Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Oszczędzanie wody nie jedno ma imię!

Można oszczędzać wodę po jej uzdatnienienu (tj. na wyjściu tj. przez odbiorców) i efekty są takie ,że najczęściej ta woda zamiast tanieć to drożeje (art. w DZ z dnia 17.04.2009r.)
albo oszczędzać poprzez ochronę zbiorników wód podziemnych z wodą o I klasie czystości i dzięki temu uzyskiwać na wejściu do systemu wodociągowego, wodę prawie nie wymagającą uzdatniania i dzięki temu tańszą i lepszą - pisze Włodzimierz Wieczorek z ZRP...


Pozytywnym przykładem jest miasto Jaworzno, które dąży do pozyskania w pełni własnych ujęć wody właśnie z wód podziemnych i które płytko zalegający zbiornik wód podziemnych "Biskupi Bór"(2,7 do 12m p.p.t.) o I klasie czystości wód zakwalifikowałao do obszarów najwyższej ochrony wód i czerpie z niego wodę(www.Urzad miasta Jaworzna - Program Ochrony Srodowiska).


Negatywnym przykładem jest miasto Sosnowiec w którego obszarze częściowo znajduje się w/w zbiornik wód podziemnych i które nie tylko nie utworzyło dla niego obszaru ochronnego ale zezwala na deponowanie odpadów przemysłowych w wyrobisku piaskowym naruszającym ten zbiornik, i tym samym zezwala na skażanie tych wód .Wody te następnie są wypompowywane z wyrobiska piaskowego w ilośc 15mln m3/rok do rzeki Biała Przemsza - czyli są marnotrawoine (wg. przepisów prawa jest to cenne dobro narodowe).Natomiast miasto Jaworzno zgodnie z swoim interesem i przepisami prawa ochrania wody podziemne i będzie miało tanią i bardzo dobrej jakości wodę - Sosnowiec postępuje odwrotnie.


Proszę powiedzieć więc, jak nazwać takie działania w sytuacji, gdy mieszkańcy Sosnowca burzą się z powodu bardzo wysokich cen wody pitnej !


W mieście Sosnowcu od maja 2009r. ceny wody wzrosły o 15% i są to ceny jedne z najwyższych w Polsce.
Ceny wody będą rosnąć w Sosnowcu corocznie, gdyż miasto nie ma własnych ujęć wody i jest uzależnione od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego z Katowic.Jedynego dostawcy, który narzuca ceny wody wg.swoich wysokich kosztów produkcji i nie tylko, gdyż w cenę wody wliczane są różne narzuty m.in. na fundusz przeciwpowodziowy.Na wysokie koszty produkcji wody zasadniczy wpływ mają wysokie i ciągle rosnące koszt komponentów do uzdatniania bardzo słabej jakościowo wody.Paradoksalnie na wzrost cen wody ma również wpływ znaczące zmniejszanie sprzedaży, co związane jest z radykalnym zmniejszeniem produkcji w przemyśle ciężkim, jak również z oszczędzaniem wody przez mieszkańców.


Mniejsze zużycie wody w tym przez mieszkańców aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej, skutkuje tym, że wysokie koszty stałe GPW Katowice ( utrzymanie potężnych zakładów uzdatniania i całej ogromnej infrastruktury z licznymi i potężnymi stacjami pomp) rozkładają się na ciągle malejące przychody ze sprzedaży wody, gdyż mieszkańcy oszczędzaja i mniej kupują(zużywają).
Jeśliby w tej sytuacji nie podniesiono cen to przychody nie pokryłyby wydatków GPW Katowice a to w obecnym systemie gospodarczym jest niedopuszczalne .
Konkurencyjność tego przedsiębiorstwa jest problemem Województwa ale w obecnym systemie kapitalistycznym nie powinno być problemem miasta Sosnowca tym bardziej, że ma ono własne przedsiębiorstwo wodociągowe.
Jakie jest więc rozwiązanie problemu taniej i dobrej jakościowo wody?


Rozwiazania sa dwa tj.1.Dywesyfikacja dostaw 2.Własne ujęcia wody.
Zrożnicowanie dostaw jednak nie wchodzi w grę , gdyż sąsiednie gminy mają podobny problem.
Jedynym rozwiązaniem jest wybudowanie własnych ujęć wody na zbiornikach wód podziemnych, co jest w pełni do zrealizowania i to przy stosunkowo niskich nakładach , gdyż jest możliwość uzyskania środków finansowych z funduszy unijnych m.in. na rewitalizację terenów uprzemysłowionych.
Radni sosnowiecy z uwagi na rosnące ceny wody w 2005r. zaczeli się zastanawoiać nad możliwością budowy miejskich ujęć wody.
W dniu 10.10.2005r.na zebraniu Komisji Rozwoju miasta i Ochrony Środowiska RM poruszono ten tmat(www.Urząd Miasta Sosnowca.pl str3 protokołu nr 68/05)


Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu pani Magdalena Pochwalska poinformowła radnych , że na majątku RPWiK w Sosnowcu znajduje się ujęcie wody w osiedlu Jęzor nieopodal całkowicie zasypanego odpadami przemysłowymi wyrobiska piaskowego Bór Zachód ale z uwagi na możliwość skażenia tego ujęcia wody przez zeskłdowane w pobliżu odpady "absolutnie nie widzi możliwości, żeby kiedykolwiek mieszkańców Sosnowca karmić tą wodą".


Uczestniczący w zebraniu prezes Związku Stowarzyszen "Zielony Ring Przemszy" Włodzimierz Wieczorek zwrocił uwagę zebranym na bezzasadność zasypywania odpadami przemysłowymi drugiego wyrobiska piaskowego Bór Wschód i tym samym doprowadzenie do skażenia wód podziemnych, które mogłyby byc cennym rezerwuarem wody pitnej z miejskimi ujęciami wody.


Radni jednak doszli do wniosku,że jest to temat trudny i specjalistyczny, oparli się na zapewnieniach miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska, (który dopuścił do deponowania odpadów w wyrobiskach), że nie ma możliwośći budowy własnych ujęć wody i , że do skażenia wód podziemnych nie dojdzie.Scedowali więc tą sprawę w/w wydział i dalej przestali się nią interesować.
Radni obecnej kadencji tematem zaopatrzenia miasta w wodę poprzez włane ujęcia wody zajęli się przy okazji omawiania na nadzwyczjnym zebraniu Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska w dniu 8.12.2008r. Przeglądu Ekologicznego dot.oddziaływania na środowisko Spółki z o.o. CTL Maczki-Bór w zwiazku z prowadzoną rekultywacją wyrobisk piaskowych(www.Urząd Miasta Sosnowca prot.komisji nr36/08).


Jednakże dyskusja została zdominowana poprzez problem skażania wód podziemnych, które mogłyby być doskonałym rezerwuarem wody pitnej dla miasta. Radny W.Winiarski przeglądając na zebraniu dostarczony tylko w jednym egzemplarzu w/w Przegląd stwierdził , że wynika z jego ustaleń , że jest wyrażna tendecja wzrostowa zawartości chlorków i siarczanów w odciekach pobranych z podnóża zwałowisk zdeponowanych odpadów- natomiast wnioski końcowe mówią o braku zagrożenia skażeniem , co się wzajemnie wyklucza.


Wyjaśnienia ekspertów ,którzy przeprowadzali przegląd ekologiczny nie przekonały nie tylko radnych ale również mieszkańców oklicznych osiedli, którzy uczestniczyli w tym zebraniu.Co więcej mieszkańcy mówili o nocnych tajemniczych transportach odpadów skierowanych na wyrobisko piaskowe(zródło Wiadomości Zagłębia 16-22.12.2008r.).


Radni postanowili monitorować tak zwaną rekultywację wyrobiska piaskowego Bór Wschód poprzez sprawdzanie danych z monitoringu dostarczanych do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (wniosek przyjęto jednogłośnie).
Teoretycznie istnieje jezcze szansa uratowania od zasypania wyrobiska piaskowego Bór Wschód, które to wyrobisko narusza na 18m zwierciadło GłównegoZbiornika Wód Podziemnych "Biskupi Bór"poprzez jego rzeczywistą rekultywację przy pomocy funduszy unijnych i funduszy winnych tego przestępstwa.


Umożliwiłoby to utworzenie własnychujęć wody i ewentualnie przejęcie oddalonej o 1,5km od wyrobiska Stacji Uzdatniania Wody w Maczkach(gmina Sosnowiec).P.s. Czas pokaże czy konsekwentne działania Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy" zmierzające do respektowania obecnie obowiązującego prawa i obrony interesu publicznego - przyniosą pożądany efekt.Z poważaniem:


Włodzimierz Wieczorek - Prezes Z.S. ZRP,członek Komisji Stałej d/s Konsultacji Społecznych Projektów Gospodarowania Wodami przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Autor: Redakcja | 30/04/2009
Komentarze
#1 | False dnia 19.04.2014 11:55
Odkąd wprowadzony został podział ceny na gotowość dostawy i faktyczny koszt za wodę. Płacić będa także ci co oszczędzaja wode wówczas gdy jej nie pobierają. Sieć wodociągowa rozrasta się po oddalonych osiedlach , a koszty ponosza ci z centrum równo za gotowość dostawy tzn Kosztu Ogólne, remonty obsługe. Im dłuższa sieć tym koszt remontu większy. Pora mysleć o koncentracji zabudowy jak w Czechach czy na zachodzie. Wówczas będzie więcej obszarów zielonych i wody .
#2 | mieszkanka dnia 03.05.2009 11:01
Oprócz ujęć wody należy jeszcze sprawdzić jak to jest z tym zużyciem, bo ostatnio na bezlicznikowców nałożono po 9 metrów sześciennych na osobę,a lokatorzy z wodomierzami nagle mają co niektórzy zużyte po 3 metry w mieszkaniu. Pora też sprawdzić co się dzieje przed licznikami położonymi w niektórych piwnicach i jak wygląda zużycie w mieszkaniach nad nimi położonych ( różne plotki krążą w tej sprawie po mieście).
Liczniki z budynku powinny być w pomieszczeniach zamkniętych i dostępnych tylko administracji, bo tak to ciągle są niedobory i czy mamy czy nie mamy wodomierz to ciagle przy rozliczeniu do wody dopłacamy.
#3 | anonim dnia 01.05.2009 21:01
TAK TO JEST JAK RZĄDZI "SRAWDZONY GOSPODARZ". TAKIE SĄ TEGO EFEKTY. TOTALNY SYF.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney