Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Wywiad z Jarosławem Piętą

Prezentujemy Państwu wywiad, jaki udzielił naszej redakcji Pan Jarosław Pięta - poseł na sejm RP. Głównym jego tematem jest ocena zapisów Traktatu Lizbońskiego oraz Karty Praw Podstawowych. Sądzę, że zawarte w nim informacje poszerzą naszą wiedzę, dotyczącą tych ważnych dla Polski i Europy dokumentów.
Piotr Dudała: Panie Pośle wielu polityków twierdzi, że nowy traktat reformujący zwany lizbońskim oraz Karta Praw Podstawowych /KPP/ tworzą nowe prawa, zasady, które zgodnie z zasadą pierwszeństwa narzucane są państwom członkowskim.


Jarosław Pięta: W odróżnieniu od wielu polityków, ja Traktat przeczytałem i w ramach komisji europejskiej wielokrotnie nad nim debatowałem. Traktat nie zmienia podstawowej natury UE, lecz wprowadza kilka zmian, dzięki, którym Unia będzie silniejsza i bardziej efektywna. Nie przyniosą one szkody państwom członkowskim, a wprost przeciwnie.

W zdecydowanej większości KPP nie tworzy nowych praw lub zasad, tylko w sposób widoczny odzwierciedla prawa już zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ONZ-owskich Paktach Praw Człowieka i Europejskiej Karcie Socjalnej lub wynikające
z konstytucyjnej tradycji państw członkowskich. Żadne z postanowień Karty nie będzie interpretowane jako ograniczające prawa człowieka uznane w prawie międzynarodowym lub kon-stytucjach praw członkowskich.

Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 r. K18/04 dotyczący traktatu akcesyjnego stwierdza min. ,,Normy konstytucji w dziedzinie praw i wolności jednostki wy-znaczają minimalny i nieprzekraczalny próg, który nie może ulec obniżeniu ani zakwestionowaniu na skutek wprowadzenia regulacji wspólnotowych. Konstytucja pełni w tym zakresie funkcję gwarancyjną.P.D.: Przeciwnicy twierdzą, że Karta stanowi zagrożenie dla mieszkańców Ziem Odzyskanych ze względu na roszczenia co do mienia poniemieckiego.


J.P.: Po pierwsze - Karta nie działa wstecz. Gdyby działała można by z niej też korzystać odwołując się do czasów inkwizycji. Po drugie - Kwestie własności nie są regulowane przez przepisy unijne, więc tym samym, zapisy Karty się do nich nie stosują. Prawo własności jest prawem określonym na poziomie narodowym, nie UE. Po trzecie - zgodnie z analizą prawną Rady UE Niemcy wysiedleni z Polski po II wojnie światowej nie będą mogli odwoływać się do Karty, żeby żądać zwrotu majątków.P.D. Wskazuje się na art.9 KPP, który gwarantuje prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny ,, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw ,,.Brzmienie tego przepisu wskazuje, że udziela on ochrony - odmiennie niż art.18 Konstytucji RP - a także związkom osób tej samej płci.


J.P. Jest sprawa oczywistą , że nie można dyskryminować osoby ze względu na jej orientację seksualną. Trzeba pamiętać, że z zakazu dyskryminacji nie wolno np. wyprowadzać prawa do adopcji przez pary homoseksualne dzieci lub prawa kobiety żyjącej w związku z drugą kobietą do sztucznego zapłodnienia.
Polska nie będzie zmuszana do przyjmowania w tym zakresie regulacji nie odpowiadających naszym przekonaniom. Traktat nie narzuca polskiemu prawu standardów moralnych. Proszę zwrócić uwagę, że Malta, która religię katolicką ma zapisana w konstytucji nie wniosła żad-nych zastrzeżeń do podpisania karty. Nie protestowała też katolicka Irlandia.
Art.9 KPP stwierdza wyraźnie, że prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane li tylko zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie
z tych praw.P.D: Czy według Pana Posła Traktat i KPP prowadzą do odrzucenia ,,religijnego dziedzictwa,, Europy?


J.P.: Brak traktatowego zapisu dotyczącego chrześcijaństwa czy też samego Boga był efek-tem kompromisu między krajami katolickimi, a krajami laickimi /np. Francja/. Traktat promuje wspólne europejskie wartości mające także swe źródła w chrześcijaństwie. Większość kra-jów stanowiących Unię Europejską nie jest laicka, a niektóre z ich konstytucji odnoszą się do Boga. To właśnie jest przyczyną, dla której laicyzm nie może zostać zaliczony w poczet wspólnych europejskich wartości. Bez wątpienia wynaturzeniem Europy jest wyrywanie z jej duszy i jej historii wartości chrześcijańskich, które muszą zostać bliskie wszystkim Europejczykom. Polska nadal stoi na straży wartości chrześcijańskich i traktat w tym nam nie przeszkodzi.
P.D. Dziękuję bardzo za rozmowę.wywiad autoryzowany


Jarosław Pięta - prawnik-radca prawny - poseł na sejm RP /okręg sosnowiecki/. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. Członek parlamentarnych komisji ds. Unii Eu-ropejskiej oraz Kontroli Państwowej.
Autor: Piotr Dudała | 06/04/2008
Komentarze
#1 | anonim dnia 17.04.2008 18:30
temu bu... owi!!!
#2 | mieszkaniec dnia 16.04.2008 20:43
Pięta do pięt nie sięga posłowi Witoldowi Klepaczowi.
#3 | wyborca dnia 14.04.2008 13:40
Poseł Jarosław Pięta godnie i kompetentnie reprezentuje moje miasto to wielki zaszczyt mieć takiego POSŁA !!!

#4 | ciemny byk dnia 13.04.2008 09:50
o taliban zaczyna skomleć... widzicie ja jestem ciemny a wy zaślepieni.
#5 | anonim dnia 12.04.2008 09:29
nie dość, że ciemny to jeszcze byk!!!
#6 | anonim dnia 11.04.2008 04:23
o ciemnota się odezwała!
#7 | c.b. dnia 10.04.2008 19:55
sprite... taaa chyba z Leader Praice
#8 | Mano dnia 10.04.2008 16:59
Jarek P. to jest Sprite, wy głąby jesteście pragnieniem!
#9 | pokojeGoscinneWilcza23 dnia 10.04.2008 07:47
a co sie dzieje ze slawnym dyro-supermanagerem 3, pompuje nadal kase teraz w Sp.Jawnej lub SpC(cyklistycznej) Zloty Lan
#10 | @anonim dnia 09.04.2008 21:00
Spoko, jutro będzie działał :-))))
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney