Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Spotknie u Wojewody w sprawie składowiska odpadów!

W dniu dziejszym w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie z udziałem: wicewojewody Pana Warzochy, Spółki z o.o. CTL Maczki-Bór. woj.geologa, przedstawicieli Państwowego Instytutu Hydrolgii i Uniwersytetu Śląskiego, OUG, GIG, WIOŚ, UM Sosnowca oraz przedstawicieli Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy". który był inicjatorem tego spotkania. Miało ono na celu przedstawienia rozbieżnych stanowisk w sprawie powstawania na terenie miasta Sosnowca największego w Polsce składowiska odpadów pogórniczych i niebezpiecznych nad zbiornikami podziemnych zbiorników wody pitnej. źr. ZS ZRPSławków, dnia 29.05.2006r.
LIST OTWARTY
WOJEWODA ŚLĄSKI PAN TOMASZ PIETRZYKOWSKIW związku z podnoszonym publicznie od dłuższego czasu problemem znaczącej rangi dla społeczności miasta Sosnowca, jak również aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej, pragniemy o przedstawić go w formie pisemnej.

Od lat na terenie eksploatowanego do tej pory wyrobiska piaskowego Spółki z o.o. CTL Maczki Bór, deponowane są materiały odpadowe.Powyższy proceder stanowi w świetle wydanych przez władze wojewódzkie w 2003 i 2004r. decyzji w pełni AKCEPTOWALNĄ PSEUDOREKULTYWACJĘ TERENÓW NIEKORZYSTNIE PRZEKSZTAŁCONYCH.


Praktyka wykazuje jednak zupełnie inny rzeczywisty obraz jawiący się zwożeniem z terenów powiatów i gmin sąsiednich materiałów odpadowych z produkcji węgla (bez ich odzysku i przetworzenia), produktów spalania z pieców elektrowni węglowych /paleniska fluidalne/ i wiele innych.


Dotychczasowe wysiłki Zarząd Związku Stowarzyszeń „ZIELONY RING PRZEMSZY” zmierzające do wstrzymania procederu SKŁADOWANIA ODPADÓW NA TERENIE SOSNOWCA JAKO REZERWUARU DLA CAŁEGO WOJEWÓZDTWA spełzły na niczym, czego dowodem jest kontynuacja tego działania, bez jego wstrzymania do czasu wyjaśnienia.W związku z powyższym podnosimy co następuje:


1. Poprzez wypełnianie wyrobisk popiaskowych pozyskanymi odpadami różnego pochodzenia geologicznego, następuje zakłócenie struktury środowiska przedmiotowego terenu,

2. Składowanie w wyrobisku popiaskowym pozyskanych (a nie pochodzących z własnej produkcji) odpadów poprodukcyjnych i przetworzonych termicznie bez przeprowadzenia procesu odzysku w miejscu ich wytworzenia, naraża środowisko wyrobiska popiaskowego na migrację zanieczyszczeń do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych znajdujących się w zasięgu istniejącego wyrobiska w tym do GZPW 453 „Biskupi – Bór”. Ciągły i kontynuowany proces migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców nie tylko miasta Sosnowca /czynne ujęcia wody pitnej na tym zbiorniku/,

3. Zawoalowanie procesu SKŁADOWANIA ODPADÓW eufemizmami takimi jak: rekultywacja, odzysk, unieszkodliwianie, wypełnianie itp. stanowi unikanie przez Spółkę CTL Maczki Bór obwarowań jakie nakłada na odpady Ustawa tj.
- BADANIE ODPADÓW,
- KLASYFIKACJA ICH W STOSUNKU DO MIEJSCA SKŁADOWANIA,
- STANDARDY MIEJSC SKŁADOWANIA ODPADÓW, których wyrobisko popiaskowe nie spełnia ze względu na istnienie w jego niecce Głównego Zbiornika Wód Podziemnych oraz uskoków, które eliminują to miejsce do składowania odpadów.

4. Istniejący proceder psudorekultywacji naruszał podstawowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska:
- Konstytucja RP (art.5; 74; 86),
- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. z późn. zm.,
- Ustawa o odpadach (Dz.U.01.62.628 z 20.06.2001r.),
- USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z późn. zm.,
- Polityka Ekologiczna Państwa Polskiego.
Uwzględniając fakt, że z dniem 1 maja 2004 zaczęło na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązywać prawodawstwo unijne w przedmiotowym zakresie m.in.:
- DYREKTYWA RADY 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 roku w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez niektóre substancje niebezpieczne,
- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE
- DYREKTYWA 2000/60/WE z dnia 23.10.2000r./DYREKTYWA WODNA/,
- DYREKTYWA 2003/105/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi,
Inkorporowanie przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego, nie spowodowało żadnych działań ani zmian decyzji władz wojewódzkich i miejskich, czego odzwierciedleniem jest istniejący stan na terenie Sosnowca stanowiącego rezerwuar odpadów dla województwa,

5. Ciągnące się transporty nieprzetworzonych odpadów poprzez osiedla mieszkaniowe na terenie Sosnowca (dzielnica Niwka, oś. Bór, oś. Kowalczyka – Juliusz) stanowią bardzo dużą uciążliwość dla mieszkańców. Władze lokalne zdawały się być nieczułe na liczne protesty mieszkańców ww. dzielnic.


Biorąc powyższe pod uwagę wnioskujemy o:
- podjęcie działań wykonawczych zmierzających do wstrzymania procesu składowania odpadów na terenie wyrobiska popiaskowego CTL Maczki Bór,
- uchylenie decyzji poprzedniego Wojewody ŚR-II-6622/67/02/3/03 z 28 stycznia 2003 o rekultywacji wyrobiska technologią dopuszczająca składowanie odpadu jak również póżniejszych decyzji dotyczących odzysku ,jako niezgodnych z aktualnymi aktami prawnymi wyższego rzędu,
- wydanie decyzji uwzględniającej utrzymanie i ochronę walorów okolicznego środowiska naturalnego, jak również zakazu składowania w niecce jakiegokolwiek materiału odpadowego,
- odwołanie ze stanowiska Śląskiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Jerzego Jamrochy - osoby która świadomie lub nieświadomie dopuściła do powstania największego w Polsce składowiska odpadów pogórniczych i niebezpiecznych na terenach pod którymi znajdują się podziemne zbiorniki wody pitnej.
- aktualizację dokumentów planów wojewódzkich zakresu ochrony środowiska i powierzenie zakresu w/w prac osobom zapewniających bezstronność tj. nie związanych z poprzednią ekipą polityczną,Z poważaniem:
w imieniu Zarządu Związku Stowarzyszeń
Zielony Ring Przemszy” Prezes Włodzimierz WieczorekAutor: Piotr Dudała | 29/05/2006
Komentarze
#1 | dawid dnia 17.10.2007 08:57
nic nie mam do powiedzenia Wink
#2 | mira dnia 17.10.2007 08:56
bez sensu!!!
#3 | sami swoji dnia 19.09.2007 13:33
...holera, tu na miejscu nie umia dogadac sie sami, musieli az tak wysoko!
#4 | G.I.Joe dnia 31.05.2006 09:42
Podobno Zielony Ring Przemszy ma rowniez w najblizszych tygodniach dolaczyc do kolaicji budowanej przez PO
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney