Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


W niedzielę odbędzie się Referendum

W niedzielę odbędzie się referendum o przejęciu przez Gminę Sosnowiec od właścicieli nieruchomości położonych na jej terenie, obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.7 kwietnia podczas XLII nadzwyczajnej sesji Rada Miejska - z inicjatywy Klubu Radnych PO - podjęła uchwałę w sprawie: przeprowadzenia referendum dotyczącego akceptacji przez mieszkańców odpłatnego przejęcia przez Gminę Sosnowiec niektórych obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) . Referendum odbędzie się 7 czerwca 2009 roku wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego w tych samych budynkach, ale w innych lokalach wyborczych w godz. od 6.00 do 20.00.Treść pytania referendalnego:"Czy jest Pan/Pani za odpłatnym przejęciem przez Gminę Sosnowiec od właścicieli nieruchomości położonych na jej terenie, obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz przepisami odrębnymi"Zgodnie z ustawą o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji, mieszkańców wyrażonej w referendum, przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych. Przejmując ten obowiązek rada gminy ustala opłatę ponoszoną okresowo przez właścicieli nieruchomości. Jest to opłata ryczałtowa uzależniona od kosztów zorganizowanego przez gminę kompleksowego sytemu zbiórki odpadów komunalnych.Aby referendum było ważne, głos musi oddać co najmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sosnowca.Obecnie za wykonanie obowiązków określonych w treści pytania referendalnego odpowiadają właściciele nieruchomości czyli właściciele posesji prywatnych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkańców, instytucje, firmy i gmina na swoich terenach a od momentu przejęcia odpadów od właścicieli nieruchomości odpowiedzialność przechodzi na firmę posiadającą stosowne zezwolenie. W drodze referendum mieszkańcy Sosnowca mogą spowodować, że określone wyżej wymienione obowiązki tych podmiotów zostaną scedowane na gminę w zamian za ponoszenie przez właścicieli nieruchomości opłaty "śmieciowej". W takim przypadku właściciele nieruchomości będą wnosić ustaloną przez Radę Miejską opłatę do gminy, zamiast - jak dotychczas - płacić za wywóz śmieci firmie prywatnej.Gmina w publicznym przetargu wybierze firmę lub firmy, które zajmą się usuwaniem poszczególnych rodzajów odpadów według ustalonych jednolitych zasad, zgodnie z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy. Rada Miejska w Sosnowcu uchwali stawki opłat za usuwanie odpadów. Opłata będzie skalkulowana tak, aby pokryła koszty obsługi sytemu.www.gazetasosnowiec.pl
Autor: Redakcja | 03/06/2009
Komentarze
#1 | dnia 01.01.1970 00:00
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney