Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Sedlak z Jankowskim przepadli, "zwyciężyła" demokracja, czyli sosnowieccy radni są ZA, a nawet PRZECIW

Otrzymałem dzisiaj z Biura RM w Sosnowcu maila następującej treści:
W odpowiedzi na część wystąpienia dotyczącą nazwania jednej z ulic Sosnowca im. ks. W Sedlaka, przesyłam wyciąg z protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 27 marca 2008 r., dotyczący zdjęcia z porządku dziennego przedłożonego przez Prezydenta Miasta projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi pomiędzy osiedlem Rudna 1 a osiedlem przy ul.Kilińskiego
(wzdłuż torów kolejowych) im. Ks. Włodzimierza Sedlaka.

Pozdrawiam, Magdalena Filipiak BRM
Wyciąg z protokołu Nr XXVII/08 sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 marca 2008 r.Ad.2.Przedstawienie porządku dziennego obrad.(......)2) Przewodniczący D.Miklasiński przedstawił wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji w sprawie wstrzymania się z nazewnictwem ulic, sporządzenia wykazu ulic, rond i placów, które nie posiadają nazwy oraz ogłoszenia konsultacji społecznych w sprawie wyboru ich patrona, a także zdjęcia z porządku dziennego obecnej sesji projektów uchwał w sprawie nazewnictwa ulic.

Dodał, że osobiście nie widzi potrzeby konsultacji społecznych, ponieważ to w gestii Rady Miejskiej jest nadawanie nazw ulicom i placom. Ponadto jego zdaniem zaproponowane nazwy ulic: Aleksandra Janowskiego i ks. Włodzimierza Sedlaka nie budzą wątpliwości. Stwierdził, że sam głosował będzie przeciwko zdjęciu tych projektów uchwał z porządku dziennego.Radny T.Bańbuła podzielił zdanie przewodniczącego odnośnie osób, imieniem których miałyby zostać nazwane ulice, natomiast przypomniał, że komisja miała zastrzeżenia w kwestii formy dochodzenia do ostatecznego rozwiązania. Stwierdził, że wątpliwości komisji wzbudziły dotychczasowe praktyki w tym zakresie, stąd też propozycja, aby odłożyć podejmowanie tych uchwał i zastanowić się, jak z propozycjami nazw docierać do szerszych kręgów społeczeństwa.Przewodniczący D.Miklasiński stwierdził, że chciałby uniknąć dyskusji w tym punkcie porządku dziennego. Zaproponował, aby najpierw ustalić porządek dzienny, a w przypadku pozostawienia w nim ww. projektów uchwał, w momencie ich podejmowania zgłosić swoje propozycje.Radny K.Winiarski zwrócił uwagę, że dyskusja potrzebna jest właśnie w tym momencie, ponieważ osoby patronów ulic nie budzą wątpliwości i trudno byłoby głosować przeciw nim. Obecna dyskusja dotyczy natomiast samego faktu potrzeby konsultacji społecznych. Dodał, że konsultacje te miałyby służyć temu, aby osoby zaproponowanych patronów zostały rozpropagowane wśród mieszkańców. O tym, że jest to potrzebne świadczą przygotowane projekty uchwał, gdzie w przypadku jednej z osób był błąd w nazwisku, a w przypadku drugiej podano nieprawdziwą informację, że jest ona honorowym obywatelem miasta. Stwierdził więc, że skoro w samym Urzędzie Miejskim osoby te nie są znane, to pokazuje, jak ważnym jest przeprowadzenie konsultacji powiązanych z przedstawieniem tych postaci szerokiemu ogółowi mieszkańców.Radny M.Adamiec zgadzając się z przedmówcami dodał, że dobrze byłoby, aby konsultacje społeczne przeprowadzane były jak najczęściej, ponieważ jest to element budowania społeczeństwa obywatelskiego.Przewodniczący D.Miklasiński poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku dziennego projektu uchwały z p-tu 12.6. w sprawie nadania nazwy „Aleksandra Janowskiego” dla ulicy będącej łącznikiem ulicy Kombajnistów a ulicą Narutowicza w granicach miasta Sosnowca.W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 23 radnych:

za - 18,

przeciw - 4,

wstrzymało się – 1,zdjęto z porządku dziennego ww. projekt uchwały.
3) Zdjęcie z porządku dziennego projektu uchwały z p-tu 12.7. w sprawie nadania nazwy dla drogi pomiędzy osiedlem Rudna 1 a osiedlem przy ul.Kilińskiego (wzdłuż torów kolejowych) im. Ks. Włodzimierza Sedlaka.


W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 24 radnych:

za - 18,

przeciw - 4,

wstrzymało się – 2,zdjęto z porządku dziennego ww. projekt uchwały.

Autor: Piotr Dudała | 15/07/2008
Komentarze
#1 | anonim dnia 21.07.2008 07:38
pytanie retoryczne, po prostu jest jeszcze dużo komuchów!
#2 | anonim dnia 20.07.2008 11:33
a dlaczego w Będzinie wciąż tak wiele ulic jest rodem z PRL-u???
#3 | anonim dnia 19.07.2008 11:02
Nie może być patronem ulicy bo był księdzem. Gdyby był przynajmniej lokalnym kacykiem towarzysze nazwaliby jego imieniem główną aleję miasta. Że nie wspomnę o kilku pomnikach, czy tp..
#4 | MIESZKANIEC dnia 17.07.2008 08:20
Sesje........no cóż trzeba raz pójść i naocznie się przekonać co acz........
#5 | @mieszkaniec dnia 17.07.2008 07:17
Najlepiej chodzić na sesje. Wtedy można przekonac się jacy są radni... Ale jeśli ktoś ma słabe nerwy i problemy sercowe-lepiej żeby nie uczestniczył w sesjach, bo może tego nerwowo nie wytrzymać.
#6 | MIESZKANIEC dnia 16.07.2008 18:50
Jasne jak słońce !
#7 | anonim dnia 16.07.2008 18:36
pewnie można, zapytaj się w Biurze Rady!
#8 | MIESZKANIEC dnia 16.07.2008 18:14
Czy można poznać nazwiska radnych ,którzy głosowali
przeciw i którzy sie wstrzymali ???
#9 | Mieszkaniec dnia 16.07.2008 18:04
Proponuje przeprowadzenie konsultacji społecznej w sprawie ustanowienia listy najgorszych/ delikatnie rzecz nazywając/ radnych sosnowieckich
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney