Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Bozia i towarzysze!

Wczoraj Komisja Rozwoju sosnowieckiej Rady Miasta zatwierdziła "nowy" projekt zagospodarowania Placu Papieskiego. Przedstawiono jej dwa projekty, z których każdy zgodnie z założeniami, mimo wcześniejszych zastrzeżeń m.in złożonych przez sosnowiecką Platformę Obywatelską, zakłada w pierszej kolejności budowę olbrzymiego ołtarza-barki, na której będzie obecny, istniejący pomnik Jana Pawła II i teflonowy, 21 metrowy żagiel. Szczegóły wkrótce na stronie internetowej Urzędu. Nasza Redakcja pozwala sobie przypomnieć fragmenty artykułu pt. "Bozia i towarzysze" zamieszczonego 6 kwietnia 2006r. w Tygodniku NIE, który wyjasnia, jakie mogą być prawdziwe motywy forsowania tej kosztownej inwestycji.Niedziela, 2 kwietnia. Stolica Czerwonego Zagłębia - Sosnowiec. Była ostoja komuny. Tego dnia miasto Żyje tylko obchodami pierwszej rocznicy śmierci papieża. Powszechne modły, msza, droga krzyżowa. Marszruta procesji: ks. Jerzego Popiełuszki, Dworska, Braci Mieroszewskich, 11 Listopada. Do niesienia krzyża wyznaczony kwiat obywateli miasta. Wybierano ich tak, by reprezentowali górników, hutników, kolejarzy, młodzież, mężczyzn, kobiety i duchowieństwo. Nie ma wśród nich przedstawicieli bezrobotnych, choć stanowią oni 20 proc. mieszkańców Sosnowca. Potem jeszcze apel jasnogórski i przygotowana dla uczestników prezentacja zagospodarowania niedawnych pastwisk zwanych obecnie placem Papieskim. Lewicowe władze Sosnowca dbają o to by mieszkańcy miasta mieli na codzień Jana Pawła II, i to w wielu postaciach.


W Sosnowcu jest szpital polskiego papieża, jego przybranym imieniem nazwano także rondo, ulicę, dom dla młodzieży, poświecono mu tablicę pamiątkową, ma jeden pomnik, jego istnienie przypomina też wieki krzyż. Wszystko to robią komuchy rządzący Sosnowcem od 10 lat. Świecka władza i pasterze duchowi w Sosnowcu doskonale ze sobą koegzystują. Tak dobrze, że prawicowców szlag trafia.


- W sosnowieckich kościołach już nie ma dla nas miejsca - żali się w gronie znajomych lokalny lider prawicy, nazwisko do wiadomości redakcji. - Dlatego, że wszystkie ławki w kościele obsiadły komuchy.


Za czas jakiś Sosnowiec wzbogaci się o jeszcze jeden pomnik Jana Pawła II. Pomnik swoim ogromem przyćmi wszystkich innych papieży z brązu bądź z kamienia, którzy zdobiąnasz kraj. Na placu Papieskim stanie postument. Na nim zostanie postawiona barka z żaglem. Dopiero na tej barce będzie pomnikowy papież. Sam żagiel ma mierzyć 24 metry wysokości. Powstał już społeczny komitet budowy pomnika i zaraz został zasilony dotacją samorządową. Komitet społeczny jest tylko z nazwy, gdyż został powołany decyzją nr 137 prezydenta Sosnowca z 2 listopada 2005 r.
W decyzji wymieniony jest skład komitetu. Z nazwiska wyszczególnieni są też odpowiedni naczelnicy wydziałów magistratu, którzy mają udzielaćpomocy w realizacji zadań statutowych komitetu.


Do komitetu trafili zaufani działacze SLD w Sosnowcu. Wymieniamy trzech najważniejszych i najbardziej charakterystycznych: Bogusław Kabała, Tomasz Bańbuła i Andrzej Równicki. Początkowo komitetem rządzićmiał Kabała, uznano jednak, że obciach byłby zbyt duży. Jest więc tylko szarą eminencją; w rzeczywistości to on pociąga za sznurki. Panowie ci wyróżniają się aktywnym stosunkiem do Kościoła.
Teraz biegają na każdą mszę, ale przed zmianą ustroju było wręcz przeciwnie.

Zwalczali Kościół, każdy na miarę możliwości. Równicki, obecnie naczelnik wydziału kultury urzędu miasta, w PRL był dyrektorem technikum hutniczo-mechanicznego. Bańbuła, były przewodniczący rady miasta, był ostatnim sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR w Sosnowcu. Kabała, obecnie przewodniczący rady miasta, w PRL był sekretarzem propagandy oraz członkiem egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. Wówczas wyjątkowo aktywny przeciwnik kleru. Będąc dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Sosnowcu przeszkadzał w organizowaniu spotkań oazowych dla młodzieży, osobiście przeprowadzał rozmowy _z rodzicami tych uczniów, których podejrzewał o nazbyt religijne skłonności.


- Oni teraz są stałymi bywalcami wszystkich kościelnych uroczystości - mówi KG., działacz SLD w Sosnowcu. - Tak się obcykali, że śpiewają pieśni intonowane przez księży bez zaglądania do książeczki do nabożeństwa. Idealnie wiedzą, kiedy powstać, a kiedy uklęknąć.


Nic dziwnego, że prawica płacze ze wściekłości. Zastanawia się, kto do kogo biega po prośbie: świeccy do duchownych czy duchowni do świeckich. W Internecie kolportują pogląd na ten temat: "Udział księży z Zagórza w komitecie świadczy o ich służebnej roli i pewnej dyspozycyjności w stosunku do prezydenta."(...)

źródło: red. Mateusz Cieślak,
Tygodnik NIE nr 14 z dnia 6 kwietnia 2006 r.Zdjęcie pochodzące z jednej z uroczystości na Placu Papieskim
Autor: Redakcja | 17/11/2008
Komentarze
#21 | Katechizm Kościoła Katolickiego dnia 19.11.2008 23:21
Bałwochwalstwo

KKK 2112 Pierwsze przykazanie potępia politeizm. Domaga się od człowieka, by nie wierzył w innych bogów poza Bogiem i nie oddawał czci innym bóstwom poza Jedynym Bogiem. Pismo święte nieustannie przypomina o odrzuceniu "bożków ze srebra i złota, uczynionych rękami ludzkimi", które "mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą..." Te czcze bożki czynią człowieka pustym: "Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa" (Ps 115, 4-5. 8) (Por. Iz 44, 9-20; Jr 10,1-16; Dn 14, 1-30; Ba 6; Mdr 13,1-15,19). Bóg natomiast jest "Bogiem żywym" (Joz 3,10; Ps 42, 3 i in.), który daje życie i działa w historii.

KKK 2113 Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów czy o demony (na przykład satanizm), o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. "Nie możecie służyć Bogu i Mamonie" r11; mówi Jezus (Mt 6, 24). Wielu męczenników poniosło śmierć za to, że nie oddawało czci "Bestii" (Por. Ap 13-14), odmawiając nawet udawania kultu. Bałwochwalstwo odrzuca jedyne panowanie Boga; jest nie do pogodzenia z Boską komunią (Por. Ga 5, 20; Ef 5, 5).
#22 | Agnieszka dnia 19.11.2008 22:28
Po śmierci Ojca Świętego w naszej diecezji, jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać pomniki Jana Pawła II, a szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze przyjmowały imię Piotra naszych czasów. Uroczystości odbywały się zazwyczaj pod przewodnictwem bp. Śmigielskiego. Wówczas nadarzała się doskonała okoliczność, aby mówić o Ojcu Świętym, choć sam Biskup Adam, jak się wydaje, wystawiłby pomnik Ojcu Świętemu r11; nie spiżowy, ale pomnik wiernych Bogu i Kościołowi ludzkich serc, o które nieustannie nawoływał, do których przemawiał. Do końca nie wiemy jak wygląda pomnik wystawiony przez naszego Pasterza Janowi Pawłowi II. Możemy się jedynie domyślać, że to jeden z najpiękniejszych monumentów, zbudowany na wierze, nadziei i miłości, które głosił swym życiem i kapłańską posługą.
#23 | Moher dnia 19.11.2008 22:05
Pośpiech jest dobry przy łapaniu pcheł, zaczekajmy na nowego Biskupa, dajmy mu szansę, uszanujmy jego osobę!
#24 | anonim dnia 19.11.2008 21:22
Niektóre zasady związane z czcią świętych

Kult świętych będzie zawsze budził zastrzeżenia, jeśli potraktuje się go jako konkurencyjny w stosunku do kultu oddawanego samemu Bogu. By uniknąć zatem tych nieporozumień należy sprecyzować kilka pojęć.

W chrześcijaństwie kult w pełnym tego słowa znaczeniu oddaje się jedynie Bogu w Trójcy Jedynemu. W konsekwencji Tajemnicy Wcielenia dotyczy on także Osoby Jezusa Chrystusa. Określa się go takimi pojęciami jak kult latreutyczny (cultus latriae), kult adoracji, kult uwielbienia, kult boski. Zgodnie z nauczaniem Kościoła[1] w liturgii Kościoła zawsze dostrzegamy uświęcające działanie Chrystusa, który przynosi nam Ducha Świętego. Ten Duch Święty uzdalnia nas do dawania odpowiedzi Ojcu przez Chrystusa (por. KL 7; Gal 4,6). Najpełniejszą ilustracja tego działania Kościoła jest doksologia na końcu Modlitwy Eucharystycznej[2].

Kult Matki Najświętszej, świętych i aniołów nie jest czymś odrębnym. Jest to ciągle kult Boga, który objawia swoje zbawcze działanie właśnie poprzez nich. Jest to zatem kult w sensie szerokim (cultus duliae), kult czci, cześć świętych, kult pośredni. Jego cechą charakterystyczną jest zatem owo pośrednie ogniwo, jakim jest osoba świętego[3]. I to nie święty jest w centrum celebracji liturgicznej z nim związanej, ale Bóg objawiający się w swoich świętych. rUroczystości świętych głoszą cuda Chrystusa w Jego sługach, a wiernym podają odpowiednie przykłady do naśladowaniar1; (KL 111). Wystarczy odnieść się do modlitw używanych w formularzach mszalnych o świętych. Nie są one nigdy adresowane do świętego, ale do samego Boga[4]. Określenia jakich używamy przy opisywaniu tego kultu to kult świętych, kult duliae, kult służebny, kult pośredni, cześć świętych.

Warto dodać, że kult Matki Najświętszej zajmuje w tym kulcie miejsce szczególne. rW Niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się byćr1; (KL 103). Dlatego od czasów scholastyki określamy kult Matki Najświętszej formułą kult hyperduliae[5]. Jest to jednak ciągle ta sama kategoria czci świętych.

Tak rozumiany kult świętych z pewnością nie będzie stanowił punktu tak bardzo spornego w relacjach ekumenicznych ze wspólnotami protestanckimi[6].

Obecność świętych w naszym życiu chrześcijańskim, to przede wszystkim ich świadectwo o tym, co uczynił nasz Pan[7]. Ich sposób przeżycia bliskości Zbawiciela staje się przez ich obecność bliższy także i nam. Warto to odnieść także do św. Małgorzaty Marii. Jej doświadczenie mistyczne i jej postawa stają się przez bliskość relikwii (szczątków doczesnych) bogactwem duchowym również i dla nas. W jej rtowarzystwier1; łatwiej i nam podjąć zasadnicze kroki na drodze do świętości. To efekt naszej wiary w obcowanie świętych, czyli w komunię ze świętymi lub dokładniej w dzielenie się dobrami duchowymi przez uczniów Chrystusa (KKK 957).

#25 | ludek dnia 19.11.2008 21:21
Niestety; z niektórymi ludźmi mi nie po drodze, choćby nawet i w tym samym pociągu jechali

Tak wygląda braterstwo czerwonych dusz i myśli.

Czekamy na nowego Biskupa !!!
#26 | anonim dnia 19.11.2008 20:03
Każdy niech czyta, co lubi.:-)))
#27 | Boromir dnia 19.11.2008 19:35
Szykuje sie potop i czerwoni buduja sobie arke??
#28 | Klementyna dnia 19.11.2008 18:24
Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem że ten szmatławiec NIE to gazeta lokalna warta cytowania... jak to komuś pasuje do jego prywatnych rozgrywek. Jak będzie trzeba to pewnie ze starej sprawdzonej Trybuny Ludu się coś wyciagnie.
A o tym aby wiedzieć czy w Naszym Dzienniku jest coś o sprawach Zagłębia, to trzeba go częściej czytać. W najbliższym czasie będzie bardzo dużo.
#29 | Jezus jest moim Panem!!! dnia 19.11.2008 16:35
Panie, Jezu Chryste, przychodzę do Ciebie
taki jaki jestem, Żałuje za moje grzechy,
pokutuje za moje grzechy . Proszę, Wybacz mi .
W Twoje imię wybaczam wszystkim, którzy
wyrządzili mi jakąkolwiek krzywdę.
Wyrzekam się szatana ,złego ducha i wszelkiej
jego siły . Oddaję Ci całego siebie, Jezu, teraz
i na zawsze . Zapraszam Cię Jezu Chryste, do
mojego życia . Uznaję Ciebie za mojego
JEDYNEGO PANA, BOGA I ZBAWICIELA .
Ulecz mnie, zmień mnie, daj mi swoją siłę,
uzdrów moje ciało, duszę, i mojego ducha .


Przyjdź, Jezu Chryste , obmyj mnie swoją
Przenajświętszą Krwią, wypełnij mnie Duchem
Świętym . Kocham Cię, Jezu .Wielbię Cię.
Dziękuję Ci mój Panie. Pragnę naśladować Cię
W każdej chwili mojego życia .
Amen, Amen, Amen

Nie JPII, ale Jezus!
#30 | @Klementyna dnia 19.11.2008 15:46
Nasz Dziennik to gazeta ogólnopolska, a nie lokalna. Nie ma takiej potrzeby, bo o sprawach Zagłebia pisze sporadycznie albo wcale!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney