Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Nowa koncepcja rewitalizacji Rudnej I

Inwestorzy (dwie firmy budowlane) zainteresowani pilotażową modernizacją budynków mieszkalnych na osiedlu Rudna I zrezygnowali z udziału w tym projekcie. Przypomnijmy: w zamian za przeprowadzenie na swój koszt termomodernizacji i remontu budynków inwestorzy mieli nadbudować dwie kondygnacje z 18 mieszkaniami i zbyć je. W bieżącym roku planowano przeprowadzić roboty w czterech budynkach przy ulicy Patriotów 1-4, w przyszłym roku w pięciu - przy ulicy Patriotów 5-8 i Łącznej 2.Inwestorzy (by mieć środki na sfinansowanie robót) chcieli sprzedać „nadbudowane” mieszkania przed zakończeniem inwestycji. Na takie rozwiązanie nie mogły jednak wyrazić zgody wspólnoty mieszkaniowe, na przeszkodzie stanęły względy prawne.Rezygnacja potencjalnych inwestorów wymusiła zmianę koncepcji rewitalizacji osiedla. Teraz inwestorem będzie gmina. W remontowanych domach nadbudowana zostanie tylko jedna kondygnacja z dachem mansardowym, w technologii szkieletu stalowego. Pozwoli to uzyskać 9 lokali o powierzchni ok. 45 m kw. (łącznie 411 m kw.).Przyjęcie roli inwestora nakłada na gminę obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na rewitalizację. A są to duże pieniądze. Koszt remontu i termomodernizacji jednego budynku to 2.125.000 zł. Przy zaplanowanych na ten rok remontach czterech budynków, potrzebna jest zawrotna kwota 8.500.000 zł. Miejski Zakład Zasobów Lokalowych optymistycznie oszacował kwotę, którą miasto uzyska ze sprzedaż 36 mieszkań w czterech domach - 5.754.000 zł (1.644 m kw. x 3.500 zł/m kw.). Uwzględniając dochód ze sprzedaży mieszkań, rzeczywisty koszt remontu i modernizacji czterech domów przy ulicy Łącznej wyniesie 2.746.000 zł (8.500.000 zł - 5.754.000 zł).Na najbliższym zebraniu wspólnot mieszkaniowych zapadnie decyzja, czy najnowsza koncepcja remontu i modernizacji budynków będzie realizowana w zaproponowanym przez MZZL kształcie. W dziewięciu wspólnotach mieszkaniowych (dziewięć budynków przy Łącznej i Patriotów) gmina posiada średnio 95 proc. udziałów. Zgoda wspólnot jest prawie pewna (ciężar sfinansowania projektu bierze na siebie gmina). Kwestią do załatwienia są pieniądze na inwestycję.Lewa strona sosnowieckiej sceny politycznej chce jak najszybszego uruchomienia tego projektu. Radny Adam Wolski uważa, że już najwyższy czas, po kilku latach rozmów, rozpocząć działania.Prawa strona patrzy na to sceptycznie. Radny Arkadiusz Chęciński zachęca do sprzedaży mieszkań komunalnych i udziału właścicieli mieszkań w termomodernizacji i remontach.Według radnego Karola Winiarskiego pieniądze na remonty mieszkań znalazłyby się, gdyby miasto wreszcie zaczęło sprzedawać mieszkania.


- Problem termomodernizacji i remontów mieszkań jest bardzo szeroki, dotyczy całego Sosnowca, nie tylko Rudnej I - przypomina Winiarski.żródło: Janusz Lewanda, www.sosnowiec.info.plAutor: Redakcja | 27/02/2008
Komentarze
#1 | Alayna dnia 04.01.2017 07:47
lîoęing for no telĺtrańę tinyurl.com/jghm4af#ElUReiI đaóday lîŕns înlinĺ? đŕydŕó loans have beĺn ŕrîund for a nuěbĺr îf years now, ŕnd sĺăvĺ as a great wŕy to he1p peîp1e who nĺed

payday loans pomona ca
text loans
best rate payday loans massachusetts
the perfect loan application
bad credit unsecured personal loans

==>>> tinyurl.com/h8ze6eq#XuRNikD
#2 | ElenorPa dnia 15.04.2015 01:30
Suddenly Stopping Celexa Yaz Doxycycline Hyclate . Food And Drug Administration Actonel Number Of Children With Type 1 Diabetes High Blood Sugar <a href=https://www.behance.net/gallery/24478969/Buy-Tramadol-50-mg-Online-No-Prescription>https://www.behance.net/gallery/24478969/Buy-Tramadol-50-mg-Online-No-Prescription</a> Metabo Extreme Powernutra Natural Cure For Depression Splitting Propecia Pharmacy Best Onset Diabetes Emedicine . Cyklokapron No Prescription Online Order Vitacost Nizoral Shampoo Attorney Yaz Yasmin <a href=https://www.behance.net/gallery/24477961/Tramadol-Online-FEDEX-No-PRESCRIPTION>https://www.behance.net/gallery/24477961/Tramadol-Online-FEDEX-No-PRESCRIPTION</a>. Relation Between Diabetes And Heart Rate Bernstein Migraine Brain Kareem Abdul Jabar Diet Pills For Weight Loss Inspiring Weight Loss Qoutes .
<a href=https://www.behance.net/gallery/24579473/Amoxicillin-Online-No-PRESCRIPTION>Amoxicilina Canadian Online Pharmacy</a>
#3 | Shellyjary dnia 28.03.2015 07:37
Automatic High Weight Loss Products <a href=https://www.behance.net/gallery/24477961/Tramadol-Online-FEDEX-No-PRESCRIPTION>https://www.behance.net/gallery/24477961/Tramadol-Online-FEDEX-No-PRESCRIPTION</a>. Is Frequent Urination A Sign Of Diabetes Weight Loss Benzoate De Sodium No Prescription Benzoic Codeine Linctus Said Caffeine Helps Weight Loss . Dictionary Diabetes Tipo 1 Xanax Versus Alprazolam St John's Wort . Obesity And Diabetes Insipidus Diabetes Symptoms Kidney Disease <a href=https://www.behance.net/gallery/24478969/Buy-Tramadol-50-mg-Online-No-Prescription>https://www.behance.net/gallery/24478969/Buy-Tramadol-50-mg-Online-No-Prescription</a> Celebrex Prescriptions Deals Carbonate Rx Sildenafil Without Gas Heartburn Symptoms Protonix Otc And Prilosec
<a href=https://archive.org/details/Fosamant>Fosamax Cheap Next Day</a>
#4 | SocorroTosy dnia 26.03.2015 23:43
Online Prescription For Pfizer <a href=https://www.behance.net/gallery/24477961/Tramadol-Online-FEDEX-No-PRESCRIPTION>https://www.behance.net/gallery/24477961/Tramadol-Online-FEDEX-No-PRESCRIPTION</a>. Lime Vitamin C Content How Hates Heat Affect Vitamin C Amlor No Prescription Generic Ambien And Zyrtec . Phentermine Causing Fenfluramine Neoprene Arthritis Gloves Aching Wrists . Yasmin Bowers Tulane University Purim In Jerusalem Walled Cities <a href=https://www.behance.net/gallery/24478969/Buy-Tramadol-50-mg-Online-No-Prescription>Buy Tramadol Cheap FedEx Delivery</a> What Is A Safe Blood Pressure Order Metoprolol Tartrate Idiosyncratic Asthma Pulsus Paradoxus People With Psoriatic Arthritis Mutilans
<a href=https://archive.org/details/Tulf125>Tramadol Fast Delivery</a>
#5 | LucilleMigo dnia 24.03.2015 03:59
Bactrim Class Of Cocaine Allopurinol Trade Name Search . Directions Cipro Side Effects Newest Blood Pressure Medicine Beta Blockers <a href=https://www.behance.net/gallery/24478969/Buy-Tramadol-50-mg-Online-No-Prescription>Buy Tramadol 2 Days Delivery</a> Victory Weight Loss Center Diet Xanax Rehab Withdrawal Symptoms Jarrow Acetyl L Carnitine Arginate Valerian Root Allergy Plants . What Is Hydrochlorot 25mg Taurine Allergy Dietary Supplement Powerlung Asthma Respiratory Muscle Training <a href=https://www.behance.net/gallery/24477961/Tramadol-Online-FEDEX-No-PRESCRIPTION>https://www.behance.net/gallery/24477961/Tramadol-Online-FEDEX-No-PRESCRIPTION</a>. Free Over The Counter Weight Loss Drug Uk Permanent Weight Loss Workout Vicodin While Drinking Pregnant Olanzapine Pamoate Patent .
<a href=https://www.behance.net/gallery/24579047/Propranolol-Online-No-PRESCRIPTION?>Propranolol Cheapest FedEx Delivery</a>
#6 | MarleneSt dnia 23.03.2015 22:15
Xenical Reviews Effectiveness <a href=https://www.behance.net/gallery/24477961/Tramadol-Online-FEDEX-No-PRESCRIPTION>https://www.behance.net/gallery/24477961/Tramadol-Online-FEDEX-No-PRESCRIPTION</a>. Serotonin Vitamin C Brain Zantac Syrup Colic Zebeta No Prescription Pharmacy Overnight Delivery Screening Tramadol Hydrochloride . Asthma Doctor Allergy And Immunology 116 72 Blood Pressure Systolic And Diastolic . Exelon Patch Information Atropine No Prescription Brand <a href=https://www.behance.net/gallery/24478969/Buy-Tramadol-50-mg-Online-No-Prescription>Buy Tramadol Cod Overnight Shipping</a> Prior To And Afters Weight Loss Serious Skin Care Fund Tylenol Amount Kids Honey Good For Blood Pressure
<a href=https://www.behance.net/gallery/24579157/Protonix-Online-No-PRESCRIPTION->Protonix Cheap Next Day</a>
#7 | Hanoo dnia 01.03.2008 10:14
Jak jest nowa koncepcja, to znaczy nie ma starej. Jak nie ma starej, to znaczy, że stara była zła, bo już nie ma.
#8 | Zeta dnia 29.02.2008 21:58
Rzecznik Dąbrowski rodem z Będzina wie wszystko najlepiej. Jak pinformuje po fakcie to wystarczy!
#9 | MIKI dnia 29.02.2008 09:35
1.Przed stworzeniem programu rewitalizacji rada miasta, jeżeli jeszcze nie posiada, to powinna uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub co najmniej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uchwała
Rada miasta, posiadając miejscowy plan zagospodarowania, może uchwalić program rewitalizacji.
-czy w Sosnowcu został już opracowany mpzp ?
2.Plan powinien określać cele przeprowadzenia rewitalizacji, zasady i warunki oraz źródła pozyskiwania środków na sfinansowanie realizacji projektu rewitalizacji.
(Program rewitalizacji musi być częścią działań jednostki samorządu terytorialnego zmierzających do poprawy sytuacji gminy nie tylko w zakresie budownictwa.)
3.Czy została podjęta uchwała rady miejskiej, odnośnie programu rewitalizacji, która powinna być zbiorem praw i obowiązków dla urzędu prezydenta miasta ?????
4. Środki finansowe oprócz budżetowych gmina powinna już teraz zacząć szukać w unijnych programach pomocowych 2007-2013.
3. Gmina do realizacji programu rewitalizacji powinna powołać głównego koordynatora, który będzie czuwał nad całością inwestycji. Może to być zespół, ale podporządkowany jednej osobie.
- czy jest wyznaczona taka osoba?, kto to jest ? .... a może to ZAŁATWI- MZZL ???????????
4. Plan finansowy jest trudniejszą częścią programu rewitalizacji. Określane jest w nim źródło finansowania zadań objętych tym dokumentem. Są to m.in. środki własne budżetu gminy, unijne programy pomocowe. Określona musi być wartość kosztorysowa KAŻDEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, w tym udział własny i udział dotacji w kosztach finansowych realizowanego przedsięwzięcia. A także udział innych form finansowania, jak: kredyty, pożyczki, emisja obligacji, leasing komunalny. Planowanie finansowe powinno zostać WYKONANE RZETELNIE z wykorzystaniem takich form, jak tabele.
5. Konsultacje, konsultacje !!!!
Posiadane zarysy, cele i zadania projektu programu rewitalizacji należy przedyskutować z mieszkańcami, w szczególności z przedstawicielami: biznesu, organizacjami społecznymi, liderami lokalnymi.
czy te konsultacje mają być zastąpione zebraniami wspólnot mieszkaniowych ?
#10 | Mietek Foog dnia 29.02.2008 09:29
Od koncepcji to jestem tutaj JA!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney