Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Młodzieżowa Akcja Obywatelska: zapraszamy do Akcji!

27 maja mija 20 lat od pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce. Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej zaprasza uczniów ze wszystkich gmin w Polsce do udziału w Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”. 


Jakie znaczenie ma powstanie samorządów terytorialnych? Co zmieniło się w naszej miejscowości przez ostatnie 20 lat? Młodzi ludzie będą stawiać te pytania sąsiadom, przygotowując prezentacje o lokalnych sukcesach ostatnich 20 lat.


 


Wszyscy świetnie wiemy, co wokół nas działa źle. Media wciąż informują o korupcji, protekcji, ciągłych kłótniach i rozgrywkach politycznych czy brakach w budżecie. Demokratyczne instrumenty kontroli obywatelskiej są bardzo ważne, ale czy dostrzegamy pełen obrazu ogromu zmian, jakie przyniosło w skali całej Polski powstanie lokalnych samorządów? Aby docenić te zmiany, trzeba wrócić do czasów PRL i porównać nasze dziś z tamtą epoką. Rozmowa ze starszymi mieszkańcami ma uświadomić młodzieży, że wówczas władza była dużo bardziej wroga obywatelom, scentralizowana, a miastem rządziły komórki partyjne i podległe partii rady narodowe. Choć ciągle naszym miastom i miejscowościom może brakować wiele do bycia idealnymi miejscami do życia i pracy, warto zachęcić młodych ludzi do docenienia choćby drobnych, ale pozytywnych zmian – powstania skweru, ścieżki rowerowej, multimedialnej biblioteki z dostępem do internetu.


 


Co mogło się u nas zmienić?


 


Prowadząc rozmowy, można zacząć od tego, co jest najbardziej widoczne – estetyki miasta. Czy miasto pięknieje? Czy pojawiły się nowe skwery, ładne budynki, elewacje kamienic? Następnie można ukierunkować uwagę rozmówców na kwestie infrastruktury, działanie instytucji społecznych, domów kultury, muzeów. Czy powstała nowa galeria sztuki? Czy dom kultury rozwinął skrzydła, zaoferował salę komputerową i kółko dziennikarskie? Czy w mieście pojawiły się ścieżki rowerowe, poprawiła się jakość komunikacji publicznej?


 


Badając zmiany, krok po krok możemy dojść do kwestii stylu sprawowania władzy. Czy mieszkańcy mają poczucie, że władza jest blisko nich? Czy powstały zespoły konsultacyjne i robocze z udziałem władz i obywateli? Czy władze lokalne współpracują z lokalnymi stowarzyszeniami, zlecają im realizację ważnych zadań społecznych? Czy samorządowcy używają internetu do komunikowania się z obywatelami? Czy władze dobrze promują miasto i dbają o jego rozwój?


 


Uczniowie sprawdzą, czy władze samorządowe miały wpływ na dostrzegane przez mieszkańców zmiany na lepsze i na czym polegała ich rola. Jeśli mieszkańcy będą chwalić rozwój zespołu tanecznego, który rozsławił miejscowość w Polsce i zagranicą, to trzeba będzie sprawdzić, czy urząd gminy lub starostwo wspierały ten zespół. Jeśli nowy gmach biblioteki był zbudowany dzięki unijnym funduszom, to kto je pozyskał?


 


Akcja zachęci mieszkańców do docenienia swoich samorządów poprzez pokazanie, co się zmieniło w okolicy dzięki działalności władz lokalnych. Zespoły uczniów pod opieką nauczycieli przeprowadzą wywiady ze swoimi rodzinami i sąsiadami na temat zmian, jakie zaszły w ich miejscowości dzięki działalności samorządu terytorialnego i na tej podstawie stworzą prezentacje multimedialne poświęcone osiągnięciom władz lokalnych.


 


Przykłady sukcesów samorządu znajdą się na specjalnie przygotowanej Internetowej Mapie Polski, która będzie mogła zostać wykorzystana także na stronach samorządów terytorialnych. Prace uczniów zostaną zaprezentowane na imprezach rocznicowych – zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich, organizowanych przez Sejm RP i Ministerstwo Edukacji Narodowej.


 


Do Akcji włączyli się już pierwszych 100 nauczycieli i 80 samorządów terytorialnych. Według Julity Augustyniak, podinspektor w Gminnym Centrum Informacji i lokalnego koordynatora kampanii, „pomysł włączenia do Akcji młodzieży jest o tyle ciekawy, że w ten sposób uczeń może pracować na żywym materiale i lepiej utrwali informacje niż gdyby je wyczytał z książki. Świetnym pomysłem z punktu widzenia pedagogicznego jest fakt, że uczeń może wartościować, oceniać przemiany, zobaczyć, co dzięki temu co się działo 20 lat temu zyskali oni dziś”. Zdaniem Elżbiety Kmieć, dyrektor Samorządowego Ośrodka Oświaty w Izbicy (lubelskie), „Samorząd prowadząc szkoły kreuje standardy, wpływa na poziom edukacji, ma wpływ na wyrównywanie szans edukacyjnych. Rocznica 20 lat to wspaniała okazja by zobaczyć jak się zmieniła polska szkoła i jej funkcje”.


 


Edyta Tuszyńska, która uczy języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej (gmina Dębica, podkarpackie), zgłosiła się do Akcji i opiekuje się kilkoma zespołami uczniowskich, które już pytają się, "kiedy będziemy mogli zacząć?". "Przez 20 lat u nas wiele się zmieniło. – mówi pani Tuszyńska - Chciałabym, aby dzieci poprzez podjęte w ramach akcji działania poznały ten dorobek. Uważam, że będą one świetną lekcją historii. Tego typu akcje są niezwykle potrzebne, dzięki nim szersza społeczność może poznać osiągnięcia małych, nieznanych i może zapomnianych miejscowości. U nas naprawdę dużo się dzieje i chcemy się tym pochwalić".


 


Poniżej zamieszczamy informacje o tym, jak prowadzić akcje w szkolę.


 


JAK PROWADZIĆ AKCJĘ W SZKOLE?


ZGŁOSZENIE


 


Nauczyciele chętni do udziału w Akcji zapoznają się z regulaminem, tworzą zespoły uczniowskie i rejestrują się na stronie Akcji www.ceo.org.pl/20lat do 30 marca br.. Opiekunami zespołów mogą zostać nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, wychowawcom, opiekunom samorządu uczniowskiego lub klubu europejskiego. Jeden nauczyciel może opiekować się nieograniczoną liczbą zespołów. Pierwsza do Akcji zgłosiła się Jolanta Wewiurska z Zespołu Szkół w Rzepedzi (gmina Komańcza, podkarpackie). Dlaczego? "Gdyż Akcja pozwoli uczniom w praktycznym działaniu zdobyć dodatkową wiedzę na temat aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym kraju. Jest też niepowtarzalną okazją dla uczniów z małych miejscowości, a do takich należy Rzepedź, by wykazać się aktywnością i zdobyć poczucie, że i oni mają możliwość wpływania na zmiany, procesy zachodzące w naszym najbliższym otoczeniu". Do Akcji zgłosiło się już 120 nauczycieli ze wszystkich województw, dużych miast i małych miejscowości.


 


ZAJĘCIA Z SAMORZĄDNOŚCI


 


Jako wstęp do Akcji proponujemy, by nauczyciele przeprowadzili zajęcia na temat idei samorządności oraz charakterystyki jednostek samorządu terytorialnego i ich kompetencji. Przygotowanie uczniów do przeprowadzenia wywiadów i sporządzenia prezentacji nauczyciele mogą zrealizować w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, informatyki czy godzin wychowawczych. Do wykorzystania na stronie www.ceo.org.pl/20lat są m.in. scenariusze zajęć, poradnik prowadzenia wywiadów, tematy do dyskusji, pomysły, gry i ćwiczenia on-line oraz dokument o miejscu Akcji w nowej podstawie programowej nauczania języka polskiego (samokształcenie i docieranie do informacji, czytanie, słuchanie, wartościowanie).


 


MŁODZIEŻOWE GRUPY BADAWCZE


 


Utworzenie uczniowskich grup projektowych i przydzielenie im opiekunów. Roli opiekuna może się podjąć każdy nauczyciel. Grupy uczniowskie przeprowadzą wywiady ze starszymi członkami rodzin, sąsiadami i innymi mieszkańcami pamiętającymi czasy przed 1990 rokiem, rozmawiając na temat zmian, jakie zaszły i zachodzą w ich miejscowości przez ostatnie dwie dekady, dzięki działalności samorządu. Szczególnie zachęcamy do przyjrzenia się skuteczności rozwiązywania problemów społecznych, zmianom w stylu rządzenia i sposobach komunikacji z obywatelami, konsultowaniu decyzji czy powstawaniu miejsc użyteczności publicznej.


 


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


 


Uzupełnieniem wywiadów będzie zebrana przez uczniów dokumentacja fotograficzna poświęcona sytuacji gminy i osiągnięciom samorządu. Fotografie powinny ilustrować treść wywiadów, np. wymieniane miejsca czy portrety rozmówców. Bardzo ciekawą ilustracją prezentacji mogą też być zdjęcia sprzed 20 lat. CEO zamieści na stronie internetowej Akcji wskazówki odnośnie sposobu wykonywania, obróbki, wykorzystania i publikacji zdjęć.


 


PREZENTACJE MULTIMEDIALNE


 


Końcowym zadaniem będzie przygotowanie przez młodzież krótkich prezentacji multimedialnych poświęconych obrazowi samorządności gminy w oczach dorosłych mieszkańców. Od inwencji uczniów i opiekunów będzie zależeć czy prezentację będą uzupełniały inne materiały, np. filmowe. Nauczyciele lub upoważnieni uczniowie powinni zamieścić efekty pracy zespołów – prezentacje z zebranymi i opracowanymi materiałami, na specjalnie przygotowanym narzędziu na stronie CEO – Internetowej Mapie Polski. Prezentacje również mogą zostać przedstawione na imprezach okolicznościowych w najbliższej jednostce samorządowej oraz zamieszczone na stronach CEO, MEN, Sejmu i lokalnych samorządów. Na stronie Akcji jest dostępny gotowy szablon prezentacji do wykorzystania przez szkoły.


 


FINAŁ AKCJI


 


Zakończenie Akcji będzie miało charakter zarówno lokalny, jak i ogólnopolski. Wybrane grupy uczniowskie, które przygotowały najciekawsze prezentacje, zostaną zaproszone do udziału w ogólnopolskim finale Akcji zorganizowanym przez CEO 7 czerwca 2010 roku w Zamku Królewskim w Warszawie. Ponadto zachęcamy wszystkie samorządy terytorialne do zorganizowania, najlepiej 27 maja, lokalnego finału akcji, np. specjalnej sesji rady poświęconej 20-leciu i prezentacjom uczniowskim, poczęstunku dla uczniów, nauczycieli i rozmówców uczniów. Planowane jest również uroczyste podsumowanie Akcji w Sejmie dla wybranych grup. Polecamy nauczycielom kontakt z władzami samorządowymi w sprawie organizacji finału Akcji w Urzędzie. Samorządy mogą zostać Partnerami Akcji.


 


Zasady uczestnictwa
  1. do udziału w Akcji organizatorzy zapraszają wszystkie szkoł i uczniów,  2. młdzież biorąa udziałw projekcie pracuje w kilkuosobowych zespołch z opiekunem,  3. liczba prezentacji przygotowywanych w jednej szkole jest nieograniczona,  4. zgłszenia udział w projekcie dokonująopiekunowie zespołw,  5. Młdzieżwa Akcja Obywatelska 20 lat wspólnie nie jest konkursem. Umożiwi docenienie zaangażwania wszystkich uczniów. Przyjęie prac zespoł do publikacji w internecie odbęzie sięna podstawie wewnąrzszkolnej oceny na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie.  6. szczegółwy regulamin Akcji jest opublikowany na stronie www.ceo.org.pl/20lat


Kontakt:


Piotr Bielski - koordynator programu Młdzieżwa Akcja Obywatelska "20 lat wspólnie"


Centrum Edukacji Obywatelskiej


ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa


piotr.bielski@ceo.org.pl


tel. (022) 825 -05-50 wew. 106 i fax (022) 6223239 wew. 102


www.ceo.org.pl/20latAutor: Redakcja | 24/02/2010
Komentarze
#1 | !!!!! dnia 25.02.2010 14:25
Gmina Sosnowiec przejeła 49% akcji Zagłebia. Jako jeden ze niewielu przciwny był Haładus, juz my mu podzikujmy w tgorocznych wyborach, a i PiS jak sądz by nie utonać nie wystawi Jonasza na listę
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney