Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Większa szansa na zakup mieszkania komunalnego!?

Platforma Obywatelska w Sosnowcu zamierza ułatwić nabycie lokali komunalnych przez ich najemców. W tym celu przedłożyła stosowny projekt uchwały, którego intencją jest stworzenie realnych szans - najemcom, którzy uzyskali tytuł prawny w poprzednim systemie społeczno-gospodarczym - nabycia praw własności do zajmowanych lokali mieszkalnych.
W okresie tym powszechnym było stosowanie różnego rodzaju praw obligacyjnych, czy też ograniczonych praw rzeczowych, które w sposób bezpośredni hamowały uzyskanie przez lokatorów praw do mieszkań umożliwiających swobodne dysponowanie nimi. Zmiany ustrojowe wymusiły konieczność stworzenia warunków pozwalających na radykalną zmianę w tym zakresie.


Zdaniem wnioskodawców obowiązującą w tym zakresie uchwała Nr 99/IX/95 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 1995 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami gruntowymi niedostatecznie pozwala osiągnąć powyższy cel. W związku z tym PO zaproponowała aby podwyższyć bonifikatę do 60% ceny w przypadku sprzedaży pojedynczych lokali na rzecz ich najemców.


Uwzględniając fakt, iż samorząd terytorialny rozpoczął swoją działalność w połowie 1990 r. proponujemy przyznać prawo do bonifikaty w powyższej wysokości najemcom, którzy uzyskali tytuł prawny do lokalu przed dniem 1.01.1991 r., bądź wstąpili w najem zawarty przed tym dniem, bowiem dotyczy to najczęściej zstępnych, którzy zamieszkiwali wraz ze swoimi wstępnymi.


Przedstawiony przez Platformę Obywatelską projekt uwzględnia również najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie. W orzecznictwie tym m.in.. stwierdzono, iż wyzbycie się przez gminę swych lokali mieszkalnych za 10 proc. ich wartości stanowi istotne odejście od zasad starannej gospodarki mieniem komunalnym. W naszej ocenie takiego zarzutu nie można postawić przy zbywaniu lokali za 40% ich wartości, bowiem może być ono łączone z zrzeczeniem się roszczeń z tytułu poniesionych nakładów na lokal oraz zrzeczeniem się zwrotu wpłaconej kaucji mieszkaniowej.


Projekt uchwały popierany jest również przez klub radnych LiD i zostanie rozpatrzony najprawdopodobniej na majowej sesji Rady Miejskiej.


Źródło : www.sosnowiec.platforma.org


Autor: Arkadiusz Chęciński | 16/04/2007
Komentarze
#1 | POŚPIECH dnia 23.04.2007 07:42
Certyfikat energetyczny - nowy wymóg dla wspólnot mieszkaniowych i właścicieli lokali Email
Aktualności
23.04.2007.Prawo budowalne: nowe przepisy ustawy Prawo budowalne wdrożą dyrektywę unijną nakładającą m.in. obowiązek sporządzania certyfikatów energetycznych budynków -dokumentów, które określają jakie jest zużycie energii w nieruchomości. Właściciele wszystkich nowowybudowanych obiektów będą musieli je posiadać już od stycznia 2008 roku, natomiast już istniejących od stycznia 2009 roku. W przeciwnym razie nie sprzedadzą mieszkania, ponieważ notariusz nie sporządzi umowy.Chodzi o dyrektywę nr 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku dotyczącą jakości energetycznej budynków. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do wdrożenia Dyrektywy nie później niż do do 4 stycznia 2006roku. Jedynie Polska nie wdrożyła jej jeszcze w życie korzystając z trzyletniego okresu przejściowego na przygotowanie środowiska zawodowego do realizacji zadań dyrektywy.Powszechność certyfikacji energetycznej budynków doprowadzi do zmniejszenia kosztów ich eksploatacji oraz przyczyni się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie wydzielania gazów cieplarnianych.Certyfikaty wykażą jaki jest stopień zużycia energii w nieruchomości, a więc również i rzeczywiste koszty jej utrzymania. Niezależni eksperci na tej podstawie zakwalifikują budynek do określonej klasy energetycznej, co wpłynie na jego wartość rynkową. Potencjalny nabywca bądź najemca, jak również właściciel, posiadać będzie dokładną informację o kosztach eksploatacji. Taki mechanizm doprowadzi do zwiększenia działań termomodernizacyjnych. Utworzono siedem klas energetycznych - od A do G, przy czym klasa A to najbardziej energooszczędna, G - wymagająca największych nakładów.Certyfikaty będą wymagane dla wszystkie nowowybudowanych budynków, w przypadku starych - zawsze, gdy stanowią przedmiot obrotu - a więc sprzedaży, najmu, dzierżawy, czy wchodzące w skład spadku.Certyfikaty sporządzać będą audytorzy energetyczni, będą to, jak zapowiada Ministerstwo Budownictwa, osoby posiadające uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które ukończyły stosowne szkolenie i mają wpis do rejestru.

Definicje charakterystyki energetycznej budynku i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku:rcharakterystyka energetyczna budynku": wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej, niezbędnej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku, która może obejmować m.in. ogrzewanie, gorącą wodę do ogrzewania, chłodzenie, wentylację i oświetlenie. Wartość ta może być odzwierciedlona w jednym lub większej ilości wskaźników numerycznych, które zostały obliczone z uwzględnieniem izolacji, charakterystyki technicznej i instalacyjnej, projektu i usytuowania w relacji do aspektów klimatycznych, wystawienia na słońce i wpływu konstrukcji sąsiadujących, wytwarzania energii własnej i innych czynników, włącznie z klimatem wewnętrznym, mających wpływ na zapotrzebowanie na energię.rświadectwo charakterystyki energetycznej budynku": świadectwo uznawane przez Państwo Członkowskie lub osobę prawną wyznaczoną przez to państwo, zawierające charakterystykę energetyczną budynku obliczoną zgodnie z metodologią opartą na ogólnych ramach podanych w załączniku do dyrektywy 2002/91/EC#2 | SZAKIR dnia 23.04.2007 07:39
Do tej pory Gmina - Wspólnotom Mieszkaniowym nie przekazała protokólarnie nieruchomości budynkowych.
Podstawa przejęcia jest dokumentacja techniczna budynku oraz jej opis stanu technicznego/Wspólnoty istnieją od 1994 roku/Do dnia dzisiejszego zarząd tymi nieruchomościami był sprawowany przez MZBM.
Udziały w nieruchomości wspólnej nie rozliczone.Właściciele wykupionych mieszkań są do nadal traktowani jak najemcy/a właściwie jak najemnicy/
Podatki od nieruchomości Gmina nalicza w podwójnym wymiarze.W pierwszej kolejności, aby móc wyrwać się ze szponów Gminy należy wyprowadzić ten stan, aby Wspólnoty mogły prawidłowo funkcjonować.
Ja bym od tego zaczął a nie od wpuszczania następnych osób w takie bagno.
OPTYMISTA.
#3 | Krzysiek dnia 18.04.2007 06:49
Granda jest to że w sytuacji gdy decyduję sie na wykup to robiąc wycene deklaruje wykup bez znajomości ceny wykupu. A opłata za wycene jest procentem od ceny mieszkania. A może dlamnie wycena będzie niekorzystna i zrezygnuje z wyceny? Taka postawa to zmuszanie do kupowania kota w worku.
#4 | anonim dnia 18.04.2007 06:29
A może Platforma wymyśli coś, aby wreszcie zacząć budować mieszkania dla osób z listy, a nie pozbywać się tych mizernych zasobów, które jeszcze gmina posiada.
#5 | winyl dnia 17.04.2007 20:01
Patrzcie jakie PO jest ludzkie...

Mieszkanie M-3 warte 100.000 zł do wykupienia za 40.000 zł...

Widzę te tłumy...
#6 | anonim dnia 17.04.2007 13:26
jestem za
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney