Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Domy urosną, będą mieszkania

Rudna I w dzielnicy Pogoń, jedno z największych osiedli w mieście, przejdzie gruntowną modernizację. Prace ruszą jeszcze w tym miesiącu.Osiem domów stojących przy ul. Patriotów urośnie. Dodatkowe piętro zyska też budynek przy ul. Łącznej.W ten sposób, w każdym z nich, powstanie dziewięć nowych mieszkań. 27 z nich będzie można wynająć w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a 54 zostaną sprzedane (cena jednego metra kwadratowego ma wynosić około 3,5 tys. zł). O umowę na wynajęcie mieszkania TBS już można się starać. Lokale gotowe do zamieszkania (m.in. wyposażone w urządzenia kuchenne i sanitarne) mają mieć od 51 do 58 metrów kwadratowych. Te wystawione na sprzedaż będą w stanie surowym, bez urządzeń sanitarnych. Informacje o ofercie można znaleźć w internecie na stronie (www.mzbm.sosnowiec.pl.).


W ten sposób gmina liczy na to, że zwróci się przynajmniej część kosztów poniesionych na rewitalizację.Nowe mieszkania to nie jedyne zadanie ekip remontowych i budowlanych, które mają pojawić się na osiedlu Rudna I. Jego mieszkańcy od kilku lat czekają też na ocieplenie budynków, a przede wszystkim na podłączenie ich domów do sieci centralnego ogrzewania.Każdy blok będzie ocieplony. Wymienione zostaną instalacje wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna. Ponadto wstawione zostaną nowe okna i drzwi zarówno na klatkach schodowych, jak i wiodące do mieszkań.Wszystko to cieszy mieszkańców, bo mające ponad pół wieku budynki są na razie ogrzewane piecami węglowymi lub różnymi urządzeniami elektrycznymi. - Wiadomo jak drożeje energia elektryczna, wszyscy czekamy tutaj z niecierpliwością na podłączenie naszych bloków do sieci centralnego ogrzewania. Zimą nie raz przyszło nam tu solidnie zmarznąć - mówi Krystyna Antczak, mieszkanka jednego z bloków na Rudnej.- Wszystkie niezbędne umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej już mamy zawarte - mówi Andrzej Kustosik, wiceprezes sosnowieckiego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego. - Na razie jest to program pilotażowy, który rozpoczniemy od budynków 1, 2 i 3 przy ulicy Patriotów. Następnie modernizowane będą bloki od numeru 3 do 8 przy tej samej ulicy oraz blok przy ulicy Łącznej 2. Prace powinny się zakończyć najpóźniej do 31 marca przyszłego roku - dodaje.Na osiedlu stoi ponad 100 budynków. Jeżeli dziewięć z nich zostanie ocieplonych i wyposażonych w nowe instalacje o końca marca, to będzie to rozwiązanie problemów zaledwie jednej dziesiątej mieszkańców. Przy takim tempie prac wszystkie budynki mogą być zmodernizowane najwcześniej za około 8-10 lat.


źródło: www.sosnowiec.naszemiasto.plAutor: Redakcja | 06/08/2008
Komentarze
#1 | anonim dnia 19.08.2008 05:35
Skargi oczekujących na lokale
Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, z 21 lipca 2008 r., sygn. akt I OPS 4/08, stwierdzono, że uchwała zarządu dzielnicy m.st. Warszawy odmawiająca zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, w tym także lokalu będącego pracownią służącą prowadzeniu działalności w dziedzinie kultury i sztuki, jest aktem z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 6 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. r11; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU, nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Tym samym dopuszczono kontrolę sądowo-administracyjną UCHWAŁ KWALIFIKUJĄCYCH NA LISTĘ OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA NAJEM LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY jako aktów organów jednostek samorządu terytorialnego innych niż akty prawa miejscowego, podejmowanych w sprawach z zakresu administracji publicznej. Zważywszy na drażliwość tych spraw, należy się spodziewać licznego napływu skarg z nim związanych do sądów administracyjnych.

Uchwała wyżej wskazana zapadła w sprawie ze skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z 19 listopada 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2120/07 w sprawie ze skargi na uchwałę zarządu jednej z warszawskich dzielnic w przedmiocie zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.
#2 | anonim dnia 18.08.2008 10:49
Pieniądze z Unii na naprawę dachu i elewacji budynków (18 08 2008)

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą się starać o dofinansowanie remontów, renowacji czy termomodernizacji budynków z unijnej skarbonki w ramach regionalnych programów operacyjnych

Pierwsze wnioski o dofinansowanie projektów mieszkaniowych w ramach RPO na lata 2007 - 2013 będzie można składać już we wrześniu bieżącego roku w urzędach marszałkowskich odpowiedzialnych za wdrażanie tych programów. Jednak w wielu województwach wnioski będzie można składać najwcześniej w przyszłym roku. Terminy te wynikają bowiem z konieczności notyfikowania w Komisji Europejskiej przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projektu rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. To niejedyny powód, dla którego nabory ruszą tak późno. Jak bowiem tłumaczą urzędnicy, poszczególne projekty wspólnot czy spółdzielni powinny wynikać z lokalnych programów lokalizacji. Te zaś muszą być przygotowane przez lokalne samorządy.
Bez pomocy publicznej

Z projektu rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację wynika, że w przypadku możliwości wystąpienia tzw. pomocy publicznej maksymalnie można uzyskać 50 proc. zwrotu za tzw. wydatki kwalifikowalne. - Natomiast w przypadku braku możliwości wystąpienia pomocy publicznej należy kierować się zapisami regionalnych programów operacyjnych i ich uszczegółowień oraz wytycznymi instytucji zarządzających RPO, czyli urzędów marszałkowskich - wyjaśnia Anna Konik-Żurawska, rzecznik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jak natomiast wynika z informacji dostarczonych przez przedstawicieli władz wojewódzkich, beneficjenci starający się o wsparcie w przypadku braku pomocy publicznej w niektórych regionach mogą wystąpić o zwrot nawet 85 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Na jakie projekty można wykorzystać te pieniądze? Na przykład na odnowienie dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych lub zewnętrznych, wejścia i elementów jego konstrukcji zewnętrznej, windy, instalacji technicznej czy też na działania mające podnieść poziom oszczędności energetycznej budynku - to, na jakie przedsięwzięcie beneficjent otrzyma wsparcie, zależy od województwa. Zwykle jednak warunkiem jego uzyskania jest udowodnienie, że projekt będzie realizowany w rejonie, gdzie jest np. mało mieszkań czy panuje duże ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, niski poziom wykształcenia, wysoki poziom przestępczości, duża degradacja środowiska, słaba koniunktura gospodarcza itd.
Mazowsze, Małopolska i Świętokrzyskie

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe na Mazowszu mogą się ubiegać o dofinansowanie, którego głównym celem jest odnowa zdegradowanych obszarów miast. Na to działanie przeznaczono ogółem 220 mln euro, z czego 74,8 mln euro pochodzi ze środków unijnych. - Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych to 85 proc. Nie ma ograniczenia minimalnej bądź maksymalnej wartości projektu - tłumaczy Marta Gadomska z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 1 października, a zakończy 3 listopada 2008 r. Alokacja środków w tym naborze wynosi 33,6 mln euro. W województwie małopolskim spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS mogą się starać o kwoty od 500 tys. do 15 mln zł na jeden projekt, a maksymalny poziom dofinansowania sięga 70 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. - Projekty kwalifikujące się do dofinansowania to modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, czyli odnowienie elementów strukturalnych budynku. Do wydatków niekwalifikowalnych zaś zaliczamy np. budowę budynków mieszkalnych czy prace w indywidualnych mieszkaniach - tłumaczą przedstawiciele małopolskiego urzędu marszałkowskiego. W pierwszej kolejności dokonana będzie ocena programów rewitalizacji, które opracowywane są przez właściwe urzędy miast.

Następnym etapem będzie ocena formalna i merytoryczna projektów uwzględnionych w ramach poszczególnych programów rewitalizacji, przy czym z każdego programu dofinansowane mogą być maksymalnie dwa projekty. Pierwszy nabór wniosków jest planowany w październiku 2008 r., a drugi w 2010 r. RPO województwa świętokrzyskiego przewiduje wsparcie inwestycji związanych z mieszkalnictwem, jednak wyłącznie jako element kompleksowego projektu rewitalizacyjnego, wpisującego się w lokalny program rewitalizacji, który jest przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego przy współpracy z innymi partnerami publicznymi i prywatnymi - opowiadają przedstawiciele świętokrzyskiego urzędu marszałkowskiego.
#3 | anonim dnia 18.08.2008 10:39
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą się starać o dofinansowanie remontów, renowacji czy termomodernizacji budynków z unijnej skarbonki w ramach regionalnych programów operacyjnych

Pierwsze wnioski o dofinansowanie projektów mieszkaniowych w ramach RPO na lata 2007 - 2013 będzie można składać już we wrześniu bieżącego roku w urzędach marszałkowskich odpowiedzialnych za wdrażanie tych programów.
#4 | LIMIT dnia 15.08.2008 08:29
Gminy będą mogły otrzymać dofinansowanie z budżetu centralnego od 30 do 50 proc. poniesionych kosztów na budowę, remont lub przebudowę budynków mieszkalnych - donosi "Gazeta Prawna".
Pomoc ma być przeznaczona także na zmianę sposobu użytkowania budynków niemieszkalnych oraz zakup mieszkań komunalnych, które nie posiadają statusu lokali socjalnych. Takie rozwiązania przewiduje projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury.
Resort infrastruktury chce, by gminy budowały domy komunalne i proponowały wynajęcie mieszkania osobom z budynków o niskim standardzie. Opuszczone mieszkania zostaną zamienione na lokale socjalne dla najuboższych oraz dla oczekujących na eksmisję.
Projekt zakłada, że gminy będą mogły otrzymywać pomoc finansową z budżetu państwa na zakup mieszkań komunalnych niemających statusu lokali socjalnych. Jej maksymalna wysokość, w zależności od inwestycji, wynosić będzie od 30 do 50 proc. kosztów, a nie jak obecnie 20-40 proc. Finansowe wsparcie na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych ma być udzielane także związkom międzygminnym, gminom oraz organizacjom pożytku publicznego.
- To jest dość duża zachęta dla gmin, szczególnie w sytuacji, gdy budynek, który już istnieje, chce się zaadaptować na mieszkania socjalne czy komunalne - mówi Marek Trojański, inspektor Urzędu Gminy Krzyżanowice.
Daria Stojak Źródło: "Gazeta Prawna"
#5 | LIMIT dnia 12.08.2008 16:45
Jeżeli jest wyprowadzona strona formalno-prawna to
mogą i jutro !
#6 | Alex dnia 11.08.2008 19:07
To kiedy wchodzą na budowę? Czy ktoś już wie?
#7 | anonim dnia 11.08.2008 09:54
z fonatnną :-)))
#8 | anonim dnia 11.08.2008 04:55
A co z Placem La Menel? Będzie ryneczek?
#9 | anonim dnia 10.08.2008 21:11
Chyba nie wiesz, co mówisz!
#10 | bleeeeeee dnia 10.08.2008 10:57
Sami fetyszyści a feeeeeeeeeeeee
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney