Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Budżet na TAK!

- To nie jest mój budżet, to jest nasz budżet - mówił prezydent Sosnowca Kazimierz Górski na chwilę przed głosowaniem w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2010 rok. Zaraz potem radni poparli autopoprawkę i dali budżetowi „zielone światło".

Wprowadzone po konsultacjach ze wszystkimi klubami radnych korekty przedstawił skarbnik miasta Janusz Kaczor. Znalazły się wśród nich m.in. dodatkowe środki na ścieżki rowerowe, remont sanitariatów i wymianę okien w szkołach oraz fundusze dla miejskich placówek kulturalnych. Sceptyczny wobec nowej wersji budżetu był jedynie radny Krzysztof Haładus. - To nie jest autopoprawka tylko autousterka! - przekonywał członek klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jego koledzy, mający w tej kwestii dowolność, wstrzymali się od głosu.Dystans wykazywali także przedstawiciele sosnowieckiej Platformy Obywatelskiej. - Ten budżet jest zły, ponieważ sytuacja finansowa naszego miasta jest zła. Powinniśmy skupić się na szukaniu dodatkowych źródeł dochodów, aby nie postawić naszych następców w sytuacji, w której przez kolejne cztery lata będą się starali naprawiać miejskie finanse - przekonywał Tomasz Jamrozy. Niemniej jednak, ponieważ część postulatów PO została w poprawce uwzględniona, zapowiedział w imieniu klubu, że jego członkowie wstrzymają się od głosowania.To przy poparciu radnych niezależnych, całego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ponadpartyjnej Inicjatywy Rozwoju Sosnowca wystarczyło, aby budżet w tej formie zyskał aprobatę większości Rady Miejskiej.(AK), www.e-sosnowiec.pl
Autor: Redakcja | 21/01/2010
Komentarze
#1 | ludek dnia 23.01.2010 23:10
Z czego wynika ,że uchwały Rady zapadają ZWYKŁĄ wiekszościa głosów ???Przyznaje jestem w szoku !!
Okazuje się ,że Rada może UCHWALIĆ ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD - BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW USTAWOWEGO SKŁADU Rady, a uchwałę budżetową ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIA GŁOSÓW ??? Nie udzielenie lub udzielenie absolutorium r11; bezwzgledna liczba głosów./Zgodnie z orzeczeniem NSA z 12.07.2002 r. (ISA/Lu 525/02; patrz: rWspólnotar1; nr 7 z 2003 r., s.55), dla wyniku głosowania uchwały absolutoryjnej nie jest ważna treść wniosku poddanego pod głosowanie, lecz to, za jakim rozwiązaniem opowie się bezwzględna większość ustawowego składu rady. Zdaniem NSA, zawarte w art. 28a ust. 2 u.s.gm. stwierdzenie rw sprawie absolutoriumr1; wskazuje, iż bezwzględna większość ustawowego składu rady jest wymagana tak dla podjęcia uchwały w sprawie absolutorium, jak i nieudzielenia absolutorium./
Co to oznacza ? Ten sposób rozumienia pojęcia "bezwzględna większość głosów" tym różni się od "większości względnej", iż GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ DOLICZA SIĘ DO WNIOSKÓW PRZECIWNYCH.
Podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest budżet.
Ustawa o samorządzie terytorialnym Art. 14. (7) Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, CHYBA ŻE USTAWA STANOWI INACZEJ.
r30;............
Statut Miasta Sosnowiec § 13. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
4) uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
r30;....
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 673/LI/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2009 roku
Załącznik nr 9 do Statutu Miasta Sosnowca Regulamin Rady Miejskiej w Sosnowcu.
§ 11.1W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący przerywa obrady Rady i jeżeli nie można przywrócić quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.
2.Fakt przerwania obrad Rady oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady Rady odnotowuje się w protokole.
§ 14 .2 Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad Rady może wystąpić każdy radny oraz Prezydent lub jego zastępca.
3.Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 r11; 2 Rada może UCHWALIĆ ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD Rady BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW USTAWOWEGO SKŁADU Rady.
§ 19 1.Podczas obrad Rady przyjęty porządek może być zmieniony na wniosek Prezydenta lub radnego o ile zostanie przyjęty przez Radę W GŁOSOWANIU BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW USTAWOWEGO SKŁADU RADY
§ 26.1Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
6. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby "za", "przeciw i "wstrzymuje się"
§ 29 Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym, CHYBA, ŻE INNY TRYB PRZEWIDUJĄ PRZEPISY USTAWY. 
Ani ustawa o finansach publicznych, ani ustawy ustrojowe nie regulują kwestii trybu, w jakim Rada uchwala budżet. Ustalenie szczegółów procedury budżetowej należy więc do samej Rady
#2 | @Karol Winiarski dnia 23.01.2010 22:13
Bardzo uważnie poczytałem Pańską diagnozę.
Czy mogę być spokojny że jak wygracie wybory i zmieni się miejska władza to będzie lepiej i opisana sytuacja się nie powtórzy ?
Nie wiem jak rozumieć Pańską wrózbę nieuniknionej katastrofy finansowej za rok czy dwa - przecież wtedy Wy będziecie już przy władzy. Opłaca się Wam walczyć o plajtujące miasto ? Daj nam Pan choć odrobinę nadzieji...
#3 | ludek dnia 23.01.2010 20:24
Przepraszam Panie Radny ,ale jak odnotowano Pański głos w protokole sesji ??
Znam takie procedury prawne;
1.Zwykła większość głosów oznacza, że przyjęty zostanie wniosek który uzyskał większą liczbę głosów "za" od "przeciw".
2.Głosów WSTRZYMUJĄCYCH nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
4.,,Nie wzięcie w udziałur1; ,czyli co ? to inaczej ,,NIEME r głosowanie ?
#4 | ludek dnia 23.01.2010 16:02
Nie rozumiem polityki PO .
#5 | Karol Winiarski dnia 23.01.2010 15:30
Wstrzymanie się od głosowania lub nie wzięcie w nim udziału (w przypadku kiedy decyduje zwykła większość głosów, a kworum jest zapewnione) nie rodzi różnicy. Osobiście uważałem, że powinniśmy głosować przeciw, ale decyzja moich klubowych kolegów była inna. Rozumiem ich rację, choć się z nimi nie zgadzam. Ale członkostwo w klubie rodzi pewne konsekwencje. Dlatego zdecydowałem się na takie działanie, które nie łamie moim zdaniem klubowej dyscypliny, ale też pokazuje, że mam w tej sprawie odmienne zdanie.
Manipulacja dokonana przez Prezydenta do spółki ze Skarbnikiem w prognozie finansowej polega na:
1. Uznaniu, że wydatki bieżące w najbliższych latach praktycznie nie będą wzrastały, a w roku 2011 nawet spadną w stosunku do roku obecnego. Jest to zupełnie nierealne. W ostatnich latach rosły one o co najmniej kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt milionów zł. rocznie. Żeby ograniczyć ich dalszy wzrost należałoby przeprowadzić poważne zmiany skutkujące oszczędnościami zwłaszcza w oświacie i pomocy społecznej, a Prezydent Górski już zapowiedział, że przed wyborami żadnych zmian nie będzie.
2. Wliczaniu do dochodów miasta planowanych środków zewnętrznych. Dzięki temu dochody są wyższe, a tym samym procentowa wartość zadłużenia liczona w stosunku do tychże dochodów niższa. Nigdy do tej pory (nawety w listopadowej wersji budżetu) zadłużenie nie było liczone w taki sposób. Co więcej w tegorocznym budżecie w dochodach ogółem wliczono tylko te środki zewnętrzne, które wynikają z zawartych umów i zrealizowanych robót. Planowane do pozyskania nie są ujęte. Ale budżet sprawdza RIO, a prognozę zadłużenia już nie.
3. Tegoroczne środki unijne, na które dopiero złożyliśmy wnioski zostały ujęte jako wolne środki (tzw. nadwyżka budżetowa) w roku 2011. Nadwyżka ładnie wygląda i dobrze się kojarzy. Sprawia wrażenie, że miasto ma dobrą sytuację finansową. Tylko po co planujemy emisję obligacji na 75 mln zł od których od razu trzeba płacić wysokie odsetki, jeżeli pod koniec roku ma pozostać w kasie miasta prawie 60 mln zł. niewykorzystanych środków? Tylko, że takich środków nie będzie, chyba że podobnie jak w roku 2009 Skarbnik "pomyli" się w swoich wyliczeniach o ponad 30 milionów złotych i wyemitujemy zbyt dużą ilość obligacji w stosunku do rzeczywistych potrzeb.
Autopoprawka Prezydenta jest wyłącznie trickiem propagandowym. Jedyną rzeczsywiście zdjętą inwestycją jest od dawna zapowiadane i obiecywane rondo na skrzyżowaniu Piłsudskiego, Grabowej i Kierocińskiej. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia jedynie z przesuwaniem w czasie i wydłużaniem okresu realizowanych zadań albo z zawieszaniem ich realizacji. Tak jest np. w przypadku budynku MUZY i przedłużania linii nr 15 do Zagórza. Te pozycje pozostały w budżecie tegorocznym (będzie okazja do chwalenia się w czasie kampanii wyborczej), a zniknęły jedynie z programu inwestycyjnego. Jeżeli jednak pojawi się dofinansowanie zewnetrzne od razu zostaną przywrócone, a to oznacza, że będziemy musieli znaleźć kolejne 60 milionów zł. środków własnych. Oczywiście z kredytów lub obligacji, co dobija nasz budżet. Ale jak w takiej sytuacji rezygnować z inwestycji, na które dostajemy zewnętrzne dofinansowanie? Obecna ekipa nie jest do tego zdolna nawet jeżeli decyzji w sprawie dofinansowania jeszcze nie ma.
Reasumując. Zmiany wprowadzone do projektu budżetu przesuwają katasrofę finansową jedynie o rok lub dwa. Jeżeli w ciągu najbliższych dwóch lat nie zostaną przeprowadzone radykalne zmiany, zwłaszcza jeżeli chodzi o wydatki bieżace, pod koniec następnej kadencji czeka nas budżetowy krach. Prezydent Górski psychologicznie nie jest w stanie takich zmian przeprowadzić. Wszystko więc zależy od wyniku tegorocznych wyborów prezydenckich w Sosnowcu.
#6 | haha dnia 23.01.2010 14:39
Głosowanie jest nieważne bo Ludek nie wyraził zgody Smile
#7 | PAPA LAND, czyli cyrk Sosnowiec dnia 23.01.2010 08:25
"- Dzięki Bogu, że prezydent zdjął tylko 300 tys. zł z budowy placu Papieskiego i w ten sposób uda się dokończyć budowę placu - powiedział Aleksander Kalański. Według radnego niezrzeszonego plac Papieski to najważniejsza inwestycja Sosnowca".
Ten tekst mnie rozwalił SmileSmileSmile
Czerwony prezydent buduje PAPA LAND który da setki miejsc pracy i ściągnie tysiące turystów.
W związku z tym że Sosnowcem rządzi czerwono-czarna koalicja proponuję w tym miejscu postawić wspólny pomnik JP2 i Edwarda Gierka, co zwolennicy tego ostatniego zapewne z entuzjazmem przyjmą. I wszyscy będą szczęśliwi !
#8 | Mietek dnia 22.01.2010 22:50
zwróciliscie na ilość w naszej radzie radnych rencistów i emerytów? powinni załozyć ponadpartyjny klub !
#9 | ludek dnia 22.01.2010 22:25
Radny Winiarski nie głosował.( nie brał udziału w głosowaniu)
Czy głosowanie jest wzzne ???
#10 | wwwinyl dnia 22.01.2010 22:09
Haładus przeciw
PO i PIS wstrzymali się
SLD, PIRS i niezależni za
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney