Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Reglamentowana sprzedaż mieszkań

Najemca chcący wykupić mieszkanie komunalne informowany jest w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, że „wnioski o sprzedaż mieszkania składane w tym roku, będą kierowane do realizacji w roku przyszłym” - pisze red. Janusz Lewanda w newsie "Reglamentowana sprzedaż mieszkań" na stronie sosnowiec.info.pl. Zapraszamy do lektury!

Czy to oznacza, że sprzedaż mieszkań komunalnych jest reglamentowana? Tak. Prezydent Sosnowca uważa bowiem, że w w obecnej sytuacji, gdy na mieszkania komunalne oczekuje około 1000 osób (w tym 700 na mieszkania socjalne), sprzedaż mieszkań nie leży w interesie miasta. Prezydentowi „pomaga” w realizacji takiej polityki „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2007-2011”, w którym zapisano niewielkie ilości mieszkań do sprzedania najemcom – 100 rocznie.Zupełnie inaczej niż prezydent Górski problem sprzedaży mieszkań widzi radny Krzysztof Haładus, który chce dokonać zmian w „Wieloletnim programie ...” i zapisać w nim, że w latach 2008 – 2011 gmina planuje sprzedaż około 1000 lokali mieszkalnych rocznie. Projekt uchwały K. Haładusa został już omówiony przez Komisję Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej i skierowany do zaopiniowania przez Prezydenta Sosnowca, skarbnika i radcę prawnego UM.- Proponowana przeze mnie liczba tysiąca mieszkań powinna być liczbą wystarczającą dla zaspokojenia popytu. Zwiększone wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mieszkań najemcom mogą być przeznaczone na przygotowywanie i uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przyspieszenie remontów mieszkań komunalnych, co zmniejszy kolejkę oczekujących na takie mieszkania - twierdzi K. Haładus.Wiceprezydent Sosnowca, Wilhelm Zych, z rezerwą podchodzi do projektu Krzysztofa Haładusa. - Bardzo chętnie sprzedałbym w większości starą substancję mieszkaniową, której utrzymanie jest bardzo kosztowne dla miasta, ale niestety, będzie to możliwe w zakresie proponowanym przez radnego dopiero za klika lat, gdy rozwinie się komunalne budownictwo mieszkaniowe, z którym startujemy w bieżącym roku - przekonuje wiceprezydent.Pod pomysłem K. Haładusa obiema rękami podpisuje się za to radny Karol Winiarski. - Od momentu przyjęcia przez Radę Miejską znowelizowanej uchwały określającej zasady sprzedaży mieszkań komunalnych, docierają do radnych sygnały świadczące o próbach sabotowania naszej uchwały przez urzędników prezydenta Górskiego. Najpierw okazało się, że pan prezydent będzie przeznaczał do sprzedaży wyłącznie mieszkania znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych, czyli tych budynkach, w których już wcześniej część lokatorów wykupiła swoje lokale, a potem dowiedzieliśmy się, że oczekiwanie na wycenę mieszkania może trwać wiele miesięcy a nawet lata. Kolejną przeszkodą okazał się zapis w wieloletnim programie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym przewidujący roczną sprzedaż zaledwie stu mieszkań (uchwała została przyjęta przed zmianami dokonanymi w zasadach sprzedaży). Sprawę straszenia nabywców zapisem w tzw. protokole zasad już omawialiśmy. Summa summarum: prezydent Górski zachowuje się jak komunalny socjalista uważający, że miasto lepiej będzie zajmowało się budynkami mieszkalnymi niż prywatni właściciele. A jak się zajmuje, można się przekonać odwiedzając budynki komunalne - uważa radny Winiarski.Całkowicie odmienne od K. Winiarskiego zdanie prezentuje radny Maciej Adamiec. - Jestem zdecydowanym przeciwnikiem sprzedaży majątku komunalnego, a zwłaszcza lokali komunalnych, mieszkań i lokali użytkowych. Na razie nic nie budujemy, więc nie możemy sprzedawać lokali, to jest jasne jak słońce, ale nie wszyscy chcą to zrozumieć. Gdybyśmy budowali, to byłaby inna sprawa. Poza tym uważam, że mieszkania komunalne są wyceniane za nisko - mówi radny Adamiec.Radny Tomasz Jamrozy jest za zwiększeniem puli sprzedawanych mieszkań. - Większość mieszkaniowych zasobów komunalnych wymaga remontów, a na ten cel trudno będzie znaleźć środki w budżecie miasta. Ponadto, de facto, takie remonty finansowaliby również mieszkańcy nie będący lokatorami mieszkań komunalnych. Prywatnym właścicielom łatwiej będzie to zrobić, korzystając z różnych form dofinansowania i kredytów. Zaproponowana przez radnego Krzysztofa Haładusa liczba mieszkań sprzedawanych corocznie przekracza liczbę zainteresowanych lokatorów i wymaga poważnej zmiany wieloletniego programu mieszkaniowego. Myślę, że poziom 400-500 mieszkań sprzedawanych w ciągu roku pozwoli zrealizować wszystkie złożone wnioski - twierdzi T. Jamrozy.Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że w bieżącym roku Urząd Miejski sprzedał 76 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, z czego wpływ do budżetu miasta wyniósł 1.634.946,52 zł. Na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest 555 wniosków do realizacji, z czego 123 dotyczą sprzedaży lokali w budynkach, w których nie była prowadzona dotychczas sprzedaż lokali i w tym przypadku konieczne jest wykonanie podziałów geodezyjnych. W tym roku planuje się sprzedaż ponad 200 mieszkań.Janusz Lewanda, www.sosnowiec.info.pl

Autor: Redakcja | 23/05/2008
Komentarze
#1 | A CO TAM ! dnia 28.05.2008 18:21
Gmina Sosnowiec w skali CAŁEGO KRAJU powinna być WZORCEM do naśladowania .
W skali całego kraju samorządy :
1.pozbywają się lokali komunalnych , poprzez ich sprzedaż na rzecz ich obecnych najemców,
wprowadzając bardzo korzystne bonifikaty. Okres oczekiwania na wycenę do 30 dni.
Koszt związany z wyceną ponosi gmina/właściciel/

Ad.1 S-c r11; wprowadzona reglamentacja w sprzedaży lokali ,okres oczekiwania na wycenę lokalu : wniosek złożony w luty br. inf.z MZZL r11; okres oczekiwania na wycenę 1 rok/
Koszt związany z wycena ponosi najemca/przyszły właściciel/
Gmina wskazuje opłacalność utrzymywania lokali komunalnych ???

2.tracą na lokalach, których nie chcą wykupić najemcy / chodzi o fundusz remontowy , Wspólnota może narzucić gminie każdą wysokość składek i tym sposobem gmina jest zmuszona do partycypowania na remonty proporcjonalnie do wielkości mieszkań/

ad.2 ILE dopłaca każdego miesiąca Sosnowiec do wspólnot mieszkaniowych ??????

3.nie chcą dopłacać do wspólnot i odciążają swoje budżety przez sprzedaż mieszkań lub podwyższanie czynszów.

ad.3 RADNI /nie wiem dlaczego ???/ POMIJAJĄ TĄ TAK ISTOTNĄ KWESTIĘ
mającą wpływ na kształtowanie budżetu miejskiego .

4. rozwiązywanie problemów w taki sposób, by osoby, które nie chcą wykupić lokali, musiały przeprowadzić się do osobnych bloków. Przygotowywane są uchwały ,które
umożliwiają zamianę mieszkań takim ludziom .

ad.4 brak takiego rozwiązania.
#2 | Red dnia 27.05.2008 16:56
Enklawa komuny - park jurajski!
#3 | uparciuch dnia 26.05.2008 15:13
Taki CYRK to może być tylko w Sosnowcu za Panowania Kazimierza Górskiego i jego ekipy !
Mieszkańcom należy się WIELKI ORDER ZA WYTRZYMAŁOŚĆ
z takim GOSPODARZEM MIASTA !
WSTYD !!!
#4 | Klan dnia 26.05.2008 08:41
O kurde ale to chodzi o Czesia z klanu
#5 | Toni dnia 26.05.2008 06:29
Tam gdzie reglamentacja, tam mogą być podejrzenia o korupcję! jednemu się sprzedaje, a drugiemu nie!
#6 | uparciuch dnia 26.05.2008 04:43
Np.w Łodzi,Warszawie jakieś dwa lata temu urzędnicy przeprowadzali akcję ,,pustostan" Przyniosło to ogromny odzysk mieszkań.Akcja m.in. polegała na sprawdzaniu najemcy ,czy dysponuje prawem własności do innego lokalu mieszkalnego.Jeżeli taki najemca dysponował, to był zobowiązany do opuszczenia mieszkania będącego własnością gminy.
MZZL to przeżytek PRL i nie spełnia swojej roli,chyba że służalczą wobec prezydenta a zwłaszcza podczas wyborów !
#7 | UWAGA!!! dnia 26.05.2008 02:48
Jest masa pustostanów - za które nikt nie płaci czynszów. Te mieszkania nie figurują jako pustostany - bo czekają na pociotków urzędników, albo na sowite łapówki.
Tu o to chodzi z tą "reglamentacją".
Sama zetknęłam się w zeszłym roku z "ofertą" kierownika w administracji MZZlu załatwienia lokalu 600 metrów kwadratowych na działalnośc gospodarczą, który nie figurował nigdzie!!!
#8 | .............??? dnia 25.05.2008 17:28
No proszę jedyny POSEŁ z Sosnowca, który zajmuje sie ta problematyką ! Podziwiam !
#9 | anonim dnia 25.05.2008 10:24
Interpelacja nr 1969

do ministra infrastruktury

w sprawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakładających na gminę obowiązek wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej na mocy wyroku sądowego

Szanowny Panie Ministrze! Obecnie trwające prace na szczeblu centralnym oraz prowadzona debata publiczna nad dokończeniem reformy terytorialnej państwa mają na celu, ogólnie mówiąc, stworzenie takich warunków samorządom, aby w sposób maksymalnie efektywny mogły uporać się z problemami, które często na szczeblu ministerialnym nie są zauważane. Przez kolejne lata samorządy otrzymywały coraz to więcej zadań bez wsparcia finansowego, w związku z powyższym obecnie wiele gmin nie jest w stanie realizować niektórych zadań wynikających z konkretnych ustaw czy rozporządzeń. Jako osoby odpowiedzialne za szeroko pojęte sprawy obywatelskie, pragniemy zwrócić uwagę na ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego. Niniejsza ustawa nakłada na gminy obowiązek tworzenia zasobu lokali socjalnych i zapewnienia lokali socjalnych dla osób uprawnionych tzn. posiadających wyrok o eksmisji, nie tylko z zasobów miejskich, ale również dla rodzin, z innych zasobów położonych na terenie miasta. W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2006 r., a w następstwie tego zmianą ustawy (art. 18 ust. 5), jeżeli gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

Powyższe rozwiązanie prawne jest bardzo niekorzystne dla gmin i w sposób znaczący pogarsza ich sytuację finansową ze względu na fakt, iż gminy nie są w stanie pokryć całości kosztów związanych z wypłatą odszkodowań na rzecz właścicieli lokali z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie możliwości dopłaty do odszkodowań na rzecz właścicieli lokali z budżetu państwa?

2. Czy są prowadzone prace w ministerstwie mające na celu zmianę obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, które wspomagałyby gminy w obowiązku tworzenia zasobu lokali socjalnych i zapewnienia lokali socjalnych dla osób uprawnionych tzn. posiadający wyrok o eksmisji?

Z poważaniem

Posłowie Marek Krząkała,

Jarosław Pięta
#10 | Amba dnia 25.05.2008 06:33
Jednemu się daje możliwość kupna mieszkania, a drugiemu nie. Z czym się wam to kojarzy?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney