Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Jest już odpowiedź w sprawie sosnowieckiej cerkwi

Cerkiew Prawosławna pw. śww. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 39

W dniu wczorajszym w Sejmie RP została ogłoszona odpowiedź na Interpelację nr 13501 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w ramach Programu "Dziedzictwo kulturowe" dla cerkwi prawosławnej p.w. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu, którą na ręcę Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skierował Poseł Jarosław Pięta wraz z grupą zagłębiowskich parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej RP. Odpowiedź przygotował Tomasz Merta - podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkrótce ją poznamy. Poniżej przypominamy treść samej interpelacji.INTERPELACJAW sprawie: udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe” dla Cerkwi Prawosławnej p.w. Śww. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu.
Szanowny Panie Ministrze!Sosnowiecka cerkiew p.w. Śww. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii jest jedyną zachowaną budowlą tego typu w całej aglomeracji śląskiej. Wpisana do rejestru zabytków, jest wizytówką regionu śląsko-dąbrowskiego. 27 listopada 2009 r. proboszcz parafii, ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski złożył w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych cerkwi w ramach Priorytetu 1: Ochrona zabytków, Programu „Dziedzictwo Kulturowe”. Zakres planowanych na 2010 r. prac konserwatorskich elewacji obejmuje mechaniczne czyszczenie elewacji, uzupełnienie spoinowania oraz ubytków, hydrofobizację, scalenie kolorystyczne wystroju, malowanie oraz renowację drzwi wejścia bocznego wraz z witrażowym naświetleniem. Prace te są konieczne do wykonania ze względu na odpadające elementy wystroju oraz postępującą korozję wątku ceglanego. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to 189 055,84 zł brutto; wnioskowana wysokość dofinansowania ze środków Ministra Kultury wynosi 90 000,00 zł brutto. Pozostałe koszty poniosą wnioskodawca oraz Urząd Miasta Sosnowiec.W ślad za przedmiotowym wnioskiem, w uznaniu wkładu cerkwi w historię i kulturę regionu śląsko-dąbrowskiego oraz jej unikatowego charakteru, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie cerkwi w Sosnowcu w Programie „Dziedzictwo Kulturowe” i dofinansowanie jej restauracji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Wzniesiona w latach 1887-1888 cerkiew p.w. Wiary, Nadziei, Luby i Matki ich Zofii w Sosnowcu jest także jedyną świątynią prawosławną na terenie Zagłębia. Jej wezwanie nawiązuje do męczeńskiej śmierci trzech sióstr za czasów panowania cesarza Hadriana w II w. n.e. O powstaniu świątyni zadecydował wypadek kolejowy, w którym zginęły dzieci Włodzimierza Diebila, dyrektora Komory Celnej. Po tej tragedii zainicjował on budowę pierwszej w mieście cerkwi dla osiedlających się tu rodzin rosyjskich urzędników i pracowników kolei. Teren przy ulicy Cerkiewnej (obecnie Kilińskiego) ofiarowała Kolej Warszawsko-Wiedeńska. Główni darczyńcy, niemieccy przemysłowcy Schőn i Dietel, wyłożyli zawrotną wówczas sumę 40 tys. rubli. Dodatkowe pieniądze przeznaczyli na wykonanie wspaniałego dębowego ikonostasu i ośmiu dzwonów. Gdy Polska odzyskała niepodległość, cerkiew "kolejowa" (nazywana tak przez Rosjan) zaczęła podlegać Ministerstwu Komunikacji, które w 1923 r., na znak protestu przeciwko rosyjskiej władzy, świątynię zamknęło. Przez 17 lat prawosławnym nie udało się odzyskać budynku, dopiero w 1940 r. Niemcy przekazali go sosnowieckim duchownym. Wojnę przetrwał w stanie nienaruszonym, a obecnie podlega diecezji łódzko-poznańskiej.Cerkiew wzniesiono w stylu neobizantyjskim, na planie równoramiennego krzyża, z kamienia i czerwonej cegły. Centralną część zwieńczono okrągłym hełmem. Charakterystycznym elementem jest czteropiętrowa dzwonnica nad wejściem. Najcięższy spośród ośmiu dzwonów waży tonę. Dwa lata po ukończeniu prac straż graniczna z Częstochowy podarowała cerkwi wspaniałą ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, ale prawdziwą perłą jest wykonana w moskiewskiej pracowni mistrza Głazunowa ikona z wizerunkami patronek świątyni - to jeden z najpiękniejszych obrazów cerkiewnych w kraju. Zgodnie z tradycją prawosławnej sztuki sakralnej, męczennice przedstawiono w czerwonych szatach z krzyżami w dłoniach.Cerkiew w Sosnowcu ze względu na unikatowy charakter budzi duże zainteresowanie mieszkańców województwa śląskiego. Jest udostępniana zwiedzającym, indywidualnym osobom oraz zorganizowanym grupom. Ponadto w ramach edukacji częstymi gośćmi są uczniowie sosnowieckich szkół i okolicznych miast. Odbywają się również otwarte koncerty muzyki cerkiewnej.W związku z powyższym, chcielibyśmy spytać, kiedy zapadnie decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe” i kiedy wnioskodawcy mogą liczyć na przekazanie funduszy? Równocześnie raz jeszcze zwracamy się z prośbą o przyznanie wnioskowanego dofinansowania Parafii Prawosławnej p.w. Śww. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu.Z poważaniem,Jarosław PiętaAutor: Redakcja | 21/01/2010
Komentarze
#1 | @pamiętający dnia 23.01.2010 15:36
i dobrze, a w tym złego? nie szkoda wam już Armii Ludowej
#2 | pamiętający dnia 23.01.2010 14:14
A tak nie wiele brakowało aby Cerkiew mieściła się przy ulicy bp Adama.
#3 | ludek dnia 22.01.2010 18:19
No cóż ! Sądzę ,że odpowiedż będzie pozytywna.
Piękny obiekt wymagający natychmiastowego remontu.
Pozdrawiam Proboszcza r11; ks. Mitrata płk Sergiusza Dziewiatowskiego.
#4 | starozakonny dnia 22.01.2010 12:40
czekamy na komentarz ludka. On wie wszystko i na każdy temat.
#5 | anonim dnia 22.01.2010 12:36
By żyło się lepiej...ale komu i po co to ?
#6 | anonim dnia 22.01.2010 11:39
dwie sosenki????
#7 | sosenka dnia 22.01.2010 11:22
moze jednak są, skoro Prezydentem jest Górski?
#8 | Sprawdzony Gospodarz dnia 22.01.2010 10:58
nareszcie coś sie dzieje w Sosnowcu
#9 | Milo dnia 22.01.2010 10:44
Chciałbym byś się mocno zdziwiła Sosenko
#10 | sosenka dnia 22.01.2010 10:38
Pięta może pisać co chce i tak prezydentem nie zostanie. Ludzie w Sosnowcu nie są głupi.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney