Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Niebezpieczeństwa brak

W kwietniu br. na teren rekultywowanego składowiska „Marian-Wschód” zostały przywiezione i zeskładowane osady ściekowe. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa skierował zawiadomienie do Policji o podjęcie działań, zmierzających do ustalenia sprawcy dowiezienia osadów. Postępowanie wyjaśniające jest w toku.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zobowiązał SRK S.A. do wykonania badań gruntu zmieszanego z osadami oraz podłoża i do wykonania oceny przydatności mieszanki do celów rekultywacji. SRK S.A. dostarczyła w dniu 08.07.2008 r. wyniki badań wraz z oceną ekologiczną zdeponowania osadów ściekowych na terenie rekultywowanego składowiska „Marian-Wschód” oraz oceną przydatności mieszanki do celów rekultywacji. Wyniki oraz ocena zawarte zostały w opracowanym przez GIG w Katowicach „Aneksie do dokumentacji projektowo-kosztorysowej rekultywacji terenów składowiska odpadów pogórniczych „Marian-Wschód” położonego w granicach administracyjnych miast Sosnowiec i Jaworzno”.W związku z tym, że obecność osadów ściekowych stwierdzono na ok. 8 tys. metrów kw., a badania wykonywano po zmieszaniu komunalnych osadów ściekowych z gruntem mineralnym zakres badań obejmował:

- pobór 4 reprezentatywnych próbek gruntu (przy udziale przedstawiciela WŚR UM w Sosnowcu),

- badania gruntu w zakresie: odczynu pH, zawartości metali ciężkich, obecności bakterii chorobotwórczych, liczby żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris.Według autora opracowania, z punktu widzenia wymagań w zakresie stosowania komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji, jak również z wymagań w zakresie standardów jakości gleby i ziemi, teren na który w sposób niekontrolowany dowieziono osady ściekowe, które następnie wymieszano z gruntem stanowiącym warstwę rekultywacyjną, nie uległ degradacji dyskwalifikującej go jako obszar przyszłej uprawy leśnej. Tym samym nie ma konieczności usunięcia gruntu wymieszanego z osadami z obszaru składowiska, ani prowadzenia dodatkowych działań naprawczych związanych z obecnością komunalnych osadów ściekowych w wierzchniej warstwie gruntu.W związku z tym, że kierunek rekultywacji składowiska „Marian-Wschód jest leśny, dokonano porównania ilości metali ciężkich do wartości dopuszczalnych w gruntach zaliczanych do grupy B. Grunt ten spełnia standardy jakości określone dla terenów grupy B, a więc również dla terenów leśnych. Zanotowano jedynie przekroczenie dopuszczalnego stężenia baru w jednej z badanych próbek, co może wynikać z obecności odpadów pogórniczych, stanowiących korpus składowiska.

W badanym gruncie nie wyizolowano również bakterii Salmonella, jak również nie wyhodowano jaj pasożytów.Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przedłoży w Wydziale Geodezji i Kartografii aneks do dokumentacji projektowej na rekultywację, który zakłada pozostawienie i wykorzystanie do rekultywacji dowiezionych nielegalnie osadów ściekowych.Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska uznała wyjaśnienia przedstawione przez Wydział Ochrony Środowiska za wystarczające.źródło: www.sosnowiec.info.pl
Autor: Piotr Dudała | 16/07/2008
Komentarze
#1 | dnia 01.01.1970 00:00
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney