Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Ważna interpelacja posła Grzegorza Dolniaka

W dniu 9 stycznia br. na ręce Marszałka Bronisława Komorowskiego została skierowana interpelacja Posła na Sejm RP Grzegorza do Pana Macieja Nowickiego – Ministra Środowiska w sprawie drastycznego obniżenia limitu emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 i skutków stąd wynikających dla wielu podmiotów gospodarczych w tym użyteczności publicznej, na przykład Elektrociepłowni Będzin S.A. Ponieważ jest ona bardzo ważna dla całego Zagłębia, publikujemy pełną jej treść.Jako Poseł Ziemi Będzińskiej z wielką uwagą śledzę projekty aktów wykonawczych, które mają wpływ na jakość życia zarówno mieszkańców Będzina jak i całego obszaru Zagłębia Dąbrowskiego. Z tym większym zainteresowaniem zapoznałem się z zamieszczonym w dniu 27.12.2007 r. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska projektem Rozporządzenia z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji dwutlenku węgla na lata 2008 – 2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji. Rozporządzenie to bowiem w przypadku mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego będzie miało bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla społeczności liczącej prawie 300 tysięcy mieszkańców.Po przeanalizowaniu zarówno projektu Rozporządzenia jak i Uzasadnienia do tego aktu wykonawczego z wielkim zaniepokojeniem stwierdzam, że proponowany roczny poziom dopuszczalnego rocznego limitu emisji CO2 dla Elektrociepłowni Będzin S.A. na okres 2008-2012 wyniesie 431.829 Mg, co stanowi zaledwie 64% przydzielonego tej jednostce limitu emisji w okresie 2005-2007.W związku z powyższym niżej przedstawiam Panu Ministrowi moje wątpliwości w tym zakresie.Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest pewnym, ekologicznie czystym oraz bardzo atrakcyjnym cenowo lokalnym producentem ciepła, który pokrywa w ogromnej większości zapotrzebowanie na ciepło ludności trzech miast tj. Sosnowca, Będzina oraz Czeladzi. Rola EC Będzin S.A. w zakresie dostawy ciepła dla tych miast jest wiodąca, gdyż Spółka znajduje się w centrum sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez PEC Dąbrowa Górnicza S.A. i stanowi centralną jednostkę produkującą ciepło dla trzech wyżej wymienionych miast. Ze względów zarówno technicznych jak i ekonomicznych EC Będzin S.A. jest optymalną i nie dającą się zastąpić jednostką produkującą ciepło Jakiekolwiek więc zakłócenie pracy lub administracyjne ograniczenie produkcji tego zakładu odbić się może niekorzystnie na pewności i niezawodności zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Sosnowca, Będzina i Czeladzi. Moim zdaniem ograniczenie poziomu dopuszczalnego limitu emisji CO2 dla tego Zakładu aż o 36% doprowadza do sytuacji , w której proponowany limit jest znacznie niższy niż faktyczna zanotowana w roku 2006 emisja CO2 przez tę Spółkę wynosząca 618.021 Mg.
Tak drastyczne obniżenie limitu doprowadzi do sytuacji, w której Spółka ta będzie zmuszona albo do zakupu praw do emisji albo do ograniczenia produkcji ciepła. Z uwagi na znaczne ewentualne koszty zakupu praw , których Spółka nie będzie w stanie udźwignąć najbardziej prawdopodobny będzie scenariusz drastycznego ograniczenia produkcji ciepła przez ten Zakład. Mając na uwadze bezpieczeństwo dostaw ciepła dla lokalnej społeczności uważam, iż do takiej sytuacji nie można dopuścić.
Drugim aspektem , na który chcę zwrócić uwagę jest fakt, że EC Będzin S.A. wytwarza ciepło dla ludności wraz z jednoczesną produkcją energii elektrycznej w tzw. procesie wysokosprawnej kogeneracji , która jest najbardziej wydajną i znaną technologią maksymalnie redukującą emisję CO2. Technologię tę zaleca zarówno Unia Europejska poprzez Dyrektywę 2004/8/WE o promocji wysokosprawnej kogeneracji jak i Rząd RP, który w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji nakłada wręcz obligatoryjny cel zwiększenia do roku 2012 odbioru produkcji energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji aż do 23,2%. W tym miejscu należy zadać pytanie , dlaczego zamierza się ograniczyć emisję, a więc i produkcję jednostki , która pracuje w technologii maksymalnie redukującej emisję CO2 ?Trzecim aspektem na który zwracam uwagę to fakt, że w roku 2004 Elektrociepłownia Będzin S.A. rozpoczęła wraz z PEC Dąbrowa Górnicza oraz Sosnowcem realizację programu likwidacji niskiej emisji. W okresie 2005-2007 do sieci zaopatrywanej przez EC Będzin podłączono aż 11,5 MW mocy. Na tę wielkość składa się moc cieplna osiedli oraz obiektów użyteczności publicznej ( szkoły, szpitale, urzędy) na terenie miasta Sosnowiec. Realizacją tego projektu celem likwidacji niskiej emisji zainteresowane są także dwa pozostałe miasta tj. Będzin i Czeladź. Proponowany w projekcie Rozporządzenia poziom emisji CO2 spowoduje całkowite zaniechanie tak efektywnie realizowanego wspólnego programu redukcji niskiej emisji. Proponowany poziom emisji spowoduje wręcz, że w 2008 r. zaistnieje realne zagrożenie dostaw ciepła dla wszystkich odbiorców Zagłębia Dąbrowskiego. Wobec powyższego postuluję, aby pozostawić EC Będzin S.A. poziom emisji zgodny z przydziałem na okres 2005-2007, gdyż tylko taki poziom zagwarantuje miastu Sosnowiec skuteczną kontynuację obliczonego na wiele lat programu redukcji niskiej emisji.Na koniec chcę podkreślić, że Elektrociepłownia Będzin S.A. to Spółka , która w ostatnich latach przeprowadziła głęboką restrukturyzację oraz dokonała olbrzymich inwestycji w rozbudowanie procesu wysokosprawnej kogeneracji . W wyniku tych kroków Spółka ta już od kilku lat oferuje najniższą w całym Województwie Śląskim oraz jedną z najniższych w kraju cenę ciepła. Jest mi wiadomo również, że Spółka ta jest zdeterminowana do poniesienia w latach 2008-2010 wszelkich kosztów w celu faktycznego zmniejszenia emisji CO2. Stąd też podjęła działania związane z przeprowadzeniem modernizacji urządzeń wytwórczych, przy czym wskazała, że minimalny poziom emisji CO2 , który całkowicie zapewnia bezpieczne zaopatrzenie w ciepło dotychczasowych odbiorców powinien być nie mniejszy niż wysokość dotychczasowej faktycznej emisji rocznej , tj. około 618.021 Mg (faktyczna emisja w roku 2006).
Jako osoba dobrze znająca region zmuszony jestem do wyrażenia dużych obaw, że obniżenie limitu emisji CO2 dla EC Będzin o 36 % spowoduje zarówno ograniczenie dostaw ciepła z tego źródła jak i doprowadzi do upadłości firmy. Zwracam jednocześnie uwagę, że Elektrociepłownię Będzin S.A. należy traktować jako jednostkę o charakterze użyteczności publicznej, która realizuje dostawę najbardziej podstawowego dobra , jakim jest ciepło grzewcze na użytek mieszkańców miasta.Zatem, czy w Pana ocenie Panie Ministrze zbyt restrykcyjne stanowisko resortu nie spowoduje licznych perturbacji podmiotów gospodarczych dotkniętych tym rozporządzeniem? Czy nie obawia się Pan Panie Ministrze daleko idących ujemnych konsekwencji zarówno w wymiarze gospodarczym jak i społecznym?
Z poważaniemPoseł Grzegorz Dolniak

Klub Parlamentarny

Platforma Obywatelska
Autor: Redakcja | 08/01/2008
Komentarze
#1 | anonim dnia 13.01.2008 08:56
a jeden facet ze Sosnowca strącił p..tą odrzutowca
#2 | @winyl dnia 13.01.2008 08:39
to jako stary komuch, to nawet nie powinieneś mieć prawa się wypowiadać na żaden temat!
#3 | anonim dnia 12.01.2008 23:09
Będziniaki to cwaniaki!
#4 | @Amber dnia 12.01.2008 05:37
Popieram. Nie można wszędzie doszukiwać się drugiego dna.
#5 | Amber dnia 11.01.2008 11:48
ja powiem tak, działanie Posła Dolniaka to troska o nasze miejsca pracy i porrfele.
#6 | winyl dnia 11.01.2008 11:42
Wiek może nie aż tak ważny, ale ludzie którzy studiowali wtedy, kiedy obowiązywała ekonomia polityczna socjalizmu i kapitalizmu NIE POWINNI MIEĆ PRAWA ZARZĄDZAĆ NICZYM.
#7 | i sami i swoji dnia 11.01.2008 08:44
co prawda to prawda, nie nauczyli sie niektorzy jeszcze, myslenia nowymi kategoriami, czyli dalej po staremu najlepiej na panstwowym garnuszku i reka do przodu-Dajcie!...a ma byc odwrotniez, z ekonomia do przodu, no nie Panowie, emerytury wczesniejsze sa, no i niech zdolni i mlodzi przejma STER!!!
#8 | winyl dnia 11.01.2008 07:41
Uważam tak jak "i sami i swoji".
Na tej samej zasadzie jadą np. szpitale oraz sosnowieckie wodociągi.
@wodociągi: z kosztów działania wychodzi tyle i tyle zatem taka ma być cena wody...
@szpitale: nasze koszty działania są jakie są. Jak nam nie dacie pieniędzy, to nie zapłacimy za zobowiązania...
@EC Będzin: wyprodukowanie 1 GJ ciepła oznacza emisję tylu a tylu ton zanieczyszczeń. Jak ograniczycie emisję, to my ograniczymy produkcję.

Wszystkie te podmioty straszą nas i nic nie robią by poprawić koszty swego działania, czy współczynnik emisji.

O unijnym obowiązku zmniejszenia emisji było wiadomo OD LAT. I co EC zrobiła w tym temacie?

Działanie posła Dolniaka to wspieranie skostniałych układów rządzących...
Nawet naszym (tj. wyborców) kosztem...
#9 | i sami i swoji dnia 10.01.2008 14:25
@winyl -czyli nie tykaj nas, bo my(...)cytat:jednostka o charakterze użyteczności publicznej, która realizuje dostawę najbardziej podstawowego dobra , jakim jest ciepło grzewcze na użytek mieszkańców miasta.(...) - to znaczy, możemy dalej,po staremu.
Nie dotykaj, bo my święci...najbardziej podstawowe DOBRO.
#10 | jeszcze w butach dnia 10.01.2008 13:41
ceny w górę ale argumenty jak zawsze, że WY jesteście "publiczni" ..."służba"np.zdrowia i nalezy sie jak WielkiejOrkiestrze(JO)
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney