Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Rudna 1 - garść faktów

Dzięki interpelacji Arka Chęcińskiego Radnego Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca br. złożonej na ręce Prezydenta Kazimierza Górskiego w końcu, po wiele miesiącach wyczekiwania, udało mi się w końcu dowiedzieć, jakie są dalsze plany miasta dotyczące Rudnej 1. Sądzę, że powinni je również poznać mieszkańcy osiedla. Oto pełny tekst odpowiedzi.Uprzejmie informuje. ze rewitalizacja osiedla Rudna I następować będzie etapami. Program pilotażowy, dotyczący 9 budynk6w przy ul Patriotów 1 - 8 oraz budynku przy ul. Łącznej 2, należących do wspólnot mieszkaniowych w których gmina ma większość udziałów będzie realizowany w okresie 2008 - 2011, zgodnie z planami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 177/XIII/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2007-2011.


Rewitalizacja ma doprowadzić nie tylko do termomodernizacji - doprowadzenia do budynków centralnego ogrzewania, wymiany okien i docieplenia ścian, ale również nadbudowy budynków trójkondygnacyjnych o dwie kondygnacje i zmodernizowanie infrastruktury lokalnej - remont dróg osiedlowych, chodników, wykonanie miejsc parkingowych, placów zabaw itp.
Z uwagi na formę własności (wspólnoty mieszkaniowe) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań przez inwestora konieczne będzie uzyskanie zgody właścicieli - podjecie uchwał
przez każdą wspólnotę. W zamian za odsprzedanie powierzchni strychowej wspólnota zażąda od inwestora wykonania na jego koszt prac remontowych i modernizacyjnych w całym
budynku, a swoje oczekiwania względem inwestora (np. naprawy szkód powstałych wskutek realizacji inwestycji) zawrze w umowie. Jeżeli wspólnota wyrazi zgodę na adaptację powierzchni strychowej i zostanie w tej sprawie podpisana umowa, to wszystkie dalsze działania (projekty, pozwolenia , opinie, ekspertyzy itp.) inwestor wykona we własnym zakresie i na swój koszt - w zamian za przeniesienie na niego własności wybudowanych lokali, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Ze względu na złożoność procedur i potrzebę zachowania chronologii postępowania nie jestem w stanie podać terminów zakończenia prac modernizacyjnych, chociaż rozumiem chęć ich poznania przez wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem.


Wyjaśniam, że projekt ten ma na celu nie tylko poszerzenie zasobu mieszkaniowego (o ilość wybudowanych mieszkań), ale także poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców budynków o długim okresie eksploatacji, ale posiadających konstrukcję solidna, pozwalającą.
na nadbudowy (po wzmocnieniu fundamentów) - bez ponoszenia wysokich kosztów przez właścicieli mieszkań. Gdyby realizacja tego planu miała odbyć się bez nadbudowy, to
zgodnie z ustawa. z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity - Dz. U.z 2000 r. Nr 80, poz.903, z późniejszymi zmianami) każdy właściciel miałby obowiązek
ponoszenia wydatków związanych z wykonaniem prac przyjętych do realizacji w stosownej
uchwale, proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej.
Z budżetu Gminy nie mogłyby być sfinansowane koszty obciążające indywidualnych
właścicieli, ponieważ władze Gminy maja, obowiązek stosowania ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, z pozn. zm.).


Odnośnie zagospodarowania placu przy ul. Niepodległości wyjaśniam, że przyszły projekt
będzie związany z ww. inwestycjami. Obecnie w przypadku stwierdzenia spożywania
alkoholu w miejscach publicznych mieszkańcy mogą w tej sprawie zgłaszać interwencje do Policji lub Straży Miejskiej.


Wilhelm Zych


Wiceprezydent Miasta Sosnowca


Autor: Piotr Dudała | 03/07/2007
Komentarze
#1 | zdesperowana dnia 16.07.2007 16:49
Władze Sosnowca nie myślą o mieszkańcach, a przecież powinni być społecznikami?????????Obiecanki, uśmiechy tylko na ulotkach przedwyborczych! Juz w ościennych mistach Zagłębia widac dbałość o mieszkańców, o ich interesy. U nas tylko płacic, płacić.Jesteśmy najemcami mieskania, a właściciel- miasto nie remontuje ich. Wszystkie usługi wewnetrzne wykonujemy na własny koszt.Przed zamieszkaniem musieliśmy włacić kaucję, a więc nic za darmo. przez wszystkie lata opłacania mieszkańia już dawno wykupiliśmy je sobie.I jeszcze mamy płacić tak wysoką cenę??? Możęmy ale tylko symboliczną jak w innych miastach!
#2 | zdesperowana dnia 16.07.2007 16:49
Władze Sosnowca nie myślą o mieszkańcach, a przecież powinni być społecznikami?????????Obiecanki, uśmiechy tylko na ulotkach przedwyborczych! Juz w ościennych mistach Zagłębia widac dbałość o mieszkańców, o ich interesy. U nas tylko płacic, płacić.Jesteśmy najemcami mieskania, a właściciel- miasto nie remontuje ich. Wszystkie usługi wewnetrzne wykonujemy na własny koszt.Przed zamieszkaniem musieliśmy włacić kaucję, a więc nic za darmo. przez wszystkie lata opłacania mieszkańia już dawno wykupiliśmy je sobie.I jeszcze mamy płacić tak wysoką cenę??? Możęmy ale tylko symboliczną jak w innych miastach!
#3 | PAP dnia 11.07.2007 15:57
W trakcie opracowywania jest projekt Ustawy o programach rewitalizacji.Rewitalizacja ma być działaniem ukierunkowanym na rozwój społeczno-gospodarczy i podniesienie jakości życia społeczności lokalnych.Projekt ustawy zawiera wytyczne m.in.dotyczące;
1.Opracowywania,realizacji i finansowania prog.rewitalizacji
2.tworzenia i funkcjonowania gminnych i wojewódzkich funduszy rewitalizacji
3.tworzenia i funkcjonowania towarzystw odnowy
4.kredytu sanacyjnego
Zarządy Miast zobowiązane są do opracowania projektów inwestycyjno-budowlanej rewitalizacji.
Założeniami takiego projektu jest to ,że gminy powinny unikać realizowania działań inwestycyjnych/rewitalizacji/na obszarze swej własności, która powinna być przedmiotem prywatyzacji.
Dużo, dużo nowości.
W dniu 28 czerwca w Ministerstwi Budownictwa odbyło się spot. konsultacyjne prac legislacyjnych nad rozwiązaniami dotyczącymi rewitalizacji, nastepne spotkanie - we wrześniu, gdzie zostaną zaprezentowane szczegółowe rozwiązania prawne.
#4 | PAP dnia 11.07.2007 15:38
Też tak myślę !
#5 | mieszkanka dnia 11.07.2007 13:46
Ano właśnie może wreszcie Pan Wiceprezydent Zych zechciałby nam mieszkancom wyjawić swój tejemniczy plan mieszkaniowy, chyba strach UM nie obleciał ?
#6 | PAP dnia 11.07.2007 10:37
Z wielkim zaciekawieniem przeczytałem informację p.Wiceprezydenta Zycha na temat
Rewitalizacji os. Rudna 1 ,która ma przebiegać w oparciu O PLANY ZAWARTE W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU Nr 177/XIII/07 z dnia 21.06.2007 r
dot. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2007 r11;11
Niestety na stronie urzędu miejskiego od dłuższego czasu brak jest dostępu do uchwał rady miejskiej/chodzi o wersję elektroniczną/
Czyżby wgląd do uchwał rady miejskiej był TAJNY/POUFNNY ?
Proszę /o ile to możliwe/ o interwencję.

#7 | sosna dnia 11.07.2007 10:21
Jeszcze apropo srodków unijnych. Popatrzcie na inne miasta az miło popatrzeć budują, modernizują polepszają. U nas stan nędzy i rozpaczy. Ale cóż wymagać od władzy naszego miasta który chyba nadal jeszcze nie wie zdążyła się kapnąć że weszliśmy do UE i można z tego korzystać.
#8 | sosna dnia 11.07.2007 10:16
Zawsze widzę szansę w zmianie zarzadcy. Obecnie moją wspolnotą zarzadza MZZL-TBS w Sosnowcu. Istnienie takiej firmy to nieporozumienie. Wejdźcie na ich stonę internetową obiecuję złote klamki w naszych zasobach. Niestety to tylko obiecanki. Nie robią nic po prostu wielkie nic a prośby o cokolwiek to walka z wiatrakami.
#9 | Gatom dnia 11.07.2007 10:16
obiecanki, cacanki, a głupiemu radość!
#10 | TUTAJ dnia 11.07.2007 08:32
KTO SKORZYSTA Z REWITALIZACJI W SOSNOWCU ?
Poniżej informacja, jak rewitalizacja przebiega w innych gminach- na przykładzie Wrocławia.
Najważniejszym novum jest wprowadzenie do strategii miasta programu REWITALIZACJI ZASOBU MIESZKANIOWEGO. Głównym celem programu jest przywrócenie pierwotnych funkcji zdegradowanym terenom miejskim. Program rewitalizacji zakłada znaczące współfinansowanie ze środków UE. Etapem rewitalizacji są planowane z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA. (MPEC) oraz Kogeneracją SA. inwestycje głównie, w sieć ciepłowniczą. Do pilotażu typowane są budynki w 100% należące do miasta oraz budynki wspólnotowe z częściowym udziałem miasta i
TBS-y. (więcej)
W DALSZYM CIĄGU UDZIELANA MA BYĆ POMOC DLA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ NA REMONTY I MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW WSPÓLNOTOWYCH. Z programu dofinansowywane są remonty o istotnym znaczeniu dla substancji mieszkaniowej lub bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności: remonty dachów, przewodów kominowych, wewnętrznych linii zasilania, zagrożonych upadkiem balkonów lub ciągów schodowych. NA REMONT ELEWACJI W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM MOŻNA UZYSKAĆ 50% DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA. Dla pozostałych inwestycji możliwe jest udzielenie przez miasto 3 letniej nisko oprocentowanej pożyczki. (więcej...)
WROCŁAW
ad. 5. Sposób i zasady zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy
Od roku 2000 obowiązuje zasada rozdzielenia kompetencji właścicielskich i zarządzających. Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław obejmującym: mieszkania, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne, nieruchomości gruntowe (o ile nie są zarządzane przez inne jednostki organizacyjne) należy do zadań Zarządu Zasobu Komunalnego (ZZK) - samorządowej jednostki budżetowej, a zatem jednostki organizacyjnej ściśle powiązanej z budżetem wg zasady finansowania brutto (plan dochodów i wydatków objęty budżetem). Zarządzanie zasobem dokonywanej jest przez zarządców lub bezpośrednio przez ZZK. (więcej...)
Zarząd Zasobu Komunalnego
50-111 Wrocław
ul. Św. Elżbiety 3/4
tel. (71) 340-77-49, 340-79-31
fax (71) 340-75-06
e-mail:
Od roku 2004 w dzielnicy Krzyki (sektor III) mieszkaniami i lokalami zarządza: Administrator Sp. z o.o., Prywatny Zarząd Mieszkaniami, Zarządzanie Nieruchomościami HJW Sp. z o.o.
ad. 6. Źródła finansowania komunalnej gospodarki mieszkaniowej
Głównym źródłem finansowania komunalnej gospodarki mieszkaniowej są przychody z tytułu czynszu za najem lokali. Źródłem dodatkowym są unijne środki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki gminnych funduszy ochrony środowiska (termomodernizacja, likwidacja niskiej emisji). Przewiduje się, że źródłem finansowania stać się mogą samorządowe fundusze rewitalizacji zasobu mieszkaniowego.
Przychody z najmu lokali mieszkalnych w 203 r. wyniosły 82 mln zł, co podzielone przez łączną powierzchnię użytkową zasobu mieszkalnego równą 2,8 mln m2 wyznacza średni przychód z m2 wynoszący 2,44 zł. Oznacza to deficyt 11,5 mln zł.
Dodać trzeba, że budżet miasta formalnie zasilić mogą i zasilają wpływy z podatków i opłat publicznoprawnych.

Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney