Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Nie złożysz deklaracji – tracisz mandat

Czeladź nie ma burmistrza. Marek Mrozowski nie złożył w terminie oświadczenia o jego stanie majątkowym. Przepisy ordynacji wyborczej w tym zakresie nie pozostawiają żadnej wątpliwości – w Czeladzi odbędą się ponowne wybory. Podobnie jest w Dąbrowie Górniczej – tutaj jednak wyborów nie będzie, bo sprawa dotyczy radnych – a na miejsce poprzednich wchodzą kolejni z list. W Sosnowcu wszyscy, których ten obowiązek dotyczy deklaracje złożyli. Nowe przepisy przewidujące wygaśnięcie mandatu pozostawiają jednak poważne wątpliwości, i to nie tylko wątpliwości spowodowane troską o budżet.Posłowie zatroskani lekceważeniem przez radnych obowiązku składania oświadczeń majątkowych uznali, że sankcja w postaci wstrzymania wypłacania diety jest niewystarczająca. Wprowadzili więc ostatnią nowelizacja ordynacji wyborczej znacznie poważniejszą sankcję: radny, burmistrz, czy wójt, który oświadczenia nie złoży, straci mandat. Tak stało się m.in. w przypadku burmistrza Czeladzi.


Przepisy budzą jednak wątpliwości: radni powinni złożyć jeden rodzaj oświadczenia w terminie 30 dni od daty wyboru, inny rodzaj w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania. Ustawa o samorządzie gminny przewiduje za niezłożenie sankcję w postaci utraty diety, a ordynacja wyborcza do rad jednostek samorządu i ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta sankcję w postaci wygaśnięcia mandatu. Tak zbudowane normy prawne pozostawiają wiele do życzenia z punktu widzenia zasad przejrzystej legislacji, ale niestety, nie pozostawiają wątpliwości interpretacyjnych co do tego, czy mandat wygasł.


Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że „Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w ustawie przez radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji, a przez wójta, zastępcę wójta (...) powoduje utratę wynagrodzenia (...).”


Nowelizacje ordynacji wyborczych do organów gminy uchwalone w roku ubiegłym wprowadziły zaś przepisy stanowiące, że „Wygaśnięcie mandatu radnego/wójta następuje wskutek niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka (...). Nie ulega zaś wątpliwości, że „odrębne przepisy”, to przepisy ustawy o samorządzie gminnym, bo tylko te przepisy określają terminy, o których tutaj mowa.


Powstaje pytanie: przepisy której ustawy znajdą w obecnym przypadku zastosowanie? Które sankcje należy zastosować? Odpowiedź nie budzi wątpliwości: przepisy późniejsze, czyli przepisy ordynacji wyborczej, zgodnie z zasadami wykładni prawa. Skutek: burmistrz Czeladzi i radni z Dąbrowy Górniczej tracą swoje mandaty.


Nowelizacja została jednak dokonana zbyt pochopnie. Jest niespójna z całym systemem prawa samorządowego. Powstają bowiem pytania nie tylko o to, jak drogie jest organizowanie wyborów co 2 miesiące, czy można oczekiwać przyzwoitej frekwencji wyborczej w ponownych wyborach, jak ukształtuje się zaufanie obywateli do państwa i prawa, ale także pytania o kwestie bardziej skomplikowane. Nie wiadomo bowiem od kiedy liczyć wygaśnięcie mandatu: czy od dnia wyborów, tak, jakby burmistrz nie został nigdy burmistrzem, czy może od dnia upłynięcia terminu, w którym miał złożyć oświadczenie. Jeżeli nie było burmistrza przez ostatnie 30 dni, o których mowa, to co z umowami, które podpisał w imieniu miasta, co z decyzjami, które wydał. Jeżeli zaś od dnia upływu terminu na złożenie oświadczenia, to kto jest obecnie burmistrzem Czeladzi i od kiedy Czeladź nie ma burmistrza.


Te i wiele innych pytań pozostają bez odpowiedzi. Wiele pytań w polskim ustawodawstwie pozostaje bez odpowiedzi. Znowu przez jedną niewielką, nieprzemyślaną nowelizację.
Autor: Paweł Mikuła | 16/01/2007
Komentarze
#1 | Paweł Mikuła dnia 18.01.2007 09:51
To nie jest ta sama wiadomość - tamto było krótkim przedrukiem, to jest bardziej "pogłębiona" analiza Wink
#2 | romana dnia 18.01.2007 06:55
ale ta wiadomość juz była!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney