Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Czeladź bez problemu mogła przejąć szkoły

Na spotkaniu z Zarządem Powiatu Będzińskiego w dniu 18 sierpnia 2009r., Burmistrz Czeladzi Marek Mrozowski odrzucił podpisane przez Starostę Będzińskiego porozumienie w sprawie przejęcia przez Czeladź szkół średnich. Komplet porozumień w tej sprawie, podpisanych przez Starostę Będzińskiego został przesłany Burmistrzowi już 17 lipca 2009r.Odrzucone przez Burmistrza porozumienie zawierało przekazanie miastu Czeladź wszystkich kompetencji Zarządu Powiatu w tej sprawie, zgodnie z treścią podjętych przez Radę Powiatu Będzińskiego i Radę Miejską w Czeladzi uchwał. Burmistrz zażądał jednak dodatkowo przekazania przez Starostę kompetencji Rady Powiatu Będzińskiego w tym zakresie, co w zgodnej opinii obsługujących powiat prawników jest prawnie niedopuszczalne.
Wartym odnotowania jest fakt, że władze Czeladzi już 6 sierpnia 2009 roku, a więc na kilkanaście dni przed spotkaniem z Zarządem Powiatu poinformowały Starostę Będzińskiego, iż nie mogą podpisać porozumienia i nie przejmują przedmiotowych placówek.
Starostwo Powiatowe w Będzinie dysponuje dwoma opiniami prawnymi (z 23.06.2009r. i 15.07.2009r.), które jednoznacznie potwierdzają, że Zarząd Powiatu nie może przekazać Czeladzi kompetencji Rady Powiatu Będzińskiego. Opinie załączone zostały do podpisanego przez Starostę porozumienia, które zostało przesłane Burmistrzowi 17 lipca 2009r.
Jak podkreśla Wicestarosta Mariusz Kozłowski, który spotkał się w tej sprawie z dziennikarzami, Burmistrz Mrozowski nigdy nie przedłożył pisemnej opinii prawnej stwierdzającej, że Zarząd Powiatu może przekazać Miastu Czeladź kompetencje Rady Powiatu Będzińskiego, a porozumienie podpisane przez Starostę leży do dzisiaj na biurku Burmistrza. Wyjaśnił raz jeszcze, że Zarząd dysponuje pisemną opinią prawną jednoznacznie stwierdzającą, iż Zarząd nie może przekazywać nie swoich kompetencji. – Gdyby Burmistrz naprawdę chciał przejąć te szkoły, mógł to zrobić na podstawie podpisanego przez powiat porozumienia - podkreślił Wicestarosta.
W trakcie zorganizowanej wczoraj w czeladzkim Urzędzie konferencji głos zabrał także Radny Powiatu Jerzy Matyja. Zdziwienia tym wystąpieniem nie kryje Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Emil Bystrowski. Przewodniczący Rady, popierając stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie czeladzkich szkół poinformował, iż Radny Matyja nie miał upoważnienia do wypowiadania się w imieniu całej Rady Powiatu i przedstawiając swoją, błędną interpretację, mógł zabierać głos wyłącznie we własnym imieniu.(...)źródło: www.powiat.bedzin.pl
Autor: Piotr Dudała | 20/08/2009
Komentarze
#1 | staszek dnia 22.08.2009 17:46
czyli Burmistrz Mrozowski wprowadził Staroście
,,TRZY KONIE TROJAŃSKIE "
#2 | do anonima dnia 22.08.2009 17:22
No właśnie, wszystko jasne! Jak ci wymienieni wyżej państwo mają być wsparciem dla starosty i nie głosować tak, jak im każe Mrozowski, skoro ciągną kasę z instytucji zarządzanych przez Mrozowskiego? Sprzedajczykowie!
#3 | anonim dnia 21.08.2009 20:30
No to wszystko jasne!!
#4 | anonim dnia 21.08.2009 20:09
Po stronie Burmistrza Mrozowskiego za stołem zasiedli również RADNI POWIATU BĘDZIŃSKIEGO:

1. Anna Hetmańczyk - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Czeladzi,

2. Krzysztof Malczewski - Dyrektor Zakłądu Budynków Komunalnych w Czeladzi,

3. Jerzy Matyja - członek władz (Rady Nadzorczej) Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

/funkcje za stroną internetową UM Czeladź/
#5 | ludek dnia 21.08.2009 19:14
Oczywiście,że zarząd nie może przekazywać nie swoich kompetencji bo to są kompetencje rady powiatu - organu uchwałodawczego,stanowiącego i kontrolnego podobnie ,jak rada gminy lub rada miasta .
Czy burmistrzowi i radnym coś nie pomieszało się ?????
Rozumiem ,że próbowali przenieść CZĘŚĆ POWIATU DO CZELADZI . ;-)))
#6 | jak to jest z tymi radnymi dnia 21.08.2009 16:38
Mała analogia ,a wręcz KOLIZJA !!
#7 | @jak to jest z tymi radnymi dnia 21.08.2009 16:27
Tutaj sprawa jest jasna, bo oni są radnymi powiatowymi, a swoje funkcje sprawują w ramach innej jednostki samorządowej. I faktycznie nie chodzi tutaj o jakieś działania sprzeczne z prawem. Raczej wyczuwalną jakąś niezręczność sytuacji... Bo gdyby na spotkaniu tym stawili się radni niezależnie od miejsca zamieszkania czy pracy, to by wyglądało po prostu poważniej.
#8 | jak to jest z tymi radnymi?? dnia 21.08.2009 16:14
Zakazy zatrudniania w urzędzie lub jednostce organizacyjnej
1. Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy:
a) w urzędzie będącym aparatem pomocniczym zarządu (urzędzie gminy, starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim) w jednostce samorządu terytorialnego, w której radny uzyskał mandat - art. 24a ust. 1 u.g., art. 23 ust. 1 u.p., art. 25 ust. 1 u.w.
Wyjątek od tej zasady stanowi możliwość nawiązania z radnym stosunku pracy na podstawie wyboru. Przepis ten dotyczy tylko członków zarządu jednostki samorządu terytorialnego - art. 24a ust. 3 u.g., art. 23 ust. 3 u.p. i art. 25 ust. 1 u.w.
Cool na stanowisku kierownika (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) jednostki organizacyjnej, bez względu na rodzaj umowy lub innych aktów, na podstawie których nawiązany został z radnym stosunek pracy art. 24a ust .2 u.g., 23 ust. 2 u.p. i art. 25 ust. 2 u.w.
Ustawodawca przewidział sankcje za naruszenie powyższych zasad. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy w urzędzie lub na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu - art. 24a ust. 4 u.g, art. 23 ust. 4 u.p i art. 25 ust. 3 u.w.
2. Osoba wybrana na radnego nie może:
a) wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie będącym aparatem pomocniczym zarządu (urzędzie gminy, starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim) w jednostce samorządu terytorialnego, w której uzyskała mandat radnego,
Cool pełnić funkcji kierownika jednostki organizacyjnej (gminy, powiatu, województwa) - art. 24b ust. 1 u.g., 24 ust. 1 u.p. i 26 ust. 1 u.w.
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego (gminy, powiatu, województwa) osoba znajdująca się w powyżej określonej sytuacji zawodowej obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. W powiecie i województwie wniosek taki musi być złożony przed złożeniem ślubowania przez radnego - art. 24b ust. 1 u.g., art. 24 ust. 1 u.p i art. 26 ust. 1 u.w..
Bieg tego terminu dla radnych powiatu i województwa pierwszej kadencji rozpoczął się z dniem 1 stycznia 1999 r. - art. 4 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631).
Niezłożenie przez osobę wybraną na radnego (gminy, powiatu, województwa) wniosku o urlop bezpłatny jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu art. 24b ust. 5 u.g., art. 24 ust. 5 u.p. i art. 26 ust, 5 u.w.
#9 | anonim dnia 21.08.2009 14:46
uahahahahahahahahaha!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney