Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Rozwiązywanie sporów zbiorowych...

Prezentujemu kolejną interpelację, jaką tydzień temu Jarosław Pięta, Poseł na Sejm RP złożył na ręce Bronisława Komorowskiego Marszałka Sejmu RP. Interpelacja skierowana jesy do Jolanty Fedak – Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczy podobnie, jak poprzednia, zmian w kodeksie pracy. Tym razem chodzi o rozwiązywanie sporów zbiorowych. Prezentujemy Państwu treść tego dokumentu.INTERPELACJA

w sprawie zmian w Ustawie z dnia 22 maja 1991 r.
o rozwiązywaniu sporów zbiorowychSzanowna Pani Minister,

Mimo, iż w Polsce od roku 1991 obowiązuje Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w której określone są podstawowe zasady postępowania w rozwiązywaniu kwestii spornych między pracownikami a pracodawcami, to jednak ciągle istnieją poważne luki w przepisach lub uogólnienia, które powodują, że wiele sporów wywoływanych jest przez organizacje niereprezentatywne albo efekty rokowań konstruktywnych niweczone są w wyniku nierealnych żądań niereprezentatywnych grup pracowniczych.Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zapis Art.3 ust.1 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który mówi, że „W zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich może reprezentować w sporze zbiorowym interesy stanowiące przedmiot tego sporu”. Znane są przypadki, że w kwestiach sporu reprezentatywne organizacje związków zawodowych zawierały z pracodawcą konstruktywne i kończące spór porozumienie, a skupiająca bardzo małą część załogi organizacja związkowa torpedowała porozumienie i doprowadzała do strajku.


Ustawa nie przewiduje również dla pracodawcy prawa do lokautu, w przypadku gdyby przedłużający się strajk mógł doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa lub gdy sąd uzna prowadzenie strajku za sprzeczne z prawem.


Uważam, że jednym z ważnych warunków jest określenie w ustawie następujących kwestii:

1. Zakreślenie znacznie dłuższego niż obecnie ( np. 30 dni) okresu czasu na rozpatrzenie i ewentualne uwzględnienie żądań związków zawodowych wobec pracodawcy.

2. Stworzenie zamkniętego katalogu, który szczegółowo określi przedmiot spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy.

3. Ograniczenie możliwości wszczynania sporu tylko przez Związki reprezentatywne. Ewentualnie związki zawodowe mogłyby tworzyć wspólną reprezentację na okoliczność toczonego sporu, pod warunkiem uzyskania reprezentacji 33% załogi.

4. Przyjęcie zasady, że jeżeli spór nie mieści się w definicji ustawowej, to pracodawca ma obowiązek jedynie podjęcia rozmów, a pozostałe przepisy ustawy są w tym zakresie wyłączone.

5. Ustawa winna jednoznacznie określić termin ważności referendum, a w referendum winien brać udział niezależny obserwator np. przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

6. Jednoznaczne i jasne określenie dozwolonych form prowadzenia strajku zgodnie z ustawą, z podkreśleniem zakazu pozostałych form polegających m.in. na okupacji zakładu, blokowaniu bram, dróg, urządzeń,

7. uniemożliwianiu pracy innym, zastraszaniu, zatrzymaniu wywozu sprzedanych produktów itp.

8. Wprowadzenie do systemu prawnego instytucji lokautu, tak, by pracodawca mógł zastosować lokaut w całości lub w części przedsiębiorstwa, gdy np. strajk grozi upadłością Spółki.

9. Jasne określenie osób odpowiedzialnych po Stronie Związkowej za strajk.

10. Przyjęcie zasady, że w przypadku rozbieżności stron co do legalności sporu zbiorowego, decyzję w tym zakresie podejmuje sąd.

Uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie informacji czy Rząd RP będzie dążył do znowelizowania Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z uwzględnieniem wniosków przedstawionych w tej interpelacji?Z wyrazami szacunku


Jarosław Pięta


Poseł na Sejm RP
Autor: Piotr Dudała | 07/09/2008
Komentarze
#1 | Endriu dnia 15.09.2008 19:58
A po co tyle zachodu Panie Pośle?Wystarczy reaktywować MO,ZOMO i ORMO.Oni dawali sobie doskonale radę ze sporami wszczynanymi przez robotników.
#2 | anonim dnia 09.09.2008 07:14
trzeba spłacić długi mentorowi, nie? GrinGrin Żenada
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney