Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Poznań: konferencja o polityce wobec Kościołów za Gierka

O polityce władz PRL wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w okresie rządów Edwarda Gierka dyskutowali pod koniec ub. roku w Poznaniu uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej, którą zorganizował miejscowy Instytut Pamięci Narodowej. „Był to bardzo dziwny stan pokoju i wojny zarazem. Pierwszy dotyczył stanu deklaracji, a drugi codzienności.Z jednej strony komuniści podnosili głośno normalizację w stosunkach państwo – Kościół, a z drugiej strony ściśle tajnie prowadzili brutalne, antykościelne akcje” – charakteryzował politykę ówczesnych władz prof. Ryszard Gryz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Za przejaw walki z Kościołem wymienił powołanie w 1976 roku w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Specjalnej Grupy „D”, której funkcjonariusze – jak wskazał – „odpowiadali za pobicia osób należących do «aktywu klerykalnego», duchownych i podpalanie kościołów”.Zdaniem prof. Gryza, ekipie Gierka „generalnie chodziło o to, żeby zahamować dynamikę rozwoju Kościoła”, a „władze były gotowe do pójścia na ustępstwa, które można ocenić jedynie jako gesty, a nie ulgę na rzecz Kościoła”.Przysłuchujący się części konferencji metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki w krótkim wystąpieniu zaznaczył, iż „okres tego dziesięciolecia był wybitny i w pewnym sensie niepowtarzalny ze względu na wybór Ojca Świętego Jana Pawła II”.Dyrektor poznańskiego oddziału IPN, dr Rafał Reczek mówił z kolei o działaniach władz w związku z pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w 1979 roku – zwłaszcza przed planowanym spotkaniem Ojca Świętego z młodzieżą w Gnieźnie.„Założenia laickiego modelu wychowania młodego pokolenia, które próbowała realizować władza komunistyczna w Polsce ludowej na końcu lat siedemdziesiątych zderzyło się z działaniami opozycyjnymi młodego pokolenia” – tłumaczył mówca ówczesne obawy władz.Szef poznańskiego IPN-u zaznaczył, że przed papieską pielgrzymką Służba Bezpieczeństwa „prowadziła działania operacyjne mające na celu wyeliminowanie przez władze kościelne prób zwiększania liczby młodzieży, którzy mieli uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym”.„Służba Bezpieczeństwa pozyskiwała informacje dotyczące przygotowań do spotkania z Papieżem młodzieży akademickiej, uczniów szkół średnich oraz młodych ludzi działających w grupach uznawanych przez władze za antysocjalistyczne” – wskazał Reczek.Uczestniczący w konferencji biskup Marek Jędraszewski w swoim wystąpieniu przypomniał mało znany fakt związany z mianowaniem następcy zmarłego w 1977 roku więzionego w latach stalinowskich metropolity poznańskiego, arcybiskupa Antoniego Baraniaka.Hierarcha mówił, że władze PRL nie chciały dopuścić, by urząd ten objął ówczesny ordynariusz diecezji szczecińsko-kamieńskiej, bp Jerzy Stroba – którego ostatecznie papież Jan Paweł I mianował metropolitą w Poznaniu w dniu 21 września 1978 roku.Bp Jędraszewski zwrócił uwagę, że władze już wcześniej torpedowały kandydaturę ordynariusza szczecińsko-kamieńskiego na wakującą stolicę biskupią we Wrocławiu po śmierci w 1974 roku kardynała Bolesława Kominka.„Sugerowano, że nominacją Stroby na Wrocław jest zainteresowany Episkopat Republiki Federalnej Niemiec. Była to próba pokazania, że wróg Polski chce, żeby jego przyjaciel został arcybiskupem we Wrocławiu” – mówił pomocniczy biskup archidiecezji poznańskiej.Bp Jędraszewski dodał, że także w wypadku nominacji na arcybiskupstwo w Poznaniu „chodziło znów o ukazanie biskupa Stroby jako wielkiego przyjaciela Niemców, by zdyskredytować go wobec polskich biskupów, którzy patrzyli niechętnie na zbliżenie polsko-niemieckie”.Ks. prof. Bernard Kołodziej z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej – zgromadzenia, którego celem jest praca duszpasterska wśród polskich emigrantów – przyznał, iż władzom udawało się skłócić polskich księży wyjeżdżających na misje za granicę z Polonią.Duchowny zaznaczył, że po dojściu do władzy w grudniu 1970 roku Edwarda Gierka „wyraźnie można było odczuć, że zmienia się nastawienie – dotychczas wrogie – do spraw emigracji polskiej, a w tym i do duszpasterstwa polonijnego”.Zastrzegł zarazem, iż „przez większą łatwość wyjazdów zagranicznych, zwiększyła się też działalność odpowiednich służb poza granicami kraju” i „często wykorzystywane to było do skłócenia środowisk polonijnych pomiędzy sobą oraz poróżnienia ich ze swoim duszpasterzem”.„Tradycyjne środowiska emigracyjne również bacznie przyglądały się nowym duszpasterzom polonijnym przybyłym z kraju. Były nawet posądzenia o współpracę z krajowym reżimem” – ubolewał ks. prof. Kołodziej.Podczas konferencji omówiono też początki ruchu oazowego w archidiecezji poznańskiej, konflikt wokół składania przysięgi na wierność PRL przez nowo mianowanych proboszczów, a także reakcję władz na konflikt w Kotłowie, gdzie na przełomie lat 60. i 70. ub. wieku większość wiernych wraz z księdzem odeszła z Kościoła rzymskokatolickiego do polskokatolickiego.Zorganizowana przez poznański oddział IPN konferencja odbyła się 19 listopada 2009r. przy współpracy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Historii UAM. To już trzecia tego typu konferencja. Poprzednie dwie dotyczyły lat 1956-1956 oraz 1956-1970.źródło: www.ekai.pl
Autor: Piotr Dudała | 12/02/2010
Komentarze
#1 | ludek dnia 14.02.2010 21:20
Dobrze ,że się mieszczę w tym przedziale wiekowym.
#2 | @Gratulująca dnia 14.02.2010 11:05
wyborca, wiek 18 - 35 lat, wykształcenie średnie i wyższe! chodzi o osoby, które nie znają "dobrodziejstw" komuny z autopsji!
#3 | Gratulująca dnia 14.02.2010 04:15
A jaki jest docelowy adresat tej informacji. Chyba Redakcja nie puszcza tej informacji w powietrze... To jest przypomnienie dla absolwentów szkoł zawodowych czy dla tych co ukończyli tylko podstawówki? A może to dla typowych członków sosnowieckej platformy ale... to fatalna ich ocena. A może to tylko rodzaj onanizmu psychicznego aby istnieć, mieć wroga?
Nieźle byłoby taką konferencje zorganizować w Sosnowcu - do dzieła Panie Dudała!!!
#4 | anonim dnia 14.02.2010 02:07
Co nowego w relacjach państwo-Kościół przyniosły tamte czasy?

- Z jednej strony epoka Gierka charakteryzowała się odejściem od najbardziej brutalnych form walki z Kościołem, które miały miejsce w latach 60. - konflikt z Kościołem stanowił przecież jeden z głównych kierunków polityki Gomułki. Teraz nie było już frontalnych starć, a pewne otwarcie się na Kościół stało się jednym z elementów liberalizacji. Można było np. uzyskać zgodę na budowę kościoła, dostać koncesję na czasopismo - jak w przypadku miesięcznika r0;W drodzer1;. Atmosfera spokoju społecznego, stabilizacji, a także przejęcie przez władzę haseł narodowych legitymizowały ją w oczach społeczeństwa. To wszystko skłaniało wielu duchownych do podejmowania współpracy z aparatem państwowym.

Z drugiej strony - paradoksalnie - był to czas nasilenia działań operacyjnych służb specjalnych przeciw Kościołowi i innym środowiskom niezależnym. To na początku lat 70. powstają tzw. Komórki r0;Dr1; - dezintegracyjne. Najbardziej znana jest właśnie ta zajmująca się Kościołem. Śmierć Stanisława Pyjasa, tak jak później śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, była zwieńczeniem pracy zaczętej właśnie na początku epoki Gierka. Zabójcy ks. Jerzego pracowali w komórce r0;Dr1; IV Departamentu MSW. SB kładła nacisk na dezinformację i dezintegrację, które sprowadzały się do działań propagandowo-manipulacyjnych, kolportowania fałszywek, plotek, ale też do działań brutalnych, wręcz zbrodniczych.
#5 | Tak mówią fakty! dnia 14.02.2010 02:00
Gierek ma na rękach krew polskich księży i spalone kościoły!
#6 | anonim dnia 13.02.2010 17:48
gierka pozorów
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney