyć do minimum napływ do Polski taniego konkurencyjnego węgla .Jeśli wprowadzenie cła mogłoby nastręczać duże problemy proceduralne i prawne, tak z opłatą graniczną nie powinno być kłopotów.
Opłata ta pozwoliłaby też zwiększyć dochody państwa.
Argumenty ,że zwiększyłoby to ceny energii i usług są nietrafione ponieważ ilość importowanego węgla nie jest dominująca w wolumenie węgla na polskim rynku, poza tym zrestrukturyzowane górnictwo obniżając swoje koszty mogłoby stopniowo również obniżać cenę węgla , co przy prognozowanym wzroście cen ropy naftowej dałoby bodziec do skokowego rozwoju przemysłu polskiego. A przecież o to chodzi nowemu rządowi.


3. Utworzenie Banku Górnictwa i Energetyki.

Bank Górnictwa i Energetyki będący własnością państwa polskiego dawałby pełną gwarancję pomocy górnictwu , co więcej dochody banku byłyby dochodami państwa a nie prywatnych banków.
Bank udzielając kredyty kopalniom miałby pełną kontrolę nad wydatkowaniem przez nie środków finansowych, co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do minimalizacji kosztów.

4. Utworzenie państwowych przedsiębiorstw budowlano-remontowych oraz usługowych w miejsce przedsiębiorstw prywatnych wyzyskujących kopalnie. i oddelegowanie górników oraz części pracowników umysłowych z kopalń o niskim
i kosztownym wydobyciu do w/w przedsiębiorstw budowlano-remontowych
w których prowadziliby roboty przygotowawcze w oddziałach wydobywczych
w macierzystych kopalniach lub innych.
Utworzenie państwowych przedsiębiorstw budowlano-remontowo-usługowych pozwoliłoby zlikwidować patologie w przemyśle górniczym, polegającą na tym , że zaopatrzeniowe, usługowe i budowlano remontowe spółki, które świadczą usługi kopalniom, to najczęściej spółki utworzone przez byłych pracowników zarządów kopalń, co przy wykorzystaniu ich powiązań z czynnymi pracownikami kopalń tworzy układ korupcyjny
lub quasi korupcyjny.
W przyszłości te przedsiębiorstwa państwowe mogłyby się stać oddziałami kopalń.
Tworzenie tych przedsiębiorstw nie byłoby powrotem do socjalizmu ale dawałyby możliwość nie zwalniania pracy górników lecz ich oddelegowania do nowoutworzonych przedsiębiorstw – formalnie nie związanych z górnictwem. To pozwoliłoby znacznie zmniejszyć zatrudnienie w kopalniach.
Oczywiście tych górników (oprócz górników pracujących w ramach tych przedsiębiorstw w robotach przygotowawczych do wydobycia na ścianach ) trzeba byłoby ich przeszkolić i przygotować do nowego zawodu.
Byłaby to dla nich sytuacja znacznie korzystniejsza niż tzw. reforma Buzka ,gdzie zwalniano masowo górników dając im duże zapomogi, które szybko się skończyły a na rynku brak było pracy i górnicy stali się bezrobotnymi.
Nie da się obecnie utrzymać wszystkich kopalń z czynnym wydobyciem ale translokacja siły roboczej z niektórych kopalń do przedsiębiorstw świadczących usługi dla górnictwa pozwoli
w kopalniach z wygaszonym wydobyciem tak zorganizować i przygotować ściany wydobywcze , że po uruchomieniu wydobycia znacznie zwiększy się wydajność na jednego pracownika a tym samym koszty jednostkowe wydobycia węgla będą znacznie niższe ,co pozwoli obniżyć cenę węgla.
Powyższy sposób nie tylko spowoduje ,że nie będzie niepokojów społecznych, lecz usprawni organizację kopalń i tym samym obniży koszty wydobycia a oto przede wszystkim chodzi.

5. Udoskonalanie zakładów przeróbki mechanicznej w kopalniach węgla oraz zintensyfikowanie prac nad gazyfikacją węgla Polskie górnictwo powinno postawić na jakość by być bardziej efektywnym i konkurencyjnym. W związku z powyższym w każdej kopalni powinien być oddział mechanicznej przeróbki węgla o pełnym zakresie działania ( jest to pole do popisu dla nowoutworzonych przedsiębiorstw w/w).
Jakość węgla jest bardzo niedoceniana w Polsce i tak przez odbiorców przemysłowych jak i indywidualnych.
Chodzi nie tylko o to ,że konkurencja ,która importuje węgiel ma argument w ręku , ale przede wszystkim o rachunek ekonomiczny a mianowicie: przy znacznie mniejszej ilości węgla o mniejszej zawartości popiołu , można osiągnąć tą samą wielkość ciepła jak przy spaleniu jednej tony z dużą zawartością popiołu .
Tak więc węgiel z dużą zawartością popiołu znacznie podraża koszty transportu i koszty eksploatacji urządzeń ciepłowniczych.

6. Dostosowanie struktury organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego do w/w zmian jak również obsadzenie kluczowych stanowisk w tym sektorze gospodarki fachowymi i uczciwymi ludźmi, których kompetencje będą skorelowane ze zmianami wynikającymi z kompleksowego planu działania.
Jakikolwiek byłby plan zmian w polskim górnictwie to plan tych zmian powinien być skonsultowany z jak największym gronem fachowców w tym z fachowcami spoza branży górniczej, gdyż przede wszystkim oni będą mieli świeże spojrzenie na problemy górnictwa.
Gdy powstanie dobry plan należy do realizacji poszczególnych części planu dobrać kadrę nie wg. znajomości a wg .kompetencji rzetelności tj. sprawdzonych ludzi.

7. Zwiększenie produktywności górnictwa z obecnych 700 ton węgla kamiennego na rok przypadająca na jednego pracownika na co najmniej 1000 ton w tym zwiększenie produkcji sortymentów węgla tzw. grubych o wysokiej jakości dla indywidualnych odbiorców, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów wydobycia.
Wszystkie w/w działania jeśli będą konsekwentnie i sprawnie zrealizowane to na pewno dadzą w efekcie znaczne zwiększoną wydajność tj. produktywność przekraczającą 1000 ton na jednego pracownika na rok , co w efekcie da możliwość dużej obniżki cen węgla..
Na koniec pragnę przypomnieć, że stale się mówi o nadwyżce w produkcji polskiego węgla ale mówi się jak zwykle o liczbie globalnej bez rozbicia na sortymenty a w sortymentach tzw. grubych i drobnych czyli kupowanych przez odbiorców indywidualnych w tym przede wszystkim przez mieszkańców wsi, jest duży niedobór i często odbiorcy indywidualni kupują węgiel gruby (kostka, orzech) i drobny (groszek) importowany z Czech.
Jest więc luka na rynku polskiego węgla i trzeba ją zapełnić.

Sławków 21.11.2015r. Włodzimierz WieczorekAUTOR
Włodzimierz Wieczorek był długoletnim członkiem
kierownictwa Centrali Zbytu Węgla w Katowicach,
posiada tytuł Dyrektora Górniczego III Stopnia
był głównym ekonomistą na Budowie Górniczej
KOPEX Oroszlany Węgry
oraz na Budowie Górniczej
BERGPOL Darkov-Karwina CzechyAutor: Redakcja | 06/12/2015
Komentarze
#1 | expert dnia 09.12.2015 07:35
Nie wspomina Pan o energetyce jądrowej, a ta pozwala wyeliminować węgiel kamienny. to jest przyszłość. dość brudnego węgla
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney