Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Moim zdaniem

Uważam, że skoro przewodniczący Rady Miasta Daniel Miklasiński i kilku innych, znanych radnych z różnych opcji politycznych jest przeciwna budowie miejsca kultu ze środków publicznych, to oznacza to brak jednomyślności i zgody, o co tak mocno zabiegał Prezydent Górski. Możliwe, że złamie się też przy okazji prawo, finansując miejsce kultu z pieniędzy publicznych oraz budując na terenie o nie uregulowanym stanie prawnym (Plac Papieski).Mam nadzieję, że to wyraźne i jakże rozsądne stanowisko, otworzy w końcu dyskusję, kto, w jaki sposób oraz za czyje pieniądze, powinien uczcić pamięć oraz pobyt Jana Pawła II w Sosnowcu i jednocześnie w całej diecezji. Być może, a tego nie powinno się wykluczyć, że jest już On w wystarczający sposób uczczony?! Zapraszam też do dyskusji

Uważam również, że czas najwyższy na powołanie z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko z nazwy, społecznego komitetu zagospodarowania placu Jana Pawła II (pomnik przecież jest). Czas też na otwartą dyskusję. Dosyć już tej zmowy elit. Przy całym szacunku dla obecnego komitetu, uważam, że jest on niereprezenatywny i sterowany przez władze miasta. Pomysł, żeby właśnie w Sosnowcu powstał największy i chyba najdroższy na świecie kompleks pomnikowo-kultowy Jana Pawła II (barka z pomnikiem i teflonowym żaglem) uważam za całkowicie chybiony. Uważam, że trzeba zagospodarować plac, ale po to by służył zwykłym ludziom, głównie tam mieszkającym na codzień. Służył ich wypoczynkowi, uprawieniu sportu, czy rekreacji lub kulturze. A jak ktoś chce się pomodlić, to podejdzie do pomnika Papieża, pod papieski krzyż, a może do kościoła, który jest tuż obok. Jest też i izdebka, do której zaprasza nas Pismo Święte. Nie musi też obchodzić jakiegoś prawie magicznego kręgu, czy "kontemplować" biały żagiel na ołtarzu. Co on ma wspólnego z chrześciajństwem? Nie mam zielonego pojęcia!Rozumiem, że Biskup odchodzi na emeryturę, że w czerwcu ma być na Placu Forum Młodych Diecezji i że barka byłaby, jak znalazł. Ale jest też takie powiedzenie, że co nagle, to po diable. Koszty budowy, a następnie użytkowania i ochrony barki-ołtarza, obciążą miasto na długie lata.Panowie z Komitetu!

Przestańcie robić całkowicie niepotrzebnie jakieś "pokazówy", chyba dla upamiętnienia swojej politycznej działalności, bo doprowadzicie do pustych kościołów!!! Już Sosnowiec należy do miejsc, gdzie występuje najniższy procent ludzi uczęszczających regularnie do kościoła w Polsce. Naprawdę, nie ma sensu, żeby go jeszcze powiększać!!! Nie zastępujcie lokalnej społeczności. Ja raczej bym skoncentrował swoją aktywność na zwiększeniu czytelnictwa prasy katolickiej, jako najlepszy sposób uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, o co swego czasu apelował Biskup Sosnowiecki ks. dr Adam Śmigielski, czy na działalności charytatywnej. Pozdrawiam!


Piotr Dudała

Autor: Piotr Dudała | 12/02/2008
Komentarze
#1 | anonim dnia 20.02.2008 17:07
beton robi beton!!!
#2 | @Wojtek dnia 19.02.2008 11:35
z betonu!
#3 | Wojtek dnia 19.02.2008 11:34
A z czego ma być ta łódka? Z marmuru, że taka cena??
#4 | @szturc dnia 16.02.2008 22:01
postaram się to nadrobić!
#5 | Szturc dnia 16.02.2008 14:27
masz rację Piotrze. zamiast budować kolejne niepotrzebne pomniki należy zwiększyć czytelnictwo katolickiej prasy. Do dzieła rednaczu bo jak widać pisanie wszelkiej maści religijnych tekstów wychodzi ci najlepiej.
PS ostatnio coś mało piszesz na tematy okołokościelne
#6 | może o to chodzi dnia 15.02.2008 15:16
"strzeżcie się fałszywych proroków " (czyt.kameleonów)
#7 | mieszkanka dnia 15.02.2008 14:41
A ja przypomnę, że wyborcom Pan Prezydent obiecał między innymi 500 mieszkań rocznie i obietnica dalej ,mimo upływu czasu, pozostaje obietnicą,a temat omija się szerokim łukiem
#8 | nick dnia 15.02.2008 10:37
no właśnie - sojusz tronu z ołtarzem.
To w historii zawsze kończyło się rewoltą i ścinaniem głów hierarchom i monarchom.
lecz tego władcy Sosnowca zdają się nie rozumieć...
#9 | erilo dnia 14.02.2008 07:53
c.d. wypowiedzi:
NIE MA TU NIC O FINANSOWANIU CENTRÓW RELIGIJNYCH I BUDOWANIU POMNIKÓW PAPIEŻOM!

A art. art. Konstytucji 17.2,20,21,25.2-3, mówią i ochronie własności, działalności gospodarczej ora o tym, ze władza i Kościół są autonomiczne i administracja ma je traktować jak każdy inny podmiot, zachowując bezstronność w sprawach religijnych!!!

A tymczasem Gmina Sosnowiec zaniedbując zadania własne, dla których została założona i istnieje i finansuje działalność religijną. W ten sposób wywołuje rwojnę religijnąr1; w Mieście. Chyba celowo rkomuchyr1; tę aferę ciągną razem z klerem, aby doprowadzić do spadku religijności.
Rzut kamienieniem od Placu Papieskiego, na Targowisku przy ul. Mieroszewskiego/Blachnickiego od ponad 20 lat Miasto nie wykonało infrastruktury, chociaż nawet projekt został sfinansowany z pieniędzy właścicieli pawilonów już przed ponad 15 laty! Z opłat dzierżawnych i podatków już to jest spłacone kilkakrotnie a Gmina dalej idzie w zaparte zwalczając kurę która znosi złote jajka, gdyż bezczelnie przed kamerami tv jej przedstawiciel twierdzi, że to zadanie samych handlowców. Ziemia należy do Gminy, co pokazuje księga wieczysta i to właściciel zapewnia właściwy stan targowiska r11; po to zresztą Gmina powstała!
Inne zadania, nawet jeśli sobie Gmina wymyśli i wprowadzi do statutu, jako zadania bazowe mogą być finansowane przez Miasto dopiero po realizacji wszystkich zadań zagwarantowanych ustawą o samorządzie.
Dlatego powinien być zmieniony tegoroczny budżet i pieniądze przeznaczone na zagospodarowanie Placu Papieskiego [1,5 mln] powinny być na najbliższym posiedzeniu RM przebudowane na Targowisko, które jest obecnie najpilniejszym zadaniem celowym gminy [zaniedbanym od ponad 20 lat]. Zdeterminowani dzierżawcy bowiem żądają wstrzymania opłat dzierżawnych i podatków, gdyż stan targowiska jest taki, że ludzi tam brudzą odzież i obuwie i uszkadzają kończyny a samochody na wykrotach łamią wahacze. Po zmroku strach tam wejść, bo teren wygląda jak lupanar. Prokuratura, choć otrzymała zgłoszenie o przestępstwie nie karze nawet przez policję mandatami właściciela czyli Gminę. Czyżby zmowa?
Można wysnuć taką refleksję: Gmina działa przeciw obywatelom Sosnowca i dodatkowo celowo konfliktuje społeczność ogniskując skłócanie społeczności.
Już teraz widać, że ta sprawa nie przyschnie a obecni radni niech się pakują póki czas. Nawet jeśli nie zaczną naprawiać błędów i bezprawia stworzonego przez siebie to sprawa nie zniknie i wybuchnie z coraz większą siłą. Poczekamy, zobaczymy.


#10 | erilo dnia 14.02.2008 07:51
Zakres działania i zadania gminy


Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.


Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) (1) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) (2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney