Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Powinny być zrestrukturyzowane!

W kolejnej ankiecie zabawie zapytaliśmy: Czy sosnowieckie przedsiębiorstwa komunalne powinny zostać zrestrukturyzowane?
Odpowiedź tak wybrało 62% internautów, 35% jest przeciwnego zdania. 2% to opcja jest mi to obojętne 2%. Oddano 203 głosy.
Autor: Piotr Dudała | 02/03/2008
Komentarze
#1 | anonim dnia 09.03.2008 18:58
A może dlatego Gmina wstrzymuje się ,że sprzedażą mieszkań ?????? i nalega na całkowite sfinansowanie inwestycji ?? Rozliczenie, zniesienie współwłasności .Przeciwstawne racje. uchwała z 10 maja 2006 r., sygn. III CZP11/06) SN
Sąd II instancji powziął wątpliwość co do słuszności tego stanowiska. Stąd pytanie do SN.
CO DO CHARAKTERU ROSZCZENIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA O ZWROT NAKŁADÓW POCZYNIONYCH NA WSPÓLNĄ NIERUCHOMOŚĆ czy inną rzecz nie ma zgody w nauce prawa ani w orzecznictwie SN. (...)W ostatnim orzeczeniu dotyczącym tej kwestii (uchwała z 10 maja 2006 r., sygn. III CZP 11/06) SN opowiedział się za pierwszym stanowiskiem, tj. obligacyjnym charakterem roszczenia o zwrot nakładów. Jako adresatów takich roszczeń wskazał osoby, które były współwłaścicielami w czasie dokonywania nakładów. (...)
Zaznaczył w niej przede wszystkim, że dotyczy to również sytuacji, GDY OSOBA, KTÓRA BYŁA WSPÓŁWŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI, W CZASIE PONOSZENIA NAKŁADÓW ZBYŁA SWÓJ UDZIAŁ NIEODPŁATNIE (DAROWAŁA).(...)
TYMCZASEM SPRZEDAJĄCY UDZIAŁ Z REGUŁY USTALA CENĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WARTOŚCI WZBOGACONEJ O NAKŁAD.
Konsekwencją tego stanowiska jest to, że roszczenia współwłaściciela, który poniósł nakłady, wobec pozostałych współwłaścicieli przedawniają się z upływem dziesięciu lat od ich poczynienia.
Dotyczy ;przyszłych nabywców lokali mieszkalnych od gminy, jak róniez obecnych ,które bedą chciały sprzedać mieszkanie przed upływem 10 lat od daty wykonania inwestycji.To może byc pułapka !!!
z całkowitym sfinansowaniem tej inwestycji -tylko i wyłącznie dofinansowanie -nawet 90 %
#2 | MIKI@winyl dnia 09.03.2008 18:00
Jeszcze raz przepraszam , ale nie mam czasu.
Poniżej orzeczenie SN w całości dotyczy MZZL
tak postępują ze wspólnotami.
MZBM TBS nawet nie dysponuje powierzchnią uzytkowa mieszkań gminy.Zarówno własciciele ,jak równiez najemcy ponoszą takie same koszty utrzymania n.w. i odpisów na f.remontowy co w praktyce oznacza ,że własciciele ponosza koszty utrzymania mieszkań komunalnych.Do d.dzisiejszego włącznie ten słynny Zarzadca nie przejął od gminy żadnej dokumentacji technicznej o reszcie juz nie wspomnę Na pewno ten sam problem jeszcze powróci to możemy jeszcze podyskutować.Jeszcze raz przepraszam.
Jezlei masz coś wspólnego z MZZL lub TBS-kiem to
zrób przysługe i podaj im sygnature akt.
Współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli korzysta z nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanych z tego tytułu korzyści.

Uchwała SN z 10.5.2006 r., III CZP 9/06
#3 | winyl@MIKI dnia 09.03.2008 15:04
Skoro Ty nie chcesz powiedzieć, to ja powiem wszem i wobec. MZZL zarządza JEDNĄ wspólnotą mieszkaniową.
Powniedz mi jaki jest udział przychodów z zarządzania tą wspólnotą w przychodach ogółem?
Ja nie wiem, ale domyślam się że niewielki. Kilkaset - do paru tysięcy złotych miesięcznie (nie wiem jak wielka jest to wspólnota).
To nawet nie jest promil.

Przypomnę że pierwsza Twoja wypowiedź w tym wątku była skomasowanym atakiem na MZZL, w którym imputowałeś powszechne łamanie prawa i szerokie przekręty przy okazji zarządzania wspólnotami.
#4 | dana@miki dnia 08.03.2008 21:40
prosze bardzo, odpowiadam: znam zarząd wspólnoty składający sie z samych członków zarządu. bo niby z kogo jeszcze miałby sie składać?
uowl nic nie mówi o prezesach, przewodniczących, czy innych "tytułach". są zarządy i tyle. nie wiem kto wymyślił funkcje w zarządach wspólnot.

#5 | MIKI dnia 08.03.2008 19:34
Ustawa o gospodarce nieruchomościami - POLECAM Dział: Gospodarka nieruchomościami
Dział III. Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Artykuł 143-148
DZIAŁ VI. PRZEPISY KARNE. ARTYKUŁ 198
Dział V. Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami. Artykuł 184-190
#6 | MIKI dnia 08.03.2008 19:24
Reguluje to ustawa o gospodarce nieruchomościami.
dział II. Rozdział 2. Zasoby nieruchomości. Artykuł 20-26
ART. 23. 1. ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA GOSPODARUJĄ, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 60, STAROSTOWIE, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:
1) ewidencjonują nieruchomości,
2) zapewniają wycenę tych nieruchomości,
3) sporządzają plany wykorzystania zasobu,
4) zabezpieczają nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
5) wykonują czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzą windykację tych należności,
6) współpracują z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
7) zbywają, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu,
8) podejmują czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.
2. REALIZACJA ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 PKT 1-6, MOŻE BYĆ POWIERZANA ZARZĄDCOM NIERUCHOMOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH ROZDZIAŁU 3 DZIAŁU V.
3. Od wpływów osiąganych ze: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, potrąca się 5% środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.
Art. 25. 1. GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GOSPODARUJE ZARZĄD GMINY.
2. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.
3. WYKONYWANIE CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2, Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI WYMIENIONYCH W ART. 23 UST. 1 PKT 7 I 8, MOŻE BYĆ POWIERZANE ZARZĄDCOM NIERUCHOMOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH ROZDZIAŁU 3 DZIAŁU V.
Dział III Rozdział 3 Zarządzanie nieruchomościami art.184 do 190 - polecam
Czyli GMINA zleca/powierza/zarząd ZARZĄDOM Nieruchomości i ma do tego pełne prawo wynikające wprost z ustawy. Oczywiście ogłasza przetarg to są wyspecjalizowane w całym kraju firmy .W razie czego podam namiary na Polską Federacje Rynku Nieruchomości albo /nawet telefonicznie r11;bez żadnego problemu/ można kontaktować się bezpośrednio z Ministerstwem Infrastruktury. MZZL ZB na dzień dzisiejszy wykazuje się ,że zarządza (+-)
311 nieruchomościami zasobów komunalnych .To należy zweryfikować , dlaczego ?
Jeżeli w budynku znajdują się lokale użytkowe typu sklep, apteka itd. i taki lokal został sprzedany a żaden lokal mieszkalny nie to już jest wspólnota. Poza tym bezprawnie/bezumownie/ administrują i czerpią wyłącznie pożytki z wynajmu garaży czy innych lokali użytkowych, które stanowią tylko i wyłącznie współwłasność gminy-stanowią nieruchomość wspólną. Gmina nie posiada tytułów prawnych do wyłącznej własności tych lokali. Definicja lokalu r11; ustawa o własności lokali.
Natomiast MZBM TBS ta słynna spółka okrzyknęła się Zarządcą ,przejęła sobie w zarząd
(+-) 261 , czy 267 wspólnot mieszkaniowych , nie posiada OC , nie wyznaczyła do poszczególnych wspólnot zarządców /też muszą posiadać obowiązkowe OC/ tak prawdę mówiąc to są administratorami a cała odpowiedzialność w razie czego przypadnie członkom zarządu składającego się z właścicieli wykupionych mieszkań i wciśniętego na członka zarządu pracownika MZZL ZB r11; to jest hit!!!- tego im tez nie wolno robić.
Na tym temacie całkiem spokojnie można ,,zrobić r1;doktorat !!! To są zarządy składające się z samych członków ,pytam gdzie prezes lub przewodniczący ? r11; czy, przy A.Zwycięstwa ?

#7 | MIKI@dana dnia 08.03.2008 18:16
zanim odpowiem pozwolę sobie zadać Ci pytanie i proszę o odpowiedż;
Czy znasz ,,jakiś" zarząd w tym wspólnoty mieszkaniowej składający sie z samych członków zarządu?
#8 | dana@miki dnia 08.03.2008 14:31
iloma wspólnotami zarządza MZZL ZB?
a jak sie juz MZZL zlikwiduje, to kto będzie zarządzał lokalowym zasobem gminy Sosnowiec?
#9 | MIKI dnia 08.03.2008 09:04
Dlaczego tak się spieszą ??? Odpowiedź jest prosta i jednoznaczna r11; ma się zmienić prawo dot. projektu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
MZZL r11;ZB r11;do likwidacji , tak się dzieje we wszystkich Gminach w naszym kraju .
PREZES Warszawa,dn.04.03.2008 r
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Marek Niechciał
DOK 2-073- 2/08/KF Pan
Zbigniew Derdziuk
Minister Członek Rady Ministrów Przewodniczący
Stałego Komitetu Rady Ministrów

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 marca 2008 roku. znak KRM.10-13.08 dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zam6wie.6. publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej też "PZP") uprzejmie informuję, co następuje.
Z uwagi na przedłużający się termin uzgodnień przedmiotowego projektu ustawy i tym samym możliwą do przeprowadzenia dodatkową analizę przepis6w w nim zawartych pragnę poddać pod rozwagę rezygnację z projektowanego przepisu :art.. 4 pkt 12 ustawy. Przepis art. 4 pkt 12 wprowadza wyłączenie stosowania PZP do "zamówień udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotowi wewnętrznemu w ramach wykonywania przez nie zadań publicznych". Definicję podmiotu wewnętrznego określa natomiast wskazany art. 2 pkt 7a PZP, zgodnie z którym przez podmiot wewnętrzny należy rozumieć sp6łkę kapitałową utworzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego lub ich związek, W której te podmioty bezpośrednio, pojedynczo lub wsp61nie. posiadają. 100 proc. udziałów albo akcji i sprawują nadz6r nad organem nadzorczym i mają prawo do powołania w całości składu organu nadzorczego lub zarządzającego, kt6re; działalność dotyczy wykonywania zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o samorządzie gminnym, powiatowym lub województwa, a jest przewidziana w Statucie tych sp6łek.
Rozumiejąc specyfikę wykonywania zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak też biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie. Prezes UOKiK pragnie zwrócić uwagę, że stosowanie art.4pkt 12 PZP może skutkować ograniczeniem konkurencji w zakresie działalności polegającej na wykonaniu zadań własnych samorządów. Wyłączenie procedury przetargowej w stosunku do ww.podmiotów wewnętrznych, ograniczy bowiem istotnie możliwość wykonywania zadań własnych gminy przez przedsiębiorców prywatnych ,które podlegają procedurom zawartym w ustawie-Prawo zamówień publicznych.

Do wiadomości:
Pan Jacek Sadowy
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
#10 | MIKI -b.prosze nie kasować dnia 07.03.2008 20:32
Opinia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. (znak: ST1-4800-968/05/770). MINISTERSTWO FINANSÓW
Dyrektor Generalny STI r11; 4800-968/05/770
,, W związku z pismem nr..w sprawie możliwości uczestniczenia komunalnych zakładów budżetowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego r11; Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(...)w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. O GOSPODARCE KOMUNALNEJ (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz.43 ze zm).Przepis ust. 2 wyżej wymienionego artykułu stanowi, IŻ GMINA ORAZ INNA GMINNA OSOBA PRAWNA MOŻE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYKRACZAJĄCĄ POZA ZADANIA O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W USTAWIE O GOSPODARCE KOMUNALNEJ czyli dotyczy to również MZBM r11; TB Sp. z o.o. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, są przy tym zadania własne gminy, OKREŚLONE W ART. 7 UST. 1 ustawy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zgodnie z art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego, m.in. w formie zakładów budżetowych. Na mocy art. 7 tej ustawy realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ PODLEGA JEDNAKŻE OGRANICZENIU. W myśl przepisu tego artykułu, działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie zakładu budżetowego. Stosownie bowiem do art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione szczegółowe warunki określone w tym przepisie. (..)
ZAKŁAD BUDŻETOWY NIE MOŻE NATOMIAST REALIZOWAĆ ZADAŃ NIE MAJĄCYCH CHARAKTERU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, CHOĆBY NAWET BYŁY TO ZADANIA PUBLICZNE. Oznacza to, iż w formie zakładu budżetowego jest możliwe wyłączenie bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Zaznaczyć należy równocześnie, iż funkcjonowanie zakładu budżetowego odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r, nr 15, poz. 148 ze zm.). Zakładami budżetowymi gminnymi, powiatowymi lub wojewódzkimi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania a koszty swojej działalności pokrywają z przychodów własnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że zakład budżetowy może otrzymać z budżetu dotację przedmiotową, a ponadto dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (art.19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych). ŁĄCZNIE DOTACJE (Z WYŁĄCZENIEM DOTACJI INWESTYCYJNYCH) DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ 50% JEGO WYDATKÓW. Zakłady budżetowe tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno r11; prawną i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Zakład budżetowy dokonuje wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Plan finansowy powinien mieć charakter trwały. W planie finansowym zakładu budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków, POD WARUNKIEM ŻE NIE SPOWODUJE TO ZMNIEJSZENIA WPŁAT DO BUDŻETU ANI ZWIĘKSZENIA DOTACJI Z BUDŻETU.(...) Zakład budżetowy, będąc jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzi działalność w imieniu i na rachunek samorządu terytorialnego.(...)
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney