Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Leniwi urzędnicy w woj. śląskim tracą miliony

Gminy tracą co roku ogromne sumy z powodu niezapłaconych podatków i opłat lokalnych od: nieruchomości, środków transportu, targowisk, psów itp. Kwoty te są dochodami własnymi gminy, które często stanowią pokaźną ich część (ok. 35 proc.) i mogłyby być przeznaczane na finansowanie lokalnych inwestycji. Ale nie są, bo system ich ściągania nie działa. Nie dawno pisaliśmy o nieściagniętych przez MZZL czynszach w Sosnowcu na kwotę 35 mln zł.

Kontrola NIK-u wykazała, że gminy często nie próbują nawet ustalić adresu dłużnika i w efekcie umarzają wobec niego postępowanie. Jedni płacą podatek, inni - nie i żadna wielka krzywda im się z tego powodu nie dzieje. Na przykład prezydent Dąbrowy Górniczej nie stosował egzekucji z ruchomości dłużnika, bo nie było w urzędzie takich procedur. W ogóle darował opłaty posiadaczom psów, zaprzepaszczając w ten sposób ponad 100 tys. zł.W magistratach nie kontrolują ani zaległości gminnych podatków i opłat, ani nie dbają o ich odzyskanie. A za te stracone pieniądze można by wyremontować kilometry dróg, wiele szkół i sieci wodociągowych. W rezultacie zamiast pęczniejących miejskich budżetów mamy listy dłużników, a zamiast sprawnych mechanizmów kontroli - kolejne obszary korupcyjne - ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. Konkrety? Do kasy gminnej Zabrza nie trafiło na koniec minionego roku prawie 40 mln zł.(...)źródło: Teresa Semik, Polska Dziennik
ZachodniAutor: Redakcja | 12/08/2009
Komentarze
#1 | szl@g dnia 14.08.2009 18:32
4.1 Zasady ustalania stawki czynszowej
Działania podejmowane w zakresie polityki czynszowej zmierzają do utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy na zadowalającym poziomie technicznym i estetycznym.
Obowiązująca stawka czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Sosnowiec została ustalona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 613 z dnia 4 lipca 2005 r. i kształtuje się na poziomie 2,47 zł/m2 powierzchni użytkowej.
Stawka za lokal socjalny, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym i kształtuje się na poziomie 0,84 zł/m2 powierzchni użytkowej.
4.4 Zmiany stawek czynszowych w latach 2007-2011
W latach 2007-2011 ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych zapewniających pokrycie bieżących kosztów eksploatacji oraz niezbędnych do wykonania remontów i modernizacji planuje się coroczne podwyższanie stawek czynszowych za najem lokali mieszkalnych. Roczna podwyżka nie może przekroczyć 10 %. Wyliczenie stawki bazowej oraz średniej stawki czynszowej w poszczególnych latach przy założeniu maksymalnej podwyżki czynszu zawiera załącznik nr 1 / 4.
Zakłada się, iż wzrost stawek czynszowych w mieszkaniowym zasobie gminy spowoduje wzrost pomocy w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych na rzecz najemców zamieszkujących w tym zasobie.

Na dzień 30.04.2007 r. w skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 667 budynków stanowiących:
własność Gminy /301 budynków/,
własność osób fizycznych /99 budynków/,
Wspólnoty Mieszkaniowe /267 budynki/.
Zarząd nad częściami wspólnymi nieruchomości wspólnot mieszkaniowych sprawuje MZBM-TBS Sp. z o.o. /255 wspólnot/, inni zarządcy, w tym zarządcy prywatni /11 wspólnot/ oraz MZZL.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby osiągnięcie takich wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży mieszkań i reklam na nieruchomościach, aby zapewniły one samofinansowanie i nie wymagały dofinansowań z innych źródeł. Jednakże z istniejącym i niestety z roku na rok pogłębiającym się zadłużeniem najemców jest to niemożliwe.
#2 | korupcja dnia 14.08.2009 14:01
Oznacza to że się podzielili częścią nieruchomości wspólnej Wspólnot Mieszkaniowych ????
MZBM TBS Sp. z o.o. Za zarządzanie pobiera sobie wynagrodzenie a MZZL za administrowanie lokalami użytkowymi i garażami sam czerpie 100% pożytki.

Komisja Rewizyjna sama sobie nie poradzi z tym Wielkim Bratem.
#3 | Felek dnia 14.08.2009 13:55
Jak to było możliwe żeby przez tyle lat NIK ,czy RIO nie skontrolowała MZBM ,póżniej spółkę i MZZL
pod względem działalności wobec Wspólnot Mieszkaniowych ??????
MZBM TBS Sp. z o.o.( a wcześniej MZBM Sp.z o.o.)
jest Zarządcą a MZZL zarządza nieruchomością wspólna (lokalami użytkowymi i garażami )

Ciekawe co o tym sądzi np. SKARBNIK MIASTA ????????
#4 | anonim dnia 14.08.2009 08:37
Jestem za!
#5 | anonim dnia 14.08.2009 05:45
Konieczna ,konieczna kontrola !!!!
#6 | ludek dnia 13.08.2009 21:27
MZZL i MZBM TBS Sp. z o.o. r11; są własnością miasta, które od lat nie ma pomysłu na ich działanie w dłużej perspektywie. Niestety ,ale minął już czas na tworzenie silnych miejskich spólek działających w sferze komunalnej, które mogłaby samodzielnie konkurować na rynku ,bo jest niewydolna organizacyjnie i pozbawiona najlepszych pracowników .

MZMB TBS Sp. z o.o. balansuje na krawędzi bankructwa a MZZL Zakład Budżetowy będzie powoli dogorywał, aż w końcu ktoś zadania pytanie, czy nie taniej czasem zlecić zarząd miejskimi budynkami prywatnemu zarządcy?????????

Teraz można co najwyżej przyglądać się niewidzialnej ręce , która je wyeliminuje z rynku .;-)

Szanowni Radni, też niczym nie imponujecie ;-) ,bo ci niewydolni i nieudolni rozgrywają Was, jak chcą. ;-) W rocznym planie pracy ciągle te same kotlety. Nie będziecie więc mogli ujawnić własnych koncepcji i pomysłów.Pozostaną Wam tylko interpelacje i wiara, że tradycyjne przedwyborcze narzekanie na układ Zwycięstwa , Partyzantów i Korczaka razem wziętych wystarczą do zdobycia mandatu.No chyba, że rzeczywiście nie macie nic ciekawego do powiedzenia i stąd to ciche trwanie o "praktykach" klanów w Urzędzie "
#7 | ludek dnia 13.08.2009 21:03
Podpisywane uchwały przez Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych potrzebne byłu MZBM,MZBM SP. zo.o. MZZL. MZBM TBS Sp. z o.o. -NIE PODPISUJCIE ŻADNYCH UCHWAŁ I PROTOKOŁÓW !
Wtedy MZBM TBS Sp. zo.o. I MZZL nie będzie mogła kontynuować swoją dotychczasową działalność rozpoczętą 1995 roku.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Rb-30 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI BYŁY I OBECNY PREZYDENT MIASTA.
Środki pieniężne przeznaczone na utrzymanie nieruchomości wspólnej mają jedno konto bankowe (każda Wspólnota to subkonto MZBM TBS Sp. z o.o.)do którego dostęp ma MZBM TBS Sp. z o.o, ale nie ich właściciele.
#8 | ludek dnia 13.08.2009 20:11
NIK powinien skontrolować MZZL (lokale uzytkowe,garaże) i MZBM TBS Sp. z o.o pod względem działalności wobec Wspólnot Mieszkaniowych, tak jak Komisja Rewizyjna Gminy nie ma w swoim regulaminie zajmować się kontrolą MZBM TBS Sp. z o.o, lecz kontrolą PREZYDENTA. Przypomnę, że Zarząd w osobie Prezesa MZBM TBS Sp.z o.o. został powołany przez Prezydenta I ON ODPOWIADA ZA TEN PODMIOT. Tak więc nikt, ale to naprawdę NIKT, nie kontroluje działalności MZBM TBS Sp. z o.o. , jako Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych, bo władny do tego jest PREZYDENT, a nikomu nie jest wiadome (tym bardziej - wspólnotom), ŻE TO CZYNI!!!
*****************
Gmina przekształcając MZBM w spółkę prawa handlowego wie, że nie będzie sporządzać sprawozdania Rb-30 kontrolowanego przez Rejonowe Izby Obrachunkowe (RIO). Ponadto, w nowo powstałej spółce prawa handlowego kodowane sprawozdanie r Rb- 30r1; Ministerstwa Finansów zastąpi sprawozdanie finansowe spółki, za którego BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY WYŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU POWSTAŁEJ SPÓŁKI.

W roku 2007 Gazeta Prawna nr. 197/2007 podała, że 3,1% uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego naruszyło prawo, a kontrola w jednostkach wykazała ponad 16,5 tysięcy naruszeń. Najwięcej problemów było z księgowością i sprawozdawczością budżetową, a także z realizacją dochodów i przychodów jednostek. Tych przypadków RIO stwierdziło 3,2 tysiące. Wspomnieć należy, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Rb-30 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI BYŁY I OBECNY WÓJT, BURMISTRZ I PREZYDENT MIASTA.
******
#9 | zyga dnia 13.08.2009 13:58
To jest konieczne a po NIK-u -RIO !!!!
#10 | Marian dnia 13.08.2009 13:52
W Sosnowcu też przydałaby się kontrola NIK-u w MZZL-u i MZBM TBS Sp. z o.o!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney