Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Prezydent Górski wielokrotnie złamał prawo?

Prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski wielokrotnie przekroczył swoje uprawnienia przy powoływaniu członków rad nadzorczych w spółkach miejskich - napisał Janusz Lewanda w sosnowiec.info.pl. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, o których mowa w art. 1 pkt. 4 - 7 ustawy.Dotyczy to m.in. jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego i spółek, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.Tymczasem troje pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: Grzegorz Dąbrowski - naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Miasta, Agnieszka Czechowska-Kopeć - kierownik referatu w Wydziale Podatków oraz Rafał Łydek - naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego zasiada z woli, bądź decyzji prezydenta Górskiego w kilku radach nadzorczych spółek miejskich. (...)źródło: red. Janusz Lewanda, www.sosnowiec.info.plAutor: Piotr Dudała | 13/04/2009
Komentarze
#1 | dwell dnia 29.03.2012 00:40
disposable tattoo grips Eyebrow tattoo supply professional tattoo guns Tattoo Case custom tattoo machines Flat Tattoo Needles buy tattoo gun.
#2 | ludek dnia 14.04.2009 21:10
Wreszcie zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, o których mowa w art. 1 pkt 4-7 u. o wyn. os. kier. (dotyczy to [pkt 4] jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, [pkt 5] spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji, [pkt 6]spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji, [pkt 7] spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt. 4-6, przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji). Dopuszczalność ustanowienia zasady pełnienia funkcji w radzie nadzorczej tylko w jednym ze wskazanych powyżej podmiotów potwierdza - w sposób pośredni - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 maja 2001 r., K 19/00, publ. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego z 2001 r., nr 4, poz. 82.
Ponadto status członka rady nadzorczej daje parasol ochrony w sprawach ze stosunku pracy. Pracownikowi spółki, będącemu członkiem jej rady nadzorczej, spółka nie może, w okresie trwania kadencji rady ani w okresie roku po zakończeniu kadencji, wypowiedzieć stosunku pracy. W tym czasie spółka nie może również zmienić na niekorzyść pracownika warunków pracy lub płacy (art. 15 u. o kom. i pryw.). Nie dotyczy to rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (tak wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 2001 r., sygn. akt I PKN 327/00, publ. OSNP z 2003 r., nr 1, poz. 10, W. Sanetra, Prawo pracy wobec komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Prawo Pracy z 1997 r., nr 2, s. 11 i nast.).
#3 | ludek dnia 14.04.2009 21:04
Poza ogólnymi warunkami stawianymi przez k.s.h. kandydatom na członków rad nadzorczych (pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność za określone przestępstwa, zakaz łączenia funkcji) są dodatkowe wymogi, od których spełnienia uzależniona jest możliwość powołania w skład rady nadzorczej jednoosobowej komunalnej spółki z o.o.

-wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność (w tym również pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej).

Co o tym sadzicie????

#4 | Woug dnia 14.04.2009 20:19
A teraz przypomnijmy hasło wyborcze: "Sprawdzony gospodarz".....buhahahahaha. Kończmy ten marny spektakl.
#5 | Alex dnia 14.04.2009 19:54
Do "Zmartwionego": myślę, że PO nie będzie się żreć o ten stołek. To "lewica" nie mogła dogadać się wśród swoich zachłannych kolesi o stołki z-ców.
Już niedługo...
#6 | Zmartwiony dnia 14.04.2009 19:35
To straszne, złamał to pewnie go zamkną i co teraz zrobi biedna Platforma ? Macie już kogoś czy bedziecie się żreć o ten stołek do wyborów ?
#7 | wilk dnia 14.04.2009 18:56
Tacy jesteście pewni tak prostego błędu?
#8 | Krzycho dnia 14.04.2009 16:26
Takiego ma się włodarza na jakiego się glosuje. Proponuję niektórym pójśc na wybory zamiast utyskiwać.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney