Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


news usuniętyAutor: Piotr Dudała | 23/02/2011
Komentarze
#1 | Oli dnia 26.02.2011 14:18
tanio nie znaczy, że dobrze
#2 | cos tutaj nie pasuje-za duzo n dnia 23.02.2011 20:38
MZZL określił jednostkowe stawki dotacji ,ale z tego nie wynika ,czy przyznane dogfinansowanie stanowi dopłatę do ceny usługi ,czy stanowiącą JAKIŚ % KOSZTÓW???
W uchwale brak okreslenia o jaką dotację chodzi ?
Przedmiotową ,podmiotową ??? Nie wiadomo ???
fragm.interp.,,Z powołanego powyżej przepisu wynika, że w sytuacji gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub ŚWIADCZENIEM USŁUG otrzymuje OD INNEGO PODMIOTU (może to być organ administracji rządowej, SAMORZĄDOWEJ Lub organizacja społeczna) JAKIEKOLWIEK DOFINANSOWANIE STANOWIĄCE DOPŁATĘ DO CENY towaru LUB USŁUGI - tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia usług.
Podatnik otrzymując więc jakiekolwiek dofinansowanie, które jest bezpośrednio związane z daną dostawą lub ŚWIADCZENIEM USŁUG (w przypadku Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dopłata do 1 m3 wody) WINIEN KWOTĘ TEGO DOFINANSOWANIA OPODATKOWAĆ STAWKĄ WŁAŚCIWĄ DLA CZYNNOŚCI KTÓREJ DOTACJA DOTYCZY.
Natomiast dotacje mające NA CELU DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI, nie uzależnione od ilości i wartości świadczonych usług (DOTACJE PODMIOTOWE) NIE STANOWIĄ OBROTU I NIE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG.”
#3 | jaka gosp.finansowa prow. MZZL dnia 23.02.2011 19:15
STATUT MZZL -u
Jaką gospodarke finansowa prowadzi MZZL ???
Gospodarka finansowa
§ 12.
1.Zakład jest samodzielnym zakładem budżetowym , a podstawę jego działalności finansowej
stanowi roczny plan finansowy obejmujący przychody, wydatki oraz stan środków
obrotowych i rozliczenia z budżetem miasta.
2.Zakład budżetowy stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i wydatków podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodach i rozchodach.

§ 13.

1. Zakład uzyskuje dochody z tytułu : najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat,
świadczonych usług, dotacji z budżetu Miasta oraz innych źródeł.
2. Dochody Zakładu przeznaczone są w szczególności na finansowanie:
- kosztów bieżącego utrzymania zakładu budżetowego,
- kosztów eksploatacji zasobów lokalowych ,
- kosztów bieżącej konserwacji i remontów: zasobów lokalowych , terenów zieleni
i wewnętrznych dróg osiedlowych.

) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
? Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i na koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.?

zm. wprowadzona Uchwałą Nr 110/IX/07Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2007 roku

a gdzie WYDATKI ?????
#4 | MIESZKANIEC dnia 23.02.2011 18:14
Dzięki Panu Chęcińskiemu mamy możliwość zapoznania sie z projektami uchwał/strona UM/ i wnoszeniu swoich uwag.
WNOSZĘ UWAGI DO PROJEKTU UCHWAŁY RM W Sosnowcu w sprawie: określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej z budżetu Miasta na 2011r. w kwocie 8.000.000 zł dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu.
1.Ustalić jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej obowiązujące w zakresie wyliczenia kwoty dotacji należnej w wysokości 8.000.000 zł. z budżetu Miasta na 2011r. dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu z przeznaczeniem na:
X w jaki sposób MZZL będzie rozliczac się z otrzymanej dotacji ?
X w jaki sposób Rada Miejska skontroluje prawidłowość rozdysponowania tej dotacji ???
…..............................................................
- remont pustostanów 440,84 zł/m2 /jak oni to wyliczyli ? ,czy istnieje jakiś załacznik -kosztorys ?/
- wymiana stolarki okiennej 280,00 zł/m2 (??)
…..............................................................................
X czy to są ceny netto ,czy brutto ???? MZZL jest płatnikiem i podatnikiem podatku VAT.
MZZL wystepuje o zwrot podatku VAT !
Kto zarabia na VACIE ??? MZZL ???,czy GMINA ??? Raczej MZZL .W takim razie ile ??
…..............................................................................................................
- fundusz remontowy (wspólnoty mieszkaniowe)1,19 zł/m2/m-c
-koszty eksploatacji (wspólnoty mieszkaniowe) 1,61 zł/m2/m-
…........................................................................
Po pierwsze - trwaja zebrania Wspólnot Mieszkaniowych -skąd te stawki ?
Dlaczego MZBM TBS Sp. z o.o./ jako administrator wspólnot z udziałem gminy/ nie przekaże rzeczywistych stawek funduszu eksploatacyjnego i remontowego poszczególnych Wspólnot ???
To jest FIKCJA !!!!
…......................................................................................................
Dlaczego Gmina Sosnowiec nie zleci zakładowi budżetowemu wykonywanie pewnych zadań I NIE PŁACI ZA ICH WYKONANIE. Wtedy nie musi to być dotacja, a WYDATKI na zakup usług. Koszty gmina refunduje na podstawie faktur ! Czy ktos to kontroluje ???
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney